Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 2019

W dniu 14.05.2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, pt. ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

 

Głównymi założeniami  konkursu było: promowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja literatury dziecięcej i  młodzieżowej, doskonalenie umiejętności recytatorskich, wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości oraz integracja uczniów.

 

Uczestników konkursu oceniało jury, według następujących kryteriów: zgodność z tematem, prezentację recytatorską, stopień opanowania pamięciowego tekstu, dobór repertuaru adekwatnego do poziomu intelektualnego i emocjonalnego dziecka.

 

Zwycięzcami zostali w kategorii wiekowej:

klasy I- III SP:

 

I miejsce – Martyna Bogdańska

II miejsce – Filip Wiśniewski

III miejsce – Dominik Klimkiewicz

Wyróżnienie: Patryk Marczak

 

od klasy IV SP

I miejsce – Michał Zieńczuk

II miejsce – Sebastian Janicki

III miejsce – Jan Urbaniak

Wyróżnienia: Danuta Rutka, Sebastian Sydorczuk i Oliwia Wikowska.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów: Monikę Kołodziejczak, Alicję  Solińską i Katarzynę Brewczak.

 

zobacz  zdjęcia

Monika Kołodziejczak