Aktualności

79. rocznica agresji ZSRR na Polskę

W naszym Ośrodku harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”: Patrycja Frankowska, Daniel Lisowski, Magdalena Ptak oraz Kornel Kozłowski, podczas lekcji historii odczytali krótką informację o tym tragicznym wydarzeniu zapisanym na kartach historii naszej ojczyzny.

 

Więcej…

Informacja dla rodziców - spotkania

DRODZY  RODZICE !

 

Zapraszamy Państwa na spotkania nauczycieli i terapeutów dotyczące rozwoju, funkcjonowania i postępów edukacyjnych Waszych dzieci.

 

W spotkaniach uczestniczą nauczyciele uczący, terapeuci, pedagog, psycholog, wychowawcy grup oraz świetlicy.

 

W dniach 17.09 – 20.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

W dniach 24.09 – 27.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

 

Więcej…

Program rządowy „Za życiem”

Od grudnia 2017 roku rozpoczęliśmy realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju  w ramach rządowego programu  „Za Życiem” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Braniewskiego.

 

W zajęciach mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożone nią, w wieku od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 do 3 roku życia), u których występują wybrane schorzenia wg klasyfikacji ICD-10. Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie. 

 

Zakres pomocy udzielanej dziecku

  • Bezpłatne zajęcia stymulujące rozwój dzieci od momentu narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej – do 5 godzin w tygodniu
  • Interdyscyplinarna pomoc rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do od 0 - do 3 roku życia
  • Współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny
  • Specjalistyczna opieka dla dziecka i jego rodziny, w zależności od ich potrzeb, w tym: zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy  oraz innych specjalistów
  • Wsparcie psychologiczne ukierunkowane na rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej spowodowanej informacją o wadzie rozwojowej dziecka  

 

NASI SPECJALIŚCI:

O optymalny rozwój Waszego dziecka zadba zespół doświadczonych specjalistów pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie posiadających pełne kwalifikacje do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi oraz dzieckiem niepełnosprawnym.

 

W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy:

terapia ręki, terapia integracji sensorycznej (SI), usprawnianie ruchowe, metoda M.Ch. Knillów, metoda Dennisona, usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych, gimnastyka korekcyjna, alternatywne metody porozumiewania się, arteterapia, muzykoterapia, terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, masaż Shantali Special Care, masaż klasyczny, terapia Snoezolen, rehabilitację ruchową, itp.

  

Warunkiem objęcia dziecka specjalistycznymi formami pomocy jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.