Informacja dla rodziców 1/2019

Ferie zimowe trwają od 21.01 2019 do 03.02.2019 r.
 
 
Bezpośrednio po feriach tj 04.02.2019 (poniedziałek) odbędą się zebrania z rodzicami. Zapraszamy.
 
Dyrekcja Ośrodka