Aktualności

Informacja - podręczniki

Informujemy, że  wykaz  podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w Ośrodku w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się na pewien czas w zakładce "Ogłoszenia dyrektora".

Fotoreportaż z zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Fotoreportaż  z  zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

 

zobacz  zdjęcia

Informacja dla uczniów oraz rodziców/opiekunów o miejscu realizacji obowiązku szkolnego

W związku ze zmianami w sieci szkół dokonanymi na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz komunikatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2017 opublikowanym na stronie www.ko.olsztyn.pl

 

informujemy, że od 1 września 2017r. miejscem realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Braniewie jest:

- dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-VI budynek przy ul. Moniuszki 22 E

- dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie VII budynek przy ul. Rzemieślniczej 4.

 

 

Dyrekcja Ośrodka