Aktualności

Agata Bogdańska w finale Odysseus II

Nasza uczennica Agata Bogdańska razem z sześcioma uczniami z innych szkół w kraju została zakwalifikowana do finałowej rundy Ogólnoeuropejskiego konkursu Odysseus II w kategorii skywalkers seniors na etapie krajowym!

Więcej…

Udział Pawła w konkursie historycznym

W bieżącym roku szkolnym Paweł Woźniak, uczeń klasy III gimnazjum i pasjonat historii Polski, zadeklarował udział w konkursie przedmiotowym z historii organizowanym przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Więcej…

Ogłoszenie

Tymczasowo na tej stronie:

Szkolny zestaw programów nauczania SOSW w Braniewie obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

 

Szkoła Podstawowa: klasa I

 1. 1.      Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”  dr Teresa Janicka-Panek Wydawnictwo Nowa Era 2017
 2. 2.      Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik Program nauczania języka obcego w klasach I – III w szkole podstawowej  PWN Wydawnictwo Szkolne Warszawa 2017
 3. 3.      AX-1i-03/5 - W ramionach Ojca: „Bóg kocha mnie”. Program nauczania religii na I etap edukacyjny (kl. I-III) Kielar A., Ks. Tomczak J.

 

Szkoła Podstawowa: klasy II-III

 1. 1.      „Doświadczanie świata” Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia. Autor: Marzena Kędra Wydawnictwo: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
 2. 2.      Treetops – Program nauczania języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacyjnego Wydawnictwo Oxford
 3. 3.      AX-1i-03/5 - W ramionach Ojca: „Bóg kocha mnie”. Program nauczania religii na I etap edukacyjny (kl. I-III) Kielar A., Ks. Tomczak J.

 

Szkoła Podstawowa: klasa IV

 1. 1.      Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik Program nauczania języka obcego w klasach IV – VII w szkole podstawowej  PWN Wydawnictwo Szkolne Warszawa 2017
 2. 2.      Matematyka z Plusem - program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej – GWO 2017
 3. 3.      Informatyka –program nauczania informatyki w klasach 4-8, Jarosław Dulian, Wojciech Hermanowski- Operon 2017
 4. 4.      Marlena Derlukiewicz Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Nowe słowa na start” Nowa Era 2017
 5. 5.      Program nauczania historii w szkole podstawowej Robert Tocha Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  2017
 6. 6.      Technika Program nauczania Katarzyna Orzeł, Barbara Turska-Paprzycka Wydawnictwo OPERON 2017
 7. 7.      Plastyka Program nauczania Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo OPERON 2017
 8. 8.      Muzyka Program nauczania Justyna Górska – Guzik Wydawnictwo Operon 2017
 9. 9.      Przyroda Program nauczania Małgorzata Augutowska Wydawnictwo Operon 2017

 

Szkoła Podstawowa: klasy V-VI

 1. 1.      Program nauczania języka polskiego Słowa z uśmiechem przeznaczony dla klas 4, 5, 6 szkoły podstawowej. Autorzy: Ewa Horwath, Anita Żegleń Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 2. 2.      Program nauczania języka polskiego „Czytać, myśleć, uczestniczyć”- M. Derlukiewicz
 3. 3.      Matematyka z plusem -  Program nauczania dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) Autor: M. Jucewicz, M. Karpiński,  J. Lech wydawnictwo: GWO
 4. 4.      Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości - program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej Autor: Teresa Król Wydawnictwo: Rubikon 
 5. 5.      Wehikuł czasu - Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, autor Robert Tocha.
 6. Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego – dla klas IV –VI Mariola Bogucka, Dorota Łoś
 7. 7.      Zajęcia techniczne Program nauczania Katarzyna Orzeł, Barbara Turska-Paprzycka Wydawnictwo OPERON 2015
 8. 8.      Plastyka Program nauczania Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo OPERON 2012

 

Szkoła Podstawowa: klasa VII

 1. 1.      Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik Program nauczania języka obcego w klasach IV – VII w szkole podstawowej  PWN Wydawnictwo Szkolne Warszawa 2017
 2. 2.      Matematyka z Plusem - program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej – GWO 2017
 3. 3.      Informatyka –program nauczania informatyki w klasach 4-8, Jarosław Dulian, Wojciech Hermanowski- Operon 2017
 4. 4.      Fizyka Program nauczania z fizyki dla klasy7-8 „Świat Fizyki”- WSiP 2017
 5. 5.      Program nauczania historii w szkole podstawowej Robert Tocha Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  2017
 6. 6.      Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej Puls życiaAutor: Anna Zdziennicka Nowa Era 2017
 7. 7.      Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa Nowa Era 2017
 8. 8.      Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej EryTeresa Kulawik i Maria Litwin 2017
 9. 9.      Muzyka Program nauczania Justyna Górska – Guzik Wydawnictwo Operon 2017
 10. 10.  Plastyka Program nauczania Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo Operon 2017
 11. 11.  Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiWydanie: Kraków 2010.

