Szkolne Koło Wolontariatu „Dar serca”

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

 

Kierując się przesłaniem Jana Pawła II wolontariusze ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,  podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym , chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego, budzenia  wrażliwości i troski o drugiego człowieka.

W pierwszych tygodniach nauki nasi Wolontariusze , aby wspomóc swoich rówieśników w szkołach na Kresach podjęli akcje zbiórki przyborów szkolnych w ramach współpracy ze Związkiem Nauczycieli Polskich z Braniewa.

Do akcji włączyli się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, pracownicy oraz rodzice. Dzięki ich ofiarności udało nam się zebrać różnorodne przybory niezbędne w szkole. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy.

Na przełomie października i listopada wolontariusze  wraz z opiekunami  przeprowadzili  „Akcje Znicz”. Naszym celem było uporządkowanie zapomnianych i zaniedbanych grobów na jednym z braniewskich cmentarzy. Podjęliśmy również współpracę z ABK w Braniewie, która zaopatrzyła nas w akcesoria do prac porządkowych (worki, rękawice).

W Ośrodku przeprowadzono zbiórkę zniczy. Akcja przyniosła duży odzew wśród uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

Przygotowaliśmy również wiązanki i stroiki okolicznościowe. Kierujemy podziękowania dla kwiaciarni , które obdarowały nas sztucznymi kwiatami do dekoracji stroików.

Zebrane znicze i wiązanki  złożono  na uporządkowanych grobach.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

„Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”.

                             

Wolontariusze podkreślili również swoją obecność w świętowaniu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, promując akcje wśród uczniów „100 dobrych uczynków na 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły mógł pochwalić się każdym dobrym uczynkiem, gestem, życzliwością przyklejając serduszko na biało-czerwonych konturach Polski. Uczniowie chętnie otwierali się na niesienie pomocy , tam gdzie jej potrzebowano. Zrozumieli , że każdy nawet ten najmniejszy gest życzliwości wobec osób potrzebujących sprawia radość obdarowanym jak również i darczyńcom.

Pomagajmy, miejmy otwarte serca, patrzmy nie tylko na siebie, ale i na drugiego człowieka.

 

 

zobacz  zdjęcia

 

Koordynatorzy

Szkolnego Koła  Wolontariatu  Barbara Wolak, Katarzyna Brewczak, Krystyna Wierzbicka –Bieniuk, Agnieszka Markowska