Aktualności

3 Rajd Pieszy „Po Nizinie Braniewskiej”

Celem rajdu było:

- zachęcenie do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju,  a przede  wszystkim  okolicy miejsca  zamieszkania,

- propagowanie walorów krajoznawczych i turystycznych miasta  i gminy  Braniewo,

- integracja środowisk turystycznych dzieci uczniów powiatu braniewskiego,

- włączenie turystyki w obchody Dnia Dziecka.

 

Więcej…

Zajęcia otwarte z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

W  ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

 

Więcej…

Informacja z przebiegu realizacji programu ,,Zdrowy styl życia”

Uczniowie klasy III b gimnazjum  ZT i I PDP od 01.09.2017r. realizują program prozdrowotny ,,Zdrowy styl życia”.

 

 

Głównym  celem programu jest propagowanie wśród uczniów aktywnego ruchowo i zdrowego stylu życia.  W ramach programu podjęto następujące działania:

  • Spotkanie z policjantem ,, Bezpieczna droga do szkoły”
  • Spotkania z pielęgniarką:

,,Konieczność dbania o higienę osobistą”

,,Zapobieganie chorobom”

,,Zdrowy styl życia”

  • Spotkanie z psychologiem: ,,Jak dbać o zdrowie i kondycję psychiczną”

Ogłoszono także konkurs ,,Zbieramy kilometry”. Uczniowie uczestniczyli w spacerach. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na koniec roku szkolnego. Zwyciężą uczniowie, którzy wykazali się  aktywnością i nazbierali największą ilość kilometrów.

 

Realizacja programu będzie kontynuowana w II semestrze. Uczniowie bardzo chętnie podejmują działania związane z realizacją celów zawartych w programie.

 

zobacz  zdjęcia

Dorota Badowska, Anna Drozdowska