Aktualności

Wielkanocne życzenia 2019

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  

i drugiego człowieka.  

Życzę, aby Święta Wielkanocne  

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.  

By stały się źródłem wzmacniania ducha.  

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom, a także wszystkim przyjaciołom ośrodka  najserdeczniejsze życzenia.

 

Dyrektor  Dorota Wiśniewska

Sukcesy naszych tenisistów stołowych Lidzbark 2019

Na X Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego w Lidzbarku Warmińskim nasz Ośrodek reprezentowali: Daniel Lisowski, Tomasz Właszyn, Piotr Kajtaniak, Grzegorz Kondratowicz oraz Kamil Kwiatkowski.

 

 

Więcej…

Program rządowy „Za życiem”

Od grudnia 2017 roku rozpoczęliśmy realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju  w ramach rządowego programu  „Za Życiem” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Braniewskiego.

 

W zajęciach mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożone nią, w wieku od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 do 3 roku życia), u których występują wybrane schorzenia wg klasyfikacji ICD-10. Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie. 

 

Zakres pomocy udzielanej dziecku

  • Bezpłatne zajęcia stymulujące rozwój dzieci od momentu narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej – do 5 godzin w tygodniu
  • Interdyscyplinarna pomoc rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do od 0 - do 3 roku życia
  • Współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny
  • Specjalistyczna opieka dla dziecka i jego rodziny, w zależności od ich potrzeb, w tym: zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy  oraz innych specjalistów
  • Wsparcie psychologiczne ukierunkowane na rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej spowodowanej informacją o wadzie rozwojowej dziecka  

 

NASI SPECJALIŚCI:

O optymalny rozwój Waszego dziecka zadba zespół doświadczonych specjalistów pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie posiadających pełne kwalifikacje do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi oraz dzieckiem niepełnosprawnym.

 

W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy:

terapia ręki, terapia integracji sensorycznej (SI), usprawnianie ruchowe, metoda M.Ch. Knillów, metoda Dennisona, usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych, gimnastyka korekcyjna, alternatywne metody porozumiewania się, arteterapia, muzykoterapia, terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, masaż Shantali Special Care, masaż klasyczny, terapia Snoezolen, rehabilitację ruchową, itp.

  

Warunkiem objęcia dziecka specjalistycznymi formami pomocy jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.