Aktualności

Wielkanocne życzenia 2019

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  

i drugiego człowieka.  

Życzę, aby Święta Wielkanocne  

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.  

By stały się źródłem wzmacniania ducha.  

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom, a także wszystkim przyjaciołom ośrodka  najserdeczniejsze życzenia.

 

Dyrektor  Dorota Wiśniewska

Sukcesy naszych tenisistów stołowych Lidzbark 2019

Na X Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego w Lidzbarku Warmińskim nasz Ośrodek reprezentowali: Daniel Lisowski, Tomasz Właszyn, Piotr Kajtaniak, Grzegorz Kondratowicz oraz Kamil Kwiatkowski.

 

 

Więcej…

Powiatowa konferencja: „Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie”

W dniu 25.05.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie została zorganizowana konferencja powiatowa „Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

 

 

            Organizatorami były instytucje wspierające rynek edukacyjny oraz rynek pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Wydział Oświaty, Kultury , Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie.

            Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” objął Starosta Braniewski pan Leszek Dziąg.

            Na konferencji zostały poruszone kwestie kształcenia osób niepełnosprawnych, ich możliwości i szans w dostępie do rynku pracy.

Konferencję rozpoczął pan Roman Michalski następnie uczestników powitał  Starosta Braniewski pan Leszek Dziąg i Wicedyrektor SOSW w Braniewie pan Jarosław Dobrowolski

Z kolei Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Braniewie pani Barbara Dytkowska zapoznała uczestników z dokumentami niezbędnymi do kształcenia osób niepełnosprawnych.

W organizowanej konferencji była również prezentacja Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Braniewie dotycząca kierunków kształcenia, doświadczeń i dobrych praktyk. W bardzo ciekawy sposób przybliżono uczestnikom możliwości Ośrodka, omówiono poszczególne zajęcia rewalidacyjne, jako formę wsparcia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Możliwości naszej placówki omówiły pani Justyna Wróblewska-  Trapiszczonek i pani Monika Kowiako.

Następnie  o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy powiedziała pani D. Michalkiewicz a o formach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych organizowanych przez OHP pani I. Obłąk.

Podsumowanie konferencji stanowiła możliwość zwiedzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, porozmawiania ze specjalistami  zajmującymi się na co dzień pracą z osobami niepełnosprawnymi oraz wspólna integracja z uczniami i wychowankami Ośrodka.

 

zobacz  zdjęcia