Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie z policjantem

Dnia 20 września 2017r. uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu z policjantem KPP w Braniewie. Tematem spotkania była „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

Więcej…

Sprzątanie Świata 2017

 W dniu 15.09.2017 r. wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie jak co roku uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Więcej…

Informacja dla uczniów oraz rodziców/opiekunów o miejscu realizacji obowiązku szkolnego

W związku ze zmianami w sieci szkół dokonanymi na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz komunikatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2017 opublikowanym na stronie www.ko.olsztyn.pl

 

informujemy, że od 1 września 2017r. miejscem realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Braniewie jest:

- dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-VI budynek przy ul. Moniuszki 22 E

- dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie VII budynek przy ul. Rzemieślniczej 4.

 

 

Dyrekcja Ośrodka