Aktualności

Mikołajkowe prezenty dla zwierząt

     6 grudnia 2018 r. uczniowie z  klas I- II SP ZT, III a Gim. ZT i III Gim. ZT w ramach projektu edukacyjnego „Zwierzęta czują!- pomoc czworonogom w przetrwaniu zimnych dni” wybrali się do ogrodu zoologicznego, aby przekazać zebraną karmę i akcesoria dla psów i kotów.

      Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w zbieraniu karmy.

 

zobacz  zdjęcia

Monika Kołodziejczak

 

Mistrzostwa Ośrodka w warcabach klasycznych - 2018

W listopadzie w Ośrodku odbywał się coroczny turniej o mistrzostwo w warcabach klasycznych.

 

Więcej…

Miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne

W naszym Ośrodku, w miesiącu wrześniu harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk” oraz uczniowie VIII klasy, przeszli szlakiem miejsc upamiętniających historyczne wydarzenia.

Te miejsca to:

Czytaj więcej...

79. rocznica agresji ZSRR na Polskę

W naszym Ośrodku harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”: Patrycja Frankowska, Daniel Lisowski, Magdalena Ptak oraz Kornel Kozłowski, podczas lekcji historii odczytali krótką informację o tym tragicznym wydarzeniu zapisanym na kartach historii naszej ojczyzny.

 

Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców - spotkania

DRODZY  RODZICE !

 

Zapraszamy Państwa na spotkania nauczycieli i terapeutów dotyczące rozwoju, funkcjonowania i postępów edukacyjnych Waszych dzieci.

 

W spotkaniach uczestniczą nauczyciele uczący, terapeuci, pedagog, psycholog, wychowawcy grup oraz świetlicy.

 

W dniach 17.09 – 20.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

W dniach 24.09 – 27.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

 

Czytaj więcej...

Zebrania z rodzicami

W dniu 17.09.2018 r. (poniedziałek) odbędą się zebrania z rodzicami według następującego porządku:

1)      W ciągu dnia pomiędzy 8:00 a 14:00 spotkania wychowawców klas
z rodzicami.

-  wybór rodziców do rad klasowych

- zapoznanie rodziców z dokumentacją Ośrodka

- zapoznanie rodziców z rodzajami i formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w Ośrodku,

- zapoznanie rodziców z warunkami ubezpieczenia uczniów

- zapoznanie z harmonogramem przeprowadzania egzaminu w klasie III gimnazjum i egzaminu ósmoklasisty

- omówienie planów wychowawczo-profilaktycznych klas i grup opiekuńczo - wychowawczych

- omówienie innych spraw istotnych z punktu widzenia rodzica i wychowawcy.

2)      Szkoła dla rodziców na temat: „Alkohol, nikotynizm i ich wpływ na rodzinę” (przeprowadzą panie Beata Tuptońska i Marzena Bazydło)

3)      O godz. 14:00 zebranie Rady Rodziców z dyrekcją Ośrodka w budynku przy ul. Moniuszki (według planu pracy Rady

 

 

Zespół Kierowniczy Ośrodka

Absolwenci z Dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

19 czerwca  uczniowie kończący szkołę w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w  naszej placówce, przystąpili do egzaminu teoretycznego a w kolejnych dniach do praktycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

100% przystępujących zdało egzamin zawodowy w tym dwoje otrzymało 100% z praktycznego egzaminu.

Jesteśmy z Was dumni drodzy Absolwenci . Mamy nadzieję, ze Wasza ścieżka  kariery  zawodowej będzie tak udana jak wyniki z egzaminów.