Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie z policjantem

Dnia 20 września 2017r. uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu z policjantem KPP w Braniewie. Tematem spotkania była „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

Więcej…

Sprzątanie Świata 2017

 W dniu 15.09.2017 r. wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie jak co roku uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Więcej…

Rada pedagogiczna

Dyrektor Ośrodka:

Dorota Wiśniewska

Wicedyrektor Ośrodka:

Jarosław Dobrowolski

Kierownik grup

opiekuńczo-wychowawczych:

Beata Hrycyna

 

 

Agnieszka Markowska – pedagog
Justyna Wróblewska-Trapiszczonek – psycholog
Jolanta Kamieniecka – logopeda
Aleksandra Martyńska – bibliotekarz – biblioterapeuta, nauczyciel języka polskiego
Dorota Badowska – nauczyciel – wychowawca Zespołu Terapeutycznego
Marzenna Boryczka – nauczyciel – wychowawca Zespołu Terapeutycznego
Anna Drozdowska – nauczyciel – wychowawca Zespołu Terapeutycznego
Halina Frączek – nauczyciel – wychowawca Zespołu Terapeutycznego
Aleksandra Opalanko – nauczyciel – wychowawca Zespołu Terapeutycznego
Marzena Sieniawska – nauczyciel – wychowawca Zespołu Terapeutycznego

Monika Kołodziejczak - nauczyciel - wychowawca  Zespołu Terapeutycznego
Barbara Wolak – nauczyciel – wychowawca Zespołu Terapeutycznego


Marzena Bazydło – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy
Bożena Czerwińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy
Jarosław Dobrowolski – nauczyciel biologii, chemii
Sylwia Gniadek – nauczyciel muzyki, plastyki, sztuki, wychowawca klasy
Andrzej Imiołczyk – nauczyciel wychowania fizycznego,wychowawca klasy
Irena Korwat – nauczyciel matematyki, opiekun praktyk,wychowawca klasy
Monika Kowiako – nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik gospodarczy
Stanisław Łukaszewicz – nauczyciel wychowania fizycznego,wychowawca klasy
Aleksandra Orysiak – nauczyciel wychowania fizycznego,wychowawca klasy
s. Michaela B. Sułek – nauczyciel religii
Joanna Szablińska – Miącz – nauczyciel języka angielskiego,wychowawca klasy
Krystyna Wierzbicka – nauczyciel przysposobienia do pracy
Mariola Wiśniewska – nauczyciel języka polskiego,wychowawca klasy
Kamila Wojtas – nauczyciel matematyki, informatyki
Ewa Żyłaniec – nauczyciel przysposobienia do pracy
Robert Cybelius – nauczyciel – terapeuta,wychowawca, specjalista ds.BHP

Alicja Solińska - nauczyciel - terapeuta, wychowawca
Grażyna Kisiel – wychowawca grupy opiekuńczo-wychowawczej
Beata Klein – wychowawca grupy opiekuńczo-wychowawczej
Czesław Kozłowski – wychowawca grupy opiekuńczo-wychowawczej, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Małgorzata Krakowska-Turkiewicz– wychowawca grupy opiekuńczo-wychowawczej
Helena Olender – wychowawca grupy opiekuńczo-wychowawczej
Waldemar Saliński – wychowawca grupy opiekuńczo-wychowawczej
Katarzyna Wnorowska-Pietrzak – wychowawca grupy opiekuńczo-wychowawczej,nauczyciel terapeuta

Maria Burchart - wychowawca grupy opiekuńczo-wychowawczej

Joanna Strzałkowska – wychowawca świetlicy