Drodzy rodzice!

Zapraszamy Państwa na spotkania nauczycieli i terapeutów dotyczące rozwoju, funkcjonowania i postępów edukacyjnych Waszych dzieci.

 

W spotkaniach uczestniczą:

1)    wszyscy nauczyciele przedmiotowi mający zajęcia w danej klasie

2)    wychowawcy grup opiekuńczo – wychowawczych, którzy mają zajęcia na grupie z uczniami z danej klasy

3)     wszyscy terapeuci prowadzący terapie z uczniami z danej klasy

 

Spotkania zespołów do spraw ewaluacji IPET oraz zespołów do spraw okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów odbędą się w dniach 06 – 13.06.2018 r. w pracowni komputerowej
w budynku przy ul. Moniuszki według harmonogramu:

 

 

Klasa

Termin

Zadania zespołu

IV+V SP

ZT

06.06

godz. 15:00

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

V+VII SP

ZT autyści

06.06

godz. 15:45

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

II gimnazjum

ZT

07.06

godz. 15:00

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

III a

gimnazjum ZT

07.06

godz. 15:45

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

- ewaluacja końcowa IPET

III b

gimnazjum ZT

07.06

godz. 16:30

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

- ewaluacja końcowa IPET

I PdP

08.06

godz. 14:30

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

III a PdP

08.06

godz. 15:15

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

- ewaluacja końcowa IPET

III b PdP

08.06

godz. 16:00

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

- ewaluacja końcowa IPET

I+II+III SP

11.06

godz. 15:00

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

II+III SP

autyści

11.06

godz. 15:45

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

V+VI SP

autyści

11.06

godz. 16:30

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

IV+V SP

12.06

godz. 15:00

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

VI SP

12.06

godz. 15:45

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

VII SP

12.06 godz. 16:30

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

II+III

gimnazjum

13.06 godz. 15:00

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

- ewaluacja końcowa IPET dla III gimnazjum

I BS

13.06 godz. 15:45

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

II ZSZ

13.06 godz. 16:30

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

III ZSZ

13.06 godz. 17:15

- dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

- ewaluacja końcowa IPET

 

Na prośbę rodziców można zmienić godzinę spotkania.

 

Zespół  Kierowniczy Ośrodka