Aktualności

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Wojewódzki Konkurs „Kreatywna i innowacyjna szkoła” dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nasza placówka przystąpiła w maju do Wojewódzkiego Konkursu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty  pn. „Kreatywna i innowacyjna szkoła” nagrywając film o działaniach uczniów w Branżowej Szkole.

Więcej…

28 Rajd Pieszy „Marsz po zdrowie -powitanie wiosny”

W dniu 21.03.2019r.  odbył się XXVIII Rajd Pieszy pod nazwą  „Marsz po Zdrowie” -Powitanie Wiosny.

 

Organizatorami rajdu byli:

-Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w  Braniewie,

- Szkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne PTTK „Sokół” w Braniewie,

- Oddział  PTTK  Ziemi Elbląskiej w Elblągu,

- Starostwo Powiatowe w Braniewie,

- Agroturystyka  RANCZO W DOLINIE - hipoterapia „Kopytko”  w Czosnowie,

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Braniewie

 

Komenda Rajdu:

Komandor:                    Czesław Kozłowski            

Zastępca:             Robert Cybelius,  Helena Kozłowska (SP 6)

Członkowie:          Katarzyna Wnorowska – Pietrzak,  Halina Frączek,  Beata Klein, Joanna Strzałkowska

Szczególne podziękowanie dla Pani Haliny Frączek!!!

 

Celem  rajdu było:

- kultywowanie tradycji ludowych – powitanie wiosny,

- zachęcenie do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju,  a przede  wszystkim  okolicy miejsca  zamieszkania,

- propagowanie walorów krajoznawczych i turystycznych miasta  i gminy  Braniewo,

- integracja środowisk turystycznych dzieci uczniów powiatu braniewskiego.

 

Trasy rajdu

Trasa  nr 1(SOSW): zbiórka uczestników o godz. 8.50  na placu zabaw SOSW ul. Moniuszki 22E . Przedstawienie kukieł Marzann do konkursu. Start: godz.9.00

- plac zabaw SOSW – ul. Moniuszki –  ul. Gdańska - ul. Przemysłowa-ul. PCK- ul.Morska ul. Moniuszki - plac zabaw SOSW. Zakończenie  trasy ok. 11.00 .  Ognisko plac zabaw SOSW. Zakończenie rajdu.

 

Opis imprezy:

Rajd został  zorganizowany w dniu 21.03.2019r.

Podczas odprawy opiekunów zostali oni zapoznani z przebiegiem tras, ustaloną kolejnością marszu poszczególnych drużyn, „Zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach”. Wręczono uczestnikom pamiątkowe znaczki rajdowe.

Podczas  marszu  na trasie  1 na czele barwnego korowodu maszerował kucyk  ze  stadniny w Czosnowie. Przy siedzibie Starostwa Powiatowego powitał nas Starosta Braniewski Karol Motyka i Krzysztof Kowalski – Członek Zarządu Powiatu. Po przejściu ulicami miasta i dojściu  na teren Ośrodka  wręczono nagrody i dyplomy w konkursie na najciekawszą kukłę „Marzanny” oraz za aktywne uczestnictwo w rajdzie.  Pożegnano zimę poprzez spalenie w ognisku wszystkich marzann. Następnie  uczestnicy zakończyli rajd  turystycznym posiłkiem. W imprezie licznie uczestniczyli rodzice i dziadkowie dzieci biorących udział.

 

Wyniki konkursu na najciekawszą kukłę Marzanny:  

I kategoria wiekowa:
I mce I-II SP zt
II mce I-III SP
III mce I-III SP A
II kat. wiekowa
I mce VI SP
II mce III a Gim zt
III mce III Gim zt
Wyróżnienie: I-II PDP i VII SP

 

W rajdzie uczestniczyło 14  klas/grup. Ogółem w rajdzie wzięło udział: 94 dzieci, młodzieży, opiekunów, rodziców, 10  osób obsługi i gości. Razem 104 osoby.

 

Efekty:

W wyniku realizacji celów rajdu uczestnik:

-   zdobył wiedzę o tradycji ludowej pożegnania zimy i powitania wiosny,

-         poznał różne formy uprawiania  turystyki i rekreacji;

-         rozbudził w sobie poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i potrzebie jego ochrony;

-         zdobył umiejętność obserwacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie

-         zintegrował się z rówieśnikami  zawierając nowe znajomości i przyjaźnie                            ze środowiskami dziecięcymi i   młodzieżowymi;

-         poznał nowe gry i zabawy integracyjne;

-         rozwinął sprawność fizyczną;

 

Promocja:

Informacja tekstowa i zdjęcia fotograficzne  ukazały się na stronach internetowych:

http://www.pttk.elblag.com.pl/ 

http://www.sosw-braniewo.pl

https://www.facebook.com/

  

Ewaluacja

Założone cele rajdu zostały zrealizowane.

 

zobacz  zdjęcia

Komandor  rajdu   Czesław Kozłowski