Aktualności

Agata Bogdańska w finale Odysseus II

Nasza uczennica Agata Bogdańska razem z sześcioma uczniami z innych szkół w kraju została zakwalifikowana do finałowej rundy Ogólnoeuropejskiego konkursu Odysseus II w kategorii skywalkers seniors na etapie krajowym!

Więcej…

Udział Pawła w konkursie historycznym

W bieżącym roku szkolnym Paweł Woźniak, uczeń klasy III gimnazjum i pasjonat historii Polski, zadeklarował udział w konkursie przedmiotowym z historii organizowanym przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Więcej…

Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r. godz. 09:00

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe: 22 stycznia –  4 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin przeprowadzany w klasie III w gimnazjum:

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

część pisemna – 19 czerwca 2018 r.

część praktyczna – 22 czerwca – 04 lipca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów:

30.04.2018 r. (poniedziałek)

2.05.2018 r. (środa)

4.05.2018 r. ( piątek)

01.06.2018 r. (piątek)