Aktualności

Certyfikat udziału w programie

Nauczyciele naszej placówki po raz drugi otrzymali certyfikaty za udział w programie ‘Śniadanie daje moc” i otrzymali podziękowania za wkład w edukację żywieniową najmłodszych, której patronuje program „Śniadanie Daje Moc”.

 

Za nami już 7. Edycja programu, która mogła odbyć się tylko dzięki współpracy i zaangażowaniu nauczycieli, także z Naszej placówki.
W edycji 2017/2018 wzięło bowiem udział aż 8 318 szkół i przedszkoli, 11 489 nauczycieli oraz 275 758 uczniów z całej Polski.

Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu – konferencja

W dniu 12 lutego br. Paweł Woźniak uczeń gimnazjum naszego Ośrodka wraz z opiekunem panią Marzeną Bazydło uczestniczył w konferencji programowej, która odbyła się w ramach projektu „Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu”.

Więcej…

Zdrowy styl życia

                              PROGRAM   PROZDROWOTNY

                                      

              „Zdrowy styl życia”

 

Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 14.09.2017

 

                        

Cel główny programu

Propagowanie aktywnego ruchowo i zdrowego stylu życia.

 

 

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia,
 • wskazanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania,
 • wyrobienie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego, w szczególności na świeżym powietrzu,
 • wyrobienie nawyków utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 • kształcenie  umiejętności rozróżniania dobra od zła,
 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i troski o życie i zdrowie własne oraz innych,
 • ukazanie pozytywnych stron koleżeństwa i przyjaźni,
 • rozwijanie  nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do przestrzegania  zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i w terenie naturalnym,
 • rozbudzenie świadomości wśród uczniów, że sami wpływają na stan swojego zdrowia.
 • uświadomienie uczniom, że aktywność ruchowa jest podstawową formą zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • rozwijanie umiejętności uczciwej rywalizacji.
 • wyrobienie umiejętności w rozpoznawaniu zachowań zagrażających naszemu zdrowiu,
 • ukazanie negatywnych stron agresji i przemocy,

 

Zadania szkoły

 • stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
 • zagwarantowanie bezpiecznych warunków do nauki i wypoczynku,
 • organizowanie dodatkowych zajęć ruchowych: gimnastyki korekcyjnej , rehabilitacji,
 • prowadzenie  stałej i systematycznej współpracy ze szkolną służbą zdrowia oraz rodzicami,
 • otoczenie szczególną opieką dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi: mało sprawne ruchowo, zamknięte w sobie i nieśmiałe, z wadami postawy.
 • stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań szeroko pojętą aktywnością ruchową, w szczególności zaś na świeżym powietrzu,

 

Treści programowe

 

Lp.

Dział tematyczny
Zagadnienia
Spodziewane efekty

Odpowiedzialni

1.

Higiena osobista  i porządek wokół nas.   

 1. Przybory toaletowe

      moimi przyjaciółmi

 1. Nie dajmy się     

      próchnicy.

 1. Bród sprzymierzeńcem chorób..
 2. Dbamy  porządek w swoim pokoju, klasie, na biurku, w tornistrze
 3. Zdrowe nogi w czystych butach.
 4. Odzyskujemy siły w czasie snu.
 5. Dbamy o oczy za młodu.
 6. Chcemy oddychać świeżym powietrzem.
 7. Różna pogoda – różny ubiór.

 

Uczeń:

 • stosuje codzienną toaletę,
 • rozumie znaczenie zdrowych zębów,
 • wymienia środki czystości,
 • pamięta o myciu rąk przed każdym posiłkiem,
 • dba o  porządek wokół siebie,
 • pamięta o codziennej zmianie  bielizny, skarpet, odzieży i obuwia,
 • dba o higienę stóp,
 • rozumie znaczenie zmiany obuwia,
 • dba o odpowiednie oświetlenie w swoim pokoju,
 • pamięta o wietrzeniu pokoju codziennie,
 • potrafi dostosować odpowiedni ubiór do aktualnej  pogody,
 • nauczyciele klasy I pdp                    i III b gim. zt
 • rodzice,
 • pielęgniarka
 
 • nauczyciele klasy Ipdp                    i III b gim. zt
 • rodzice,
pielęgniarka

2.

