Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie z policjantem

Dnia 20 września 2017r. uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu z policjantem KPP w Braniewie. Tematem spotkania była „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

Więcej…

Sprzątanie Świata 2017

 W dniu 15.09.2017 r. wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie jak co roku uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Więcej…

Marzanno, Marzanno zimowa panno…

W zimowej scenerii witano tegoroczną wiosnę 2013 podczas XXII Rajdu Pieszego „Marsz po Zdrowie” powitanie wiosny. Z różnych miejsc miasta i w dwóch kolumnach turystycznych ponad 300 dzieci i młodzieży z Braniewa, Fromborka i Pieniężna przemaszerowało przez Braniewo kierując się do wspólnego celu na Plażę Anna. Tam odbyło się zakończenie rajdu. Wręczono nagrody w konkursach na gazetkę szkolną lub klasową o tematyce wiosennej i na najładniejszą kukłę Marzanny.

Czytaj więcej...

Konferencja „Wspieranie rozwoju małego dziecka”

15 marca 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się konferencja na temat „Wspieranie rozwoju małego dziecka” zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie. Adresatami konferencji byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, rodzice, pracownicy instytucji wspomagających rodzinę.
Podczas debaty omówiono takie tematy jak : „Wpływ metod neurofizjologicznych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”, „ Hipoterapia jako metoda stymulująca rozwój dziecka”, „Wpływ arteterapii na rozwój małego dziecka – muzykoterapia, teatroterapia, terapia plastyczna”, „Praca logopedyczna we wspomaganiu rozwoju małego dziecka”, „Rola usprawniania ruchowego w rozwoju dziecka niepełnosprawnego”.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną Ośrodka i dowiedzieć się więcej o pracy zatrudnionych w nim specjalistów.
Zwieńczeniem wykładu na temat teatroterapii była pantomima pt. „Rzepka” w wykonaniu wychowanków Ośrodka.

Patrol saperski u nas

W ramach wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w dniu 28.02.2013 r. odbyło się spotkanie uczniów Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Patrolem Saperskim. Dowódca Patrolu chor. Stanisław ŚMIGIELSKI przedstawił zadania patrolu, rejon odpowiedzialności oraz zaprezentował sprzęt jakim na co dzień posługują się saperzy. Członkowie Patrolu zapoznali uczniów z rodzajami przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, ale przede wszystkim z zasadami postępowania w przypadku znalezienia takich przedmiotów. Zwrócili się z apelem do uczniów o szczególną ostrożności w przypadku znalezienia niewybuchu czy niewypału.

Święto Szkoły

Dnia 18.01.2013 r. w naszej placówce odbył się apel z okazji Święta Szkoły. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali montaże słowno-muzyczne. Obchody uświetnił również występ teatrzyku „Supełek”. Uczniowie pod kierunkiem pań Grażyny Kisiel i Beaty Hrycyny przygotowali przedstawienie pt. „Nie ma tego złego…”. W czasie apelu pani dyrektor Dorota Wiśniewska wręczyła listy pochwalne uczniom, którzy wyróżnili się w nauce i sporcie
w I semestrze. Po uroczystości odbył się bal karnawałowy dla wychowanków Ośrodka.

Czytaj więcej...