 

Gimnazjum: klasy II-III

 1. 1.      Program nauczania języka polskiego dla III etapu edukacyjnego „Bliżej słowa” 
 2. 2.      Informatyka – Program nauczania dla gimnazjum Autor: Marek Kołodziej Wydawnictwo: Operon
 3. 3.      Matematyka z plusem – Program nauczania dla trzeciego etapu edukacyjnego wydawnictwo: GWO
 4. 4.      Chemia. Program nauczania dla gimnazjum Bożena Kupczyk, Wiesława Nowak, Maria Barbara Szczepaniak, Operon
 5. 5.      Biologia. Program nauczania dla gimnazjum Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz, Operon
 6. 6.      Fizyka. Program nauczania dla gimnazjum Roman Grzybowski Operon
 7. 7.      Geografia w gimnazjum Program nauczania Teresa Sadoń – Osowiecka
 8. 8.      Program nauczania dla klas I-III gimnazjum – Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”, autor Teresa Król, wydawnictwo Rubikon.
 9. 9.        Podróże w czasie. Program nauczania historii w gimnazjum (aut. Programu: T. Małkowski, J. Rześniowiecki), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 10. 10.  Wiedza o społeczeństwie – „Dziś i jutro” program nauczania dla gimnazjum (aut. Teresa Kowalewska), wydawnictwo Nowa Era.
 11. 11.  Edukacja dla Bezpieczeństwa część 1 Pierwsza Pomoc, Część 2 Bezpieczeństwo na co dzień. Etap edukacyjny. Autor Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak – Kowal, Zbigniew Smutek. Wyd. Operon 
 12. 12.  Program nauczania języka angielskiego – III etap edukacyjny, poziom początkujący, nowa podstawa programowa- Ewa Lewandowska, Barbara Maliszewska, Barbara Czarnecka-Cicha. Wyd.Longman
 13. 13.  GN-5i-07/2 – W ramionach Ojca – „Bóg umacnia mnie”. Program nauczania religii dla oddziałów przysposabiających do pracy, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (A. Kielar, ks. J. Tomczak).
 14. 14.  Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiWydanie: Kraków 2010.

 

Branżowa Szkoła I stopnia: klasa I

oraz  klasy II-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 1. 1.      Aleksandra Adamiak Język Polski program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej Odkrywamy na nowo Wyd. Operon
 2. 2.      Informatyka „Ciekawi Świata” informatyka program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy Autor: Wojciech Hermanowski Wyd. Operon
 3. 3.      Matematyka Program nauczania matematyki w zasadniczej szkole zawodowej Autor. Dorota Ponczek Wyd. Nowa Era
 4. 4.      Chemia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Operon Beata Pytlarczyk
 5. 5.      Biologia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Operon Beata Jakubik, Renata Szymańska
 6. 6.      Geografia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Operon Małgorzata Kaczmarek
 7. 7.      Fizyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Operon – Grzegorz F. Wojewoda
 8. 8.      Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych „Poznać Przeszłość. Wiek XX” zakres podstawowy, (aut. programu: Marek Jekel) wydawnictwo Nowa Era.
 9. 9.      Wiedza o społeczeństwie – „W centrum uwagi” program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej zakres podstawowy (aut. Mariusz Menz), wydawnictwo Nowa Era.
 10. 10.  Edukacja dla Bezpieczeństwa seria odkrywamy na nowo. IV etap edukacyjny. Autor Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek. Wyd. Operon.
 11. 11.  Język angielski  kl I-III ZSZ-Hotels & Catering Virginia Evans, Jenny Dooley, Veronica Garz, wydawnictwo Egis
 12. 12.  Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości - program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych Autor: Teresa Król Wydawnictwo: Rubikon 
 13. 13.  Program nauczania religii dla klas I-III ponadgimnazjalnej. AZ-4-01/10 z 9.06.2010r. Tyt. „Świadek Chrystusa”. Wyd. Św. Wojciecha.
 14. 14.  Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiWydanie: Kraków 2010.

 

Kierunek: betoniarz – zbrojarz

 1. 1.      Autor: mgr inż. Barbara Duda Dziewierz Program nauczania dla zawodu betoