Aktualności

Mikołajkowe prezenty dla zwierząt

     6 grudnia 2018 r. uczniowie z  klas I- II SP ZT, III a Gim. ZT i III Gim. ZT w ramach projektu edukacyjnego „Zwierzęta czują!- pomoc czworonogom w przetrwaniu zimnych dni” wybrali się do ogrodu zoologicznego, aby przekazać zebraną karmę i akcesoria dla psów i kotów.

      Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w zbieraniu karmy.

 

zobacz  zdjęcia

Monika Kołodziejczak

 

Mistrzostwa Ośrodka w warcabach klasycznych - 2018

W listopadzie w Ośrodku odbywał się coroczny turniej o mistrzostwo w warcabach klasycznych.

 

Więcej…

Egzaminy

 

Egzamin ósmoklasisty:

a) język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 9.00

b) matematyka - 16 kwietnia 2019 r.(wtorek) godz. 9.00

c) język obcy nowożytny - 17.kwietnia 2019 r.(środa) godz. 9.00

 

Egzamin przeprowadzany w klasie III w gimnazjum:

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00.

 

 

 

 

Informacja o próbnym egzaminie gimnazjalnym

 

W dniach 21–23.11.2018 r. w sali gimnastycznej przy ul. Rzemieślniczej odbędzie się próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy III gimnazjum według poniższego harmonogramu:

 

21.11.2018 r. (środa) – historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie:

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 80 minut

z zakresu języka polskiego:

godzina rozpoczęcia: 11:00, czas trwania: do 135 minut

22.11.2018 r. (czwartek) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka

z zakresu przedmiotów przyrodniczych:

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 80 minut

z zakresu matematyki:

godzina rozpoczęcia: 11:00, czas trwania: do 135 minut

23.11.2018 r. (piątek) – język angielski – poziom podstawowy

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 80 minut

 

Nauczyciele uczący w/w przedmiotów w tej klasie dokonają wyboru arkuszy dostosowanych do niepełnosprawności intelektualnej uczniów oraz ocenią prace uczniów. Z przeprowadzonego próbnego egzaminu nauczyciele sporządzą analizę i wnioski, z którymi Dyrekcja Ośrodka zapozna Radę Rodziców na zebraniu podsumowującym pracę w I półroczu.

 

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 

Jarosław Dobrowolski

/przewodniczący zespołu egzaminacyjnego/

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. § 93 Statutu SOSW w Braniewie

  2. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2019 r.