Aktualności

79. rocznica agresji ZSRR na Polskę

W naszym Ośrodku harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”: Patrycja Frankowska, Daniel Lisowski, Magdalena Ptak oraz Kornel Kozłowski, podczas lekcji historii odczytali krótką informację o tym tragicznym wydarzeniu zapisanym na kartach historii naszej ojczyzny.

 

Więcej…

Informacja dla rodziców - spotkania

DRODZY  RODZICE !

 

Zapraszamy Państwa na spotkania nauczycieli i terapeutów dotyczące rozwoju, funkcjonowania i postępów edukacyjnych Waszych dzieci.

 

W spotkaniach uczestniczą nauczyciele uczący, terapeuci, pedagog, psycholog, wychowawcy grup oraz świetlicy.

 

W dniach 17.09 – 20.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

W dniach 24.09 – 27.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

 

Więcej…

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące

Projekt edukacyjny „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące”

 

Cel główny projektu: zbiórka karmy i akcesoriów dla czworonogów przebywających w schronisku w Braniewie,  rozbudzenie zainteresowania uczniów życiem zwierząt , sposobami sprawowania nad nimi opieki oraz niesienia im pomocy .

 

Cele ogólne:


1. Zapoznanie z warunkami życia niechcianych psów i kotów  przebywających w Ogrodzie Zoologiczno- Botanicznym w Braniewie.

2. Wzrost świadomości uczniów Gimnazjum ZT na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt.
3. Wdrażanie uczniów do aktywnego włączania się w zbiórkę karmy dla zwierząt i różnych akcesoriów dla czworonogów.
4. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby porzuconych, bezdomnych, skrzywdzonych czworonogów.

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń:

- wyjaśni, co jest przyczyną trudnej sytuacji zwierząt znajdujących się w schronisku
- włączy się w akcję zbierania karmy i akcesoriów dla czworonogów

- przedstawi zdobyte wiadomości w pracy plastycznej ,,Z sercem dla zwierząt”
- wymieni obowiązki i przyjemności związane z posiadania zwierzęcia

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2017  - marzec 2018
Uczestnicy projektu: uczniowie z klas gimnazjalnych ZT
Projekt opracował zespół : Monika Kołodziejczak, Halina Frączek, Anna Drozdowska, Joanna   Strzałkowska

 

Harmonogram działań

 

Lp.

Działanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Zbiórka żywności i różnych akcesoriów dla zwierząt.

09.2017 – 03.2018

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska Joanna Strzałkowska

 

 

2.

Spotkanie z wolontariuszami z Towarzystwa Ochrony Zwierząt - ,,Animals” w Braniewie.

09.2017

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

 

3.

Wycieczka uczniów klas gimnazjalnych ZT do schroniska.

kilka razy w ciągu trwania projektu

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Joanna Strzałkowska

 

4.

Przygotowanie w szkole gazetki informującej o potrzebach czworonogów.

09.2017

Joanna Strzałkowska

 

5.

Pogadanki w klasach,  w świetlicy szkolnej na temat niesienia pomocy pieskom i kotom.

kilka razy w ciągu trwania projektu

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Joanna Strzałkowska

 

6.

Projekcje filmów.

kilka razy w ciągu trwania projektu

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Joanna Strzałkowska

 

7.

Konkurs plastyczny ,,Z sercem dla zwierząt”.

03.2018

Monika Kołodziejczak, Halina Frączek,

Anna Drozdowska,

 

8.

 

 Spotkanie  z weterynarzem.

02.2018

Monika Kołodziejczak,

Joanna Strzałkowska

 

9.

