Informacja z przebiegu realizacji programu ,,Zdrowy styl życia”

Uczniowie klasy III b gimnazjum  ZT i I PDP od 01.09.2017r. realizują program prozdrowotny ,,Zdrowy styl życia”.

 

 

Głównym  celem programu jest propagowanie wśród uczniów aktywnego ruchowo i zdrowego stylu życia.  W ramach programu podjęto następujące działania:

  • Spotkanie z policjantem ,, Bezpieczna droga do szkoły”
  • Spotkania z pielęgniarką:

,,Konieczność dbania o higienę osobistą”

,,Zapobieganie chorobom”

,,Zdrowy styl życia”

  • Spotkanie z psychologiem: ,,Jak dbać o zdrowie i kondycję psychiczną”

Ogłoszono także konkurs ,,Zbieramy kilometry”. Uczniowie uczestniczyli w spacerach. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na koniec roku szkolnego. Zwyciężą uczniowie, którzy wykazali się  aktywnością i nazbierali największą ilość kilometrów.

 

Realizacja programu będzie kontynuowana w II semestrze. Uczniowie bardzo chętnie podejmują działania związane z realizacją celów zawartych w programie.

 

zobacz  zdjęcia

Dorota Badowska, Anna Drozdowska