Aktualności

Wielkanocne życzenia 2019

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  

i drugiego człowieka.  

Życzę, aby Święta Wielkanocne  

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.  

By stały się źródłem wzmacniania ducha.  

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom, a także wszystkim przyjaciołom ośrodka  najserdeczniejsze życzenia.

 

Dyrektor  Dorota Wiśniewska

Sukcesy naszych tenisistów stołowych Lidzbark 2019

Na X Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego w Lidzbarku Warmińskim nasz Ośrodek reprezentowali: Daniel Lisowski, Tomasz Właszyn, Piotr Kajtaniak, Grzegorz Kondratowicz oraz Kamil Kwiatkowski.

 

 

Więcej…

Wiosenne Działania Warmii i Mazur 2013 "Milion drzew dla Warmii i Mazur na 20-lecie WFOŚiGW w Olsztynie"

Jednym z priorytetowych zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie jest edukacja ekologiczna. Jest ona realizowana jako jedna ze ścieżek międzyprzedmiotowych. Rok szkolny 2012-2013 obfituje u nas niezmierną aktywnością ekologiczną.
W dniu 8 maja uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie wzięli aktywny udział w „Wiosennym Działaniu Warmii i Mazur” organizowanym w tym roku pod hasłem „Milion drzew dla Warmii i Mazur na 20-lecie WFOŚiGW w Olsztynie”. Akcja przybrała charakter wyjazdu edukacyjno-ekologicznego do miejscowości Rosiny, gdzie pod okiem leśniczego pana Antoniego Czyża z Nadleśnictwa Zaporowo 50 uczniów posadziło 700 drzewek rożnych gatunków (dąb szypułkowy, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, wiąz pospolity).

Czytaj więcej...

Powiatowy Konkurs Recytatorski

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Braniewie jest organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „W świecie wierszy dla dzieci”, który odbędzie się dnia 18.04.2013r o godzinie 9.30 w Braniewskim Centrum Kultury przy ulicy Katedralnej.
Celem naszego konkursu jest:

  • przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów;
  • popularyzacja literatury dziecięcej;
  • promocja indywidualnych zdolności i umiejętności jako źródła pozytywnych interakcji i emocji oraz budzenie wrażliwości artystycznej;
  • promowanie twórczości artystycznej dzieci na szerszym forum;
  • nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami, integracja dzieci.


REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Dzień angielski w naszym ośrodku

W piątek 22 marca 2013r. w naszym Ośrodku został zorganizowany DZIEŃ ANGIELSKI związany z obchodami DNIA ŚWIĘTEGO PATRYKA oraz SZKOLNYM KONKURSEM WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH.
Mimo śniegu i tęgiego mrozu na dworze, w budynku przy
ul. Rzemieślniczej zrobiło się zielono :) Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, chętnie dołączyli do obchodów Dnia Angielskiego, ubierając zielone elementy stroju.
Tego samego dnia odbył się SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH, którego celem było:
1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.
2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
3. Przybliżenie kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych jako nieodłącznego elementu nauki języka obcego.

Czytaj więcej...

Marzanno, Marzanno zimowa panno…

W zimowej scenerii witano tegoroczną wiosnę 2013 podczas XXII Rajdu Pieszego „Marsz po Zdrowie” powitanie wiosny. Z różnych miejsc miasta i w dwóch kolumnach turystycznych ponad 300 dzieci i młodzieży z Braniewa, Fromborka i Pieniężna przemaszerowało przez Braniewo kierując się do wspólnego celu na Plażę Anna. Tam odbyło się zakończenie rajdu. Wręczono nagrody w konkursach na gazetkę szkolną lub klasową o tematyce wiosennej i na najładniejszą kukłę Marzanny.

Czytaj więcej...

Konferencja „Wspieranie rozwoju małego dziecka”

15 marca 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się konferencja na temat „Wspieranie rozwoju małego dziecka” zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie. Adresatami konferencji byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, rodzice, pracownicy instytucji wspomagających rodzinę.
Podczas debaty omówiono takie tematy jak : „Wpływ metod neurofizjologicznych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”, „ Hipoterapia jako metoda stymulująca rozwój dziecka”, „Wpływ arteterapii na rozwój małego dziecka – muzykoterapia, teatroterapia, terapia plastyczna”, „Praca logopedyczna we wspomaganiu rozwoju małego dziecka”, „Rola usprawniania ruchowego w rozwoju dziecka niepełnosprawnego”.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną Ośrodka i dowiedzieć się więcej o pracy zatrudnionych w nim specjalistów.
Zwieńczeniem wykładu na temat teatroterapii była pantomima pt. „Rzepka” w wykonaniu wychowanków Ośrodka.