Projekt: „Niepodległa kwiatami malowana”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie w roku szkolnym 2018/2019 przystąpił do organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej konkursu pod nazwą  „Ekologiczne inspiracje upamiętniające stulecie odzyskania niepodległości”.

 

Konkurs zakładał realizację projektu dotyczącego zagospodarowania miejsca upamiętniającego stulecie niepodległości Polski na terenie placówki. Na nasze działania wybraliśmy przylegający do budynku szkoły ogród, ponieważ uznaliśmy, że właśnie tutaj możemy stworzyć miejsce, które będzie łączyło elementy przyrody i historii, a w dodatku tej najbliższej, bo związanej z naszą „mała ojczyzną”. Tak powstał pomysł projektu pt. „Niepodległa kwiatami malowana”.

Projekt zrealizowany został przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:

 

Przygotowanie miejsca na rabatę;

.   wykonanie projektu rabaty w  przestrzeni należącej do Ośrodka.

.    przekopanie terenu, oczyszczenie z gruzu, kamieni przyszłej rabaty, uzupełnienie ziemi,

.   zakup i położenie obrzeży, materiału utwardzalnego, wysypanie ścieżki, wyznaczenie miejsca na drzewo i rośliny.

 

Wykonanie prac ogrodniczych, porządkowych w ogrodzie:

.    grabienie, usuwanie przekwitniętych roślin,

.   zakup i posadzenie roślin- chryzantem,

.   posadzenie roślin cebulowych pozyskanych od rodziców, uczniów i pracowników Ośrodka,

.   przywiezienie głazu,

.   zakup i umieszczenie tabliczki edukacyjnej na głazie upamiętniającej posadzenie dębu.

W ramach edukacji uczniów:

.   odbyła się wycieczka do Szymbarka - zwiedzanie skansenu, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, podczas której uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę o Polsce, jej historii i symbolach patriotycznych:  fladze, godle i  hymnie. Zobaczyli również najcenniejszą kolekcję muzykalii patriotycznych, m.in. pozytywki wygrywające ,, Mazurka Dąbrowskiego”,  ,,poznali” szarych żołnierzy legionistów, ich tęsknotę  za Ojczyzną i dumę narodową,  z  której zrodziła się pieśń żołnierska, jaką Józef Rufin Wybicki uczynił hymnem.  Była również okazja do wspólnego zaśpiewania  Hymnu Narodowego i zwiedzenia zabytkowych pomieszczeń dworku oraz parku,

.   przeprowadzono akcję „100 tulipanów na stulecie odzyskania niepodległości Polski”, z której pozyskano od rodziców, uczniów i pracowników Ośrodka  liczną ilość cebul kwiatowych, które zostały posadzone na pamiątkowej rabacie i w innych miejscach ogrodu,

.   odbył się konkurs plastyczny „Złota polska jesień w ogrodzie”, na który wpłynęło 30 prac wykonanych przez naszych uczniów, które zachwyciły pomysłowością                  i  wyobraźnią.

.   przeprowadzono konkurs „Życzenia dla Polski”, podczas którego uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowali i zaprezentowali piękne karty z życzeniami z okazji uczczenia 100-lecia Niepodległości.

.   odbyła się wycieczka i zajęcia warsztatowe w Sąpach „Ziołowy dzbanek”, podczas której uczniowie własnoręcznie przygotowywali mydełka zapachowe, zwiedzali zagrodę, karmili zwierzęta, wysłuchali także opowieści o starych sprzętach domowych, wykorzystywanych dawniej przez ludzi na wsi.

.   wykonano zdjęcie uczniów umalowanych w barwy narodowe, tworzących flagę Polski na tle ogrodu -„Żywa Flaga”,

.   zakupiono gablotę na flagę, szarfy i rękawiczki do pocztu flagowego, którą umieszczono na korytarzu Ośrodka.

Ponadto 19 października br. w auli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas uroczystej gali została nam przekazana sadzonka dębu wraz z certyfikatem ku pamięci Walentego Barczewskiego (1856–1928) – działacza narodowego, prezesa Polskiej Rady Ludowej na Warmii, którego postanowiliśmy upamiętnić wybierając z listy stu postaci zasłużonych dla sprawy odzyskania oraz utrwalenia niepodległości, opracowanej przez historyków z olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Ze środków przyznanych naszej placówce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 1000 zł zostały zakupione materiały do ogrodu w postaci bylin, materiałów do utwardzania- obrzeży i  grysu,         a także tabliczki edukacyjnej.

Ponadto udało nam się pozyskać ziemię i korę na rabatę, środki na zakup  gabloty na flagę, szarfy i rękawiczki do pocztu flagowego oraz nagrody dla uczestników konkursów od prywatnych sponsorów.

Podsumowaniem wyżej wymienionych działań  w naszym Ośrodku była uroczystość, która odbyła się w dniu 26 października br.. W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Pani Karolina Motyka – Kozioł, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Leszek Dziąg, Burmistrz Miasta Braniewa Pani Monika Trzcińska, Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu Pani Reneta Perlińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Braniewie Pani Joanna Sokół, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie Pani Jolanta Ryczaj, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie Pan Piotr Danielewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie Pani Barbara Dytkowska, Proboszcz Parafii św. Katarzyny ks. Leszek Galica, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie Pan bryg. Zbigniew Januszko, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Braniewie Pan mjr SG Piotr Gajewski, Pani sierż. sztab. Jolanta Sorkowicz przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie oraz licznie zgromadzeni uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami naszej szkoły.

Pani Dyrektor Dorota Wiśniewska wspólnie z zaproszonymi gośćmi w obecności uczniów i rodziców dokonała symbolicznego aktu posadzenia dębu i odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Walentego Barczewskiego. Wartę honorową wystawiła 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego oraz harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk” naszego Ośrodka. W drugiej części uroczystości, która odbyła się w auli Ośrodka, została przedstawiona  prezentacja multimedialna związana z działaniami o charakterze patriotycznym, również podsumowująca projekt „Niepodległa kwiatami malowana”.

Zorganizowano także wystawę prac plastycznych uczniów uczestniczących w konkursie „Złota, polska jesień w ogrodzie”. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez nauczycieli i uczniów klas przysposabiających do pracy.

We wszystkich podjętych działaniach  zaangażowani byli uczniowie, rodzice i pracownicy Ośrodka. Mamy nadzieję, że nie tylko nauczyli  się planowania i zakładania ogrodów, ale także poczuli, że szkolny ogród stanowi ich wspólne dzieło. Dzięki temu poznali swoje korzenie i historię „małej ojczyzny”, w której mieszkają.

Realizacja projektu pozwoliła promować i pielęgnować polskość oraz patriotyzm poprzez aktywność przyrodniczą w ogrodzie. Jednocześnie uczyła szacunku dla przeszłości i teraźniejszości, a dzięki możliwości bezpośredniej obserwacji i doświadczeniu, pozwoliła kształtować postawy poszanowania przyrody i historii swojego kraju.

www.wfosigw.olsztyn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobacz  zdjęcia

 

Organizatorzy: Marzena Sieniawska, Marzena Bazydło, Aleksandra Orysiak