Aktualności

Wielkanocne życzenia 2019

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  

i drugiego człowieka.  

Życzę, aby Święta Wielkanocne  

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.  

By stały się źródłem wzmacniania ducha.  

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom, a także wszystkim przyjaciołom ośrodka  najserdeczniejsze życzenia.

 

Dyrektor  Dorota Wiśniewska

Sukcesy naszych tenisistów stołowych Lidzbark 2019

Na X Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego w Lidzbarku Warmińskim nasz Ośrodek reprezentowali: Daniel Lisowski, Tomasz Właszyn, Piotr Kajtaniak, Grzegorz Kondratowicz oraz Kamil Kwiatkowski.

 

 

Więcej…

Klasy dla uczniów z autyzmem

Autyzm  jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym, dotyczącym mózgu i mającym najczęściej podłoże genetyczne. Pierwsze objawy tego schorzenia ujawniają się już na etapie okresu dziecięco i trwają tak naprawdę do końca życia.

 

Autyzm cechuje brak reakcji ze strony dziecka na polecenia, brak zabawy z rówieśnikami, trudności z wyrażaniem emocji czy porozumiewaniem się zarówno za pomocą gestów jak i mowy. Często zachowanie autystycznego dziecka odbieramy jako dziwne. Choroba ta ma wiele odmian, zdarza się, że dziecko po prostu się wolniej rozwija - co często mylone jest właśnie z autyzmem. Mimo, że istnieje wiele czynników zwiększających ryzyko autyzmu, nadal nie są znane konkretne przyczyny powstawania tej choroby.

Nasz Ośrodek, wychodząc na przeciw potrzebom dzieci z autyzmem w środowisku lokalnym, otworzył klasy dla uczniów z autyzmem.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  nasi podopieczni  uczą się w małych – 2 lub 3 osobowych zespołach  klasowych. Taka liczba dzieci w klasie daje możliwość lepszego kontaktu z uczniem oraz indywidualizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zajęcia  odbywają sie w specjalnie dla nich przystosowanych salach lekcyjnych. W budynku nie ma dzwonków, przerwy organizowane są stosownie do potrzeb uczniów, Budynek szkoły jest oddalony od centrum miasta i znajduje się  w otoczeniu  zieleni. Uczniowie znajdują sie pod opieka nauczycieli - specjalistów , a oprócz zajęć edukacyjnych są  objęci potrzebnymi im terapiami . Ośrodek dysponuje w pełni profesjonalnymi i świetnie  wyposażonymi gabinetami, w których to  - terapie prowadzą doświadczeni specjaliści . W związku z tym nasi uczniowie uczestniczą w wielu dodatkowych zajęciach , są to:

 

- hipoterapia

-kynoterapia

-terapia pedagogiczna

- usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych.

- stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa

- Poprawianie wad wymowy

- biblioterapia

- terapia metodą EEG Biofeedback

- gimnastyka korekcyjna

- usprawnianie ruchowe

- usprawnianie manualne

- alternatywne metody porozumiewania się

- teatroterapia

- muzykoterapia

- ergoterapia

- socjoterapia

- terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- hortikuloterapia

- arteterapia

- terapia polisensoryczna

- masaż Shantali Special Care

- rehabilitacja

- terapia dzieci z autyzmem

 

Specjalny  Ośrodka Szkolno - Wychowawczy od roku szkolnego 2018/2019 przyjmuje także  dzieci do klasy dla uczniów z autyzmem które są w normie intelektualnej , ale posiadają orzeczenie o autyźmie.