Aktualności

3 Rajd Pieszy „Po Nizinie Braniewskiej”

Celem rajdu było:

- zachęcenie do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju,  a przede  wszystkim  okolicy miejsca  zamieszkania,

- propagowanie walorów krajoznawczych i turystycznych miasta  i gminy  Braniewo,

- integracja środowisk turystycznych dzieci uczniów powiatu braniewskiego,

- włączenie turystyki w obchody Dnia Dziecka.

 

Więcej…

Zajęcia otwarte z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

W  ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

 

Więcej…

Święto naszej szkoły 2018

W dniu 19 stycznia 2018 roku odbył się uroczysty apel z okazji święta szkoły. Tradycją tej uroczystości stała  się prezentacja przedstawicieli klas w „Konkursie talentów”.

 

Uczniowie zaprezentowali układy taneczne, wiersze i krótkie, humorystyczne przedstawienia. Nad przygotowaniem apelu czuwały panie Justyna Wróblewska – Trapiszczonek i Halina Frączek. Po obejrzeniu występów przyszedł czas na wręczenie listów pochwalnych przez panią dyrektor Dorotę Wiśniewską dla wyróżniających się uczniów. Nagrodzeni zostali również uczniowie ze 100% frekwencją.

Lista uczniów nagrodzonych listem pochwalnym za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz reprezentowanie placówki w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych:

 1. I. Wejnert
 2. M. Dudek
 3. P. Szymańska
 4. T. Adamczyk
 5. M. Wejnert
 6. S. Janicki
 7. D. Szymański
 8. M. Cylupa
 9. J. Cieplucha
 10. S. Trusewicz
 11. M. Bogdańska
 12. S. Szczotka
 13. K. Rogoża
 14. K. Majewski
 15. K. Kurowski
 16. S. Sydorczuk
 17. S. Sadkowski
 18. P. Sadkowski
 19. D. Więcirzewski
 20. M. Więcirzewska
 21. A. Ostapiuk
 22. M. Szustak
 23. N. Ujazdowski
 24. D. Szustak
 25. J. Tyszko
 26. A. Bogdańska
 27. M. Ptak
 28. D. Lisowski
 29. K. Druskis
 30. P. Woźniak
 31. P. Kajtaniak
 32. K. Kwiatkowski
 33. M. Maksyśko
 34. M. Adamczyk

Uczniowie nagrodzeni przez dyrekcję Ośrodka listem pochwalnym i nagrodą rzeczową za 100% frekwencję:

 1. S. Szczotka
 2. K. Kurowski
 3. D. Szymański
 4. P. Szymańska

 

Stypendiami szkolnego stowarzyszenia „Oligare” zostali nagrodzeni uczniowie angażujący się w pracę na rzecz innych.

 

Na koniec pani dyrektor serdecznie  pogratulowała osiągnięć i życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych ferii zimowych. jak również tradycyjnie obdarowała wszystkich obecnych słodkościami.

 

zobacz  zdjęcia

Halina Frączek