Aktualności

79. rocznica agresji ZSRR na Polskę

W naszym Ośrodku harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”: Patrycja Frankowska, Daniel Lisowski, Magdalena Ptak oraz Kornel Kozłowski, podczas lekcji historii odczytali krótką informację o tym tragicznym wydarzeniu zapisanym na kartach historii naszej ojczyzny.

 

Więcej…

Informacja dla rodziców - spotkania

DRODZY  RODZICE !

 

Zapraszamy Państwa na spotkania nauczycieli i terapeutów dotyczące rozwoju, funkcjonowania i postępów edukacyjnych Waszych dzieci.

 

W spotkaniach uczestniczą nauczyciele uczący, terapeuci, pedagog, psycholog, wychowawcy grup oraz świetlicy.

 

W dniach 17.09 – 20.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

W dniach 24.09 – 27.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

 

Więcej…

NATURA 2000-spotkanie z leśniczym

W dniu 23 lutego 2016r. wychowanków grup opiekuńczo – wychowawczych odwiedził niezwykły gość – leśniczy p. Antoni Czyż (specjalista ds. ochrony p.poż i edukacji leśnej Nadleśnictwa Zaporowo).

 

 

Przybliżył on dzieciom informacje na temat swojej pracy, zwierząt żyjących w lesie, roślin chronionych i bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie.

Leśniczy wyjaśnił jak prawidłowo dokarmiać zwierzęta zimą, głównie ptaki. Zaznaczył także, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały również okazję poznać życie i zwyczaje wybranych gatunków zwierząt. Dyskusja poprzedzona została przygotowaną przez wychowawców grup prezentacją multimedialną na temat lasu, jego budowy i bytujących w nim zwierząt i ptaków.

 

Pan Antoni przekazał nam wiedzę dotyczącą programu sieci i obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej NATURA 2000, wskazał nam, gdzie w najbliższej okolicy znajdują się takie obszary i dzięki jakim siedliskom przyrodniczym  i gatunkom uważa się go za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

 

Na koniec dowiedzieliśmy się, że w lesie widać już pierwsze oznaki wiosny. Wymieniliśmy się swoimi spostrzeżeniami. Leśniczy obdarował nas specjalnie przygotowaną karmą zimową dla dzikiego ptactwa. Gdyby sroga zima miała zamiar jeszcze powrócić podkarmiamy ptaki  z najbliższego nam parku.

Zajęcia uwieńczone zostały wykonaniem prac plastycznych przez naszych podopiecznych. Tematem było „Zwierzę lub ptak dziko żyjący naszych obszarów leśnych”. Najciekawsze prace wywieszono  w świetlicy ośrodka.

 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem naszych wychowanków.

 

DZIĘKUJEMY PANIE ANTONI I ZAPRASZAMY CZĘŚCIEJ!!!

 

zobacz  zdjęcia

Katarzyna Wnorowska-Pietrzak