Aktualności

„Światowy Dzień Toalet” 2018

W dniu 20 listopada w Naszym Ośrodku uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w „Światowym Dniu Toalet”. Pielęgniarka szkolna wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia wyjaśniała uczniom zasady korzystania z toalety oraz dbania  o higienę osobistą.

Więcej…

Szkolne Koło Wolontariatu „Dar serca”

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

Więcej…

Powiatowa konferencja: „Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie”

W dniu 25.05.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie została zorganizowana konferencja powiatowa „Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

 

 

            Organizatorami były instytucje wspierające rynek edukacyjny oraz rynek pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Wydział Oświaty, Kultury , Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie.

            Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” objął Starosta Braniewski pan Leszek Dziąg.

            Na konferencji zostały poruszone kwestie kształcenia osób niepełnosprawnych, ich możliwości i szans w dostępie do rynku pracy.

Konferencję rozpoczął pan Roman Michalski następnie uczestników powitał  Starosta Braniewski pan Leszek Dziąg i Wicedyrektor SOSW w Braniewie pan Jarosław Dobrowolski

Z kolei Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Braniewie pani Barbara Dytkowska zapoznała uczestników z dokumentami niezbędnymi do kształcenia osób niepełnosprawnych.

W organizowanej konferencji była również prezentacja Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Braniewie dotycząca kierunków kształcenia, doświadczeń i dobrych praktyk. W bardzo ciekawy sposób przybliżono uczestnikom możliwości Ośrodka, omówiono poszczególne zajęcia rewalidacyjne, jako formę wsparcia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Możliwości naszej placówki omówiły pani Justyna Wróblewska-  Trapiszczonek i pani Monika Kowiako.

Następnie  o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy powiedziała pani D. Michalkiewicz a o formach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych organizowanych przez OHP pani I. Obłąk.

Podsumowanie konferencji stanowiła możliwość zwiedzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, porozmawiania ze specjalistami  zajmującymi się na co dzień pracą z osobami niepełnosprawnymi oraz wspólna integracja z uczniami i wychowankami Ośrodka.

 

zobacz  zdjęcia