Informacja dla rodziców - spotkania

DRODZY  RODZICE !

 

Zapraszamy Państwa na spotkania nauczycieli i terapeutów dotyczące rozwoju, funkcjonowania i postępów edukacyjnych Waszych dzieci.

 

W spotkaniach uczestniczą nauczyciele uczący, terapeuci, pedagog, psycholog, wychowawcy grup oraz świetlicy.

 

W dniach 17.09 – 20.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

W dniach 24.09 – 27.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

 

 

W dniach 17.09 – 20.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia według harmonogramu:

 

Klasa

Termin

I SP, II SP i III SP

20.09.2018 od 15:00

I SP autyści

17.09.2018 od 15:30

I SP ZT

17.09.2018 od 15:10

IV+V SP

18.09.2018 od 16:30

IV SP autyści

18.09.2018 od 16:00

VII SP

19.09.2018 od 16:30

I BS

19.09.2018 od 17:00

I PdP

20.09.2018 od 16:00

 

W dniach 24.09 – 27.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych według harmonogramu:

 

Klasa

Termin

I SP, II SP i III SP

27.09.2018 od 15:00

I SP autyści

24.09.2018 od 15:30

I SP ZT

24.09.2018 od 15:10

IV+V SP

25.09.2018 od 16:30

IV SP autyści

25.09.2018 od 16:00

VII SP

26.09.2018 od 16:30

I BS

26.09.2018 od 17:00

I PdP

27.09.2018 od 16:00

 

 

Zespół Kierowniczy Ośrodka