Regulamin XXVIII Rajdu Pieszego „ Marsz po zdrowie-powitanie wiosny" 2019

Święto Wiosny, czyli  przepędzenie zimy i powitanie wiosny

 

                                         

REGULAMIN  XXVIII Rajdu Pieszego "Marsz po zdrowie-powitanie wiosny".

 

Najbardziej powszechnym i znanym zwyczajem  symbolizującym przepędzenie zimy jest topienie lub spalenie słomianej kukły, zwanej Marzanną. Zazwyczaj czyniono to przy szczególnym wszczynaniu hałasu - trzaskaniu  z batów, terkocie  i klekocie grzechotek, śpiewie  i grze na wszelkiego rodzaju instrumentach.

Marzanna - symbol zimy - to słomiana kukła  o kobiecej postaci, ubrana w białe płócienne szaty, przystrojona koralami i wstążkami. Marzannę wyprowadzano ze wsi jedną drogą, drugą zaś wprowadzano tzw. maik - ozdobione koralikami, kwiatami i wstążkami zielone gałęzie symbolizujące wiosnę. I my chcemy wygnać zimę z ulic, serc i termometrów. Będziemy niecną Marzannę Zimową Pannę palić jak dawny obyczaj każe – z muzyką, radością, żartami  i zabawą. Przybądźcie na tą uroczystość, gdzie  świętuje się pierwszy dzień wiosny.

 

 

Cele rajdu:

- kultywowanie tradycji ludowych – powitanie wiosny,

- zachęcenie do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju,  a przede  wszystkim  okolicy miejsca  zamieszkania,

- propagowanie walorów krajoznawczych  i turystycznych miasta  i gminy  Braniewo,

- integracja środowisk turystycznych dzieci, uczniów powiatu braniewskiego.

 

Organizatorzy:

-Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w  Braniewie,

- Szkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne PTTK „Sokół” w Braniewie,

- Oddział  PTTK  Ziemi Elbląskiej w Elblągu,

- Starostwo Powiatowe w Braniewie,

- Agroturystyka  RANCZO W DOLINIE - hipoterapia „Kopytko”  w Czosnowie,

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Braniewie

 

Komenda Rajdu:                                                        

Komandor:           Czesław Kozłowski            

Zastępca:             Robert Cybelius,  Helena Kozłowska (SP 6)

Członkowie:          Katarzyna Wnorowska – Pietrzak,  Halina Frączek,  Beata Klein, Joanna Strzałkowska

 

Termin Rajdu:

Rajd odbędzie się w czwartek  21 marca 2019r. w godz. 9.00- do ok. 11.00

 

 

Zgłoszenia

Trasa nr 1: zgłoszenie i wpisowe w wysokości 2 zł od uczestnika należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia / w załączeniu/ w terminie do dnia 18.03.2019r.  do pani Beaty Klein.

 

Osoba do kontaktu: Czesław Kozłowski: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Świadczenia:

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

- opiekę Przodownika Turystyki Pieszej,

- pamiątkowy znaczek i dyplom rajdowy,

- nagrody konkursowe.   

 

 

UWAGA  KONKURSY !!!

 

  1. Na starcie rajdu zostaną wyłonione przez komisję konkursową  najciekawsze ekologiczne kukły „Marzann”. Wyniki konkursu  ogłoszone  będą  przed ich symbolicznym spaleniem w ognisku. 

 

           Regulaminy konkursu  w załączeniu.

 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA

  • W rajdzie mogą uczestniczyć  grupy/klasy  szkół podstawowych powiatu braniewskiego,           w tym klasy integracyjne, które dostarczyły kartę zgłoszenia, opłaciły wpisowe, posiadają pełnoletniego opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły oraz są ubezpieczone we własnym zakresie.`
  • Uczestnicy winni być zapoznani przed rajdem przez opiekuna drużyny/klasy z  „Zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach”.

 

TRASA  RAJDU

Trasa  nr 1 (SOSW): zbiórka uczestników o godz. 8.50  na placu zabaw SOSW ul. Moniuszki 22E . Przedstawienie kukieł Marzann do konkursu. Start: godz.9.00

- plac zabaw SOSW – ul. Moniuszki –  ul. Gdańska - ul. Przemysłowa-ul. PCK- ul.Morska ul. Moniuszki - plac zabaw SOSW. Zakończenie  trasy ok. 11.00 .  Ognisko plac zabaw SOSW. Zakończenie rajdu.

 

 

UWAGI KOŃCOWE

- każda grupa/klasa maszeruje w kolorowym wystroju uczniów,

- mile widziane  proste instrumenty muzyczne jak: dzwonki, pokrywki, trąbki itp.

- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendy Rajdu.

 

Regulamin konkursu  „Najciekawsza Marzanna”

 

Cele konkursu

•    Uczeń zna ludowe obrzędy związane z  pożegnaniem  zimy i nadejściem wiosny.

•    Uczeń rozwija kreatywność i wyobraźnię.

•    Uczeń pobudza aktywność twórczą.

•    Uczeń pogłębia umiejętności plastyczne.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest  wykonanie ekologicznej  kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę i nawiązującej do tradycji ludowej. Prace winny zostać wykonane przez każdą klasę/grupę rajdową.

 

Kryteria oceny prac

Komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:

•    związek z tematem konkursu

•    estetyka wykonania pracy

•    walory artystyczne pracy

•    oryginalność

•    użycie do wykonania Marzanny materiałów ekologicznych: papier, drewno, słoma, sznurek

 

Przebieg konkursu

Ocena kukieł "Najciekawszej Marzanny"  odbędzie się  przed  startem  rajdu .                   Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi  przed symbolicznym spaleniem kukieł .

 

KARTA ZGŁOSZENIE

  1. Nazwa drużyny (klasy) lub rodziny:  …………………………………………………….………………
  2. Instytucja zgłaszająca: …………………………………………………………….……..……………….
  3. Imię i nazwisko kierownika drużyny: ………………………………………….………..……………….
  4. Inni opiekunowie: …………………………………………………………………..…………………….

 

L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Rok urodzenia

Uwagi

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

              

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem rajdu/złazu/zlotu i zobowiązujemy się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

2.Wyrażamy zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie naszego wizerunku w mediach i na stronach internetowych Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie  w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych dotyczących imprezy (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

 

                                                

pieczęć instytucji zgłaszającej                                                                podpis kierownika drużyny/grupy