Ruch najlepszym sposobem  na zdrowie.

 1. Uczmy się odpoczywać czynnie. Rozumienie pojęcia wypoczynku czynnego i biernego.
 2. Spacery i wędrówki dobre na wszystko.

Uczeń:

 • Jest zadowolony z

przebywania na świeżym powietrzu,

 

 

 • nauczyciele

klasy I pdp                   i III b gim. zt

 • nauczyciel

w-f

 

 

 1. Wędrujemy na spacery.
 2. Zliczamy kilometry, które przejdziemy w trakcie roku szkolnego.
 3. Pokonujemy naturalne przeszkody terenowe.
 4. Uczestniczymy w spacerach także w miesiącach zimowych.
 5. Uczęszczamy na gimnastykę korekcyjną( uczniowie z zaleceniem)
 6. Dbamy o prawidłową postawę ciała.
 7. Potrafię bawić się sam oraz w grupie.
 • odczuwa potrzebę ruchu i zdrowej , uczciwej rywalizacji z innymi,
 • potrafi podać różnicę pomiędzy wypoczynkiem czynnym a biernym,
 • stasuje zasady bezpieczeństwa podczas spacerów
 • dostrzega piękno najbliższej okolicy,
 • chętnie wędruje, spaceruje po terenie naturalnym,
 • przyjmuje prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce,
 • uczestniczy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
 • wie jak nosić plecak aby mieć prosty kręgosłup,
 • zachęca do wspólnego uczestnictwa w aktywności ruchowej własne rodzeństwo i rodziców.
 • prowadzący gimnastykę korekcyjną,
 • rodzice.
 • prowadzący gimnastykę korekcyjną,
rodzice.

 3.

Zdrowe odżywianie.

 1. Czy wszystkie produkty są zdrowe dla naszego organizmu ?
 2. Spożywamy drugie śniadanie w szkole.
 3. Jemy owoce i warzywa.
 4. Higiena przygotowywania i spożywania posiłków.
 5. Układamy zdrowy jadłospis.
 6. Zdrowe i niezdrowe napoje.

 

Uczeń:

 • przestrzega higieny i estetyki przygotowywania i spożywania posiłków,
 • rozumie znaczenie warzyw i owoców dla naszego zdrowia,
 • rozumie konieczność spożywania drugiego śniadania,
 • potrafi z pomocą ułożyć jadłospis,
 • zna napoje zdrowe i niezdrowe.
 • nauczyciele klasy I pdp                    i III b gim. zt.
 • rodzice,
 • pielęgniarka szkolna.
 • nauczyciele klasy Ipdp                    i III b gim. zt.
 • rodzice,
pielęgniarka szkolna.

4.

Nasze bezpieczeństwo.

 1. Bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły i ze szkoły.
 2. Jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi.
 3. Bezpieczny pobyt w szkole.
 4.  Czy można ufać nieznajomym ?
 5. Korzystamy bezpiecznie z urządzeń znajdujących się w domu.
 6. Sytuacja  zagrożenia  -gdzie szukać pomocy ?
 7. Co należy zrobić w czasie alarmu w szkole?      

Uczeń:

 • jest bezpiecznym

użytkownikiem drogi,

 • zna podstawowe przepisy ruchu drogowego,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i w domu
 • potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń domowych,
 • unika kontaktów z nieznajomymi,
 • wie do kogo się zwrócić w przypadku poczucia zagrożenia,
 • wie jak należy postępować w przypadku ogłoszenia w szkole alarmu

 

 • nauczyciel klasy Ipdp                    i III b gim. zt.
 • policjant,
 • rodzice.

 5.

 Życie rodzinne.

 1. Współpraca i pomoc w rodzinie.
 2. Spędzamy czas wolny z rodziną.
 3. Moja rodzina jest zdrowa i bezpieczna.
 4. Moje obowiązki wobec rodziny.

 

 

Uczeń:

 • pomaga innym członkom rodziny,
 • pamięta o ważnych wydarzeniach rodzinnych,
 • chętnie spędza czas wolny z rodziną,
 • darzy miłością i szacunkiem całą rodzinę.
 • zna swoje obowiązki w rodzinie,
 • nauczyciel

klasy I pdp                    i III b gim. zt.

 • katecheta,
 • rodzice

 6.

Moje zdrowie psychiczne.

 1. Potrafię rozmawiać z innymi w klasie.
 2. Wiem, jakie programy oglądać w telewizji .
 3. Umiem  zdrowo zaplanować sobie dzień.
 4. Strach  złym  doradcą.
 5. Moje wady i zalety.
 6. Uczę się panować nad sobą.

 

Uczeń:

 • potrafi porozumieć się z innymi uczniami w klasie,
 • ogląda tylko właściwe programy w telewizji,
 • potrafi odpowiednio zaplanować sobie dzień,
 • stara się eliminować strach z własnego życia,
 • potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony,
 • panuje nad własnym zachowaniem.
 • nauczyciele klasy I pdp                    i III b gim. zt.
 • katecheta,
 • rodzice,
 • pedagog         i psycholog.
 
 • nauczyciele klasy Ipdp                    i III b gim. zt.
 • katecheta,
 • rodzice,
pedagog  i psycholog.

 7.

Przeciwstawiamy się złu.

 

 1. Przemoc – droga do nikąd.
 2. Jestem tolerancyjny wobec innych.
 3. Agresja – nie,

Przyjaźń – tak.

 1. Pomagamy innym.
 2. Jestem dobrym kolegą, koleżanką.

 

 

 

Uczeń:

 • nigdy nie stosuje przemocy,
 • nie wyśmiewa innych,
 • porozumiewa się z innymi w sposób koleżeński i powszechnie aprobowany,
 • nie stosuje agresji wobec innych,
 • stara się pomagać potrzebującym.
 • jest dobrym kolegą, dobrą koleżanką,
 • nauczyciele klasy I pdp                    i III b gim. zt.
 • katecheta,
 • rodzice,
 • psycholog,
 • pedagog
 
 • nauczyciele klasy Ipdp                    i III b gim. zt.
 • katecheta,
 • rodzice,
 • psycholog,
pedagog

 8.

Mówię nie.

 1. Alkohol niebezpieczny dla zdrowia i rodziny.
 2. Leki nie tylko leczą.
 3. Narkotyki prowadzą do  śmierci.
 4. Papierosy – źródło wielu groźnych chorób.

 

 

Uczeń:

 • rozumie szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, nadużywania leków,
 • potrafi powiedzieć nie, kiedy częstują go używkami
 • nie  przyjmuje od innych żadnych

substancji.

 • Nauczyciel klasy I pdp i III b gim. zt.
 • pielęgniarka szkolna

 

Procedury osiągania celów

 

Aby zamierzone cele były osiągnięte należy:

 • programem edukacji prozdrowotnej objąć  dzieci z kl. I pdp .i  III b gim. zt
 • aktywność ruchową traktować jako priorytet,
 • preferować spacery  na świeżym powietrzu,
 • umożliwić uczniom spożywanie drugiego śniadania w szkole,
 • uczniów  z dysfunkcjami otoczyć szczególną opieką,
 • uczniów  z  wadami postawy skierować na zajęcia gimnastyki korekcyjnej i rehabilitację.
 • zajęcia prowadzić w atmosferze bezpieczeństwa  ,
 • w realizację programu zaangażować  nauczycieli, katechetę, pielęgniarkę szkolną, policję, psychologa, pedagoga, rodziców oraz uczniów,
 • stworzyć w szkole optymalne warunki rozwoju i wypoczynku,
 • zorganizować konkurs „ Zbieramy kilometry” i „ Kolorowe sałatki”.

 

Ewaluacja programu

 

Kontrola i ocena dotyczy:

 • aktywnego udziału w zajęciach,
 • pozytywnych zmian w zachowaniu uczniów,
 • udziału w konkursach

 

Podstawowym narzędziem oceny efektów jest obserwacja ucznia.

Program został opracowany na rok szkolny 2017/2018. Całościowa ewaluacja programu nastąpi na koniec roku szkolnego. Po I semestrze w sprawozdaniu zostaną przedstawione działania, które zostały przeprowadzone w związku z realizacją programu.

 

Opracowały:  Dorota Badowska,  Anna Drozdowska