Podsumowanie projektu: : prezentacja zdjęć z trwania projektu oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

03.2018

Monika Kołodziejczak, Halina Frączek,

Anna Drozdowska,

Joanna Strzałkowska

 

         

 

 

Oczekiwania po realizacji szkolnego projektu edukacyjnego:

 

- zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów ze schroniska

- uwrażliwienie uczniów na los zwierząt

- uświadomienie młodzieży, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby, a przede wszystkim uczucia

- wzrost świadomości uczniów na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego ,,Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące”

 

           W naszym Ośrodku w okresie wrzesień 2017 – marzec 2018 został przeprowadzony projekt edukacyjny ,,Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące”. Jego uczestnikami byli uczniowie z klas gimnazjalnych ZT. Został on opracowany przez zespół nauczycieli: Monika Kołodziejczak, Halina Frączek, Anna Drozdowska, Joanna   Strzałkowska.
          Głównym celem projektu było  zapoznanie uczniów z warunkami życia niechcianych psów i kotów  przebywających w Ogrodzie Zoologiczno- Botanicznym w Braniewie, wzrost świadomości uczniów Gimnazjum ZT na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt, wdrażanie uczniów do aktywnego włączania się w zbiórkę karmy dla zwierząt i różnych akcesoriów dla czworonogów oraz uwrażliwienie młodzieży na potrzeby porzuconych, bezdomnych, skrzywdzonych czworonogów.

           Na początku akcji zawiesiliśmy plakat informujący o potrzebach czworonogów. W trakcie trwania projektu uczniowie wraz z wychowawcami zbierali pokarm i różne akcesoria dla zwierząt.

          27 września 2017 r. uczniowie mieli możliwość spotkania się z wolontariuszami z Towarzystwa Ochrony Zwierząt - ,,Animals” w Braniewie.

Panie opowiedziały nam o zwierzętach, które trafiły do schroniska. Mogliśmy zobaczyć je na prezentacji przygotowanej przez wolontariuszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        W ramach projektu trzy razy ( 5 października, 14 grudnia i 14 lutego)   wybraliśmy się  do ogrodu zoologicznego, aby przekazać zebraną przez nas karmę i akcesoria dla psów i kotów.

 

5 października 2017 r.

 

 

14 grudnia 2017 r.

 

 

14 lutego 2018 r.

 

W ciągu trwania projektu wychowawcy klas oraz wychowawca świetlicy szkolnej prowadzili pogadanki z uczniami na temat niesienia pomocy pieskom i kotom. Uczniowie mogli uczestniczyć w projekcjach filmów, pt. ,,Mój przyjaciel Hachiko”, ,,Lassie”, ,,Mój przyjaciel Smitty”, ,,Pies imieniem Duke”.

            15 lutego 2018 r. wybraliśmy się do Przychodni Weterynaryjnej Braci Mniejszych. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania z panią weterynarz Agatą Ławniczak. Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza i zdobycie wiedzy na temat dbania i pielęgnowania  zwierząt domowych, a także kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt.  Pani weterynarz opowiadała o ciekawostkach i codziennej pracy weterynarza. Uczniowie dowiedzieli się o konieczności szczepienia zwierząt.

 

 

               W marcu 2018 r. uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, pt. ,,Z sercem dla zwierząt”. Głównymi  założeniami konkursu było:

- zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt,

- propagowanie praw zwierząt, ich humanitarnego traktowania, właściwej opieki, zapobiegania aktom przemocy wobec nich oraz promowanie adopcji zwierząt ze schronisk,

- wyrabianie poczucia estetyki,

- prezentacja talentów plastycznych.

W konkursie wzięło udział wielu wychowanków.

                Po wnikliwej analizie przyznano trzy główne nagrody oraz wyróżnienia:

I miejsce: Kewin Ogorzelski

II miejsce: Tomasz Adamczyk

III miejsce: Sebastian Janicki

Wyróżnienia:

Sebastian Sadkowski

Jakub Lendzioszek

Wiktoria Sadkowska

Jan Urbaniak

Malina Wejnert

Paulina Szymańska

        Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni 28 marca na Apelu Wielkanocnym. 

 

 

Nasze działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane. Zgodnie z oczekiwaniami uczniowie zaangażowali się  w  prace mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów ze schroniska, uwrażliwili się na los zwierząt, są bardziej świadomi, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby, a przede wszystkim uczucia. Wzrosła świadomość uczniów na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt.