Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie z policjantem

Dnia 20 września 2017r. uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu z policjantem KPP w Braniewie. Tematem spotkania była „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

Więcej…

Sprzątanie Świata 2017

 W dniu 15.09.2017 r. wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie jak co roku uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Więcej…

Konkurs czystości w grupach opiekuńczo-wychowawczych

Konkurs czystości grup op-wych za rok 2016/17 został rozstrzygnięty. W całorocznym konkursie brało udział 5 grup op-wych, razem 11 pokoi mieszkalnych.

 

 

Czystość sypialni sprawdzana była raz w miesiącu, bez uprzedniej informacji, przez panią pielęgniarkę, panią dyrektor i panią kierownik grup op-wych.
Punktacja przyznawana była od 0 do 5.
Po zsumowaniu punktacji i zestawieniu wyników za wszystkie miesiące okazało się, że najwięcej punktów (maksymalną ilość) zdobyły 2 pokoje z V grupy dziewcząt i 2 pokoje z II grupy chłopców. Kolejne miejsce z wynikiem 39 punktów zajęła I grupa chłopców i IV grupa dziewcząt, pokój 12 z 38 punktami i pokój 13 z 36 punktami. Najgorzej w tej konkurencji wypadła grupa III chłopców otrzymując po 28 punktów pokój nr 22 i 23.
Po konsultacjach z wychowawcami pracującymi w poszczególnych grupach, wyłonione zostały osoby najbardziej dbające o porządek.
 I tak nagrodzono:

  • Anitę Niewiadomską
  • Malinę Wejnert
  • Anię Ostapiuk 
  • Dawida Więcierzewskiego 
  • Mateusza Cylupę 
  • Mateusza Kułdosza  
  • Tomka Właszyna
  • Piotrka Kajtaniaka

Jak widać na zdjęciu, życie w czystości i porządku wprowadza ludzi w dobry nastrój.....czego życzymy wszystkim mieszkańcom grup opiekuńczo-wychowawczych.

 

Małgorzata  Krakowska-Turkiewicz