Aktualności

Do Braniewa rajdowo przyszła wiosna

Rajdowo, kolorowo i wesoło maszerowały przez nasze miasto dwa korowody 27 Rajdu Pieszego „Marsz po Zdrowie -powitanie wiosny".

 

Więcej…

Wojewódzki Konkurs Sztuki Kulinarnej „ Czekolada w kuchni”

W dniu 15.03.2018r odbył  się Wojewódzki  Konkurs Sztuki Kulinarnej  pod hasłem  "Czekolada w kuchni”.

 

Więcej…

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące

Projekt edukacyjny „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące”

 

Cel główny projektu: zbiórka karmy i akcesoriów dla czworonogów przebywających w schronisku w Braniewie,  rozbudzenie zainteresowania uczniów życiem zwierząt , sposobami sprawowania nad nimi opieki oraz niesienia im pomocy .

 

Cele ogólne:


1. Zapoznanie z warunkami życia niechcianych psów i kotów  przebywających w Ogrodzie Zoologiczno- Botanicznym w Braniewie.

2. Wzrost świadomości uczniów Gimnazjum ZT na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt.
3. Wdrażanie uczniów do aktywnego włączania się w zbiórkę karmy dla zwierząt i różnych akcesoriów dla czworonogów.
4. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby porzuconych, bezdomnych, skrzywdzonych czworonogów.

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń:

- wyjaśni, co jest przyczyną trudnej sytuacji zwierząt znajdujących się w schronisku
- włączy się w akcję zbierania karmy i akcesoriów dla czworonogów

- przedstawi zdobyte wiadomości w pracy plastycznej ,,Z sercem dla zwierząt”
- wymieni obowiązki i przyjemności związane z posiadania zwierzęcia

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2017  - marzec 2018
Uczestnicy projektu: uczniowie z klas gimnazjalnych ZT
Projekt opracował zespół : Monika Kołodziejczak, Halina Frączek, Anna Drozdowska, Joanna   Strzałkowska

 

Harmonogram działań

 

Lp.

Działanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Zbiórka żywności i różnych akcesoriów dla zwierząt.

09.2017 – 03.2018

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska Joanna Strzałkowska

 

 

2.

Spotkanie z wolontariuszami z Towarzystwa Ochrony Zwierząt - ,,Animals” w Braniewie.

09.2017

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

 

3.

Wycieczka uczniów klas gimnazjalnych ZT do schroniska.

kilka razy w ciągu trwania projektu

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Joanna Strzałkowska

 

4.

Przygotowanie w szkole gazetki informującej o potrzebach czworonogów.

09.2017

Joanna Strzałkowska

 

5.

Pogadanki w klasach,  w świetlicy szkolnej na temat niesienia pomocy pieskom i kotom.

kilka razy w ciągu trwania projektu

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Joanna Strzałkowska

 

6.

Projekcje filmów.

kilka razy w ciągu trwania projektu

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Joanna Strzałkowska

 

7.

Konkurs plastyczny ,,Z sercem dla zwierząt”.

03.2018

Monika Kołodziejczak, Halina Frączek,

Anna Drozdowska,

 

8.

 

 Spotkanie  z weterynarzem.

02.2018

Monika Kołodziejczak,

Joanna Strzałkowska

 

9.

Podsumowanie projektu: : prezentacja zdjęć z trwania projektu oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

03.2018

Monika Kołodziejczak, Halina Frączek,

Anna Drozdowska,

Joanna Strzałkowska

 

         

 

 

Oczekiwania po realizacji szkolnego projektu edukacyjnego:

 

- zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów ze schroniska

- uwrażliwienie uczniów na los zwierząt

- uświadomienie młodzieży, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby, a przede wszystkim uczucia

- wzrost świadomości uczniów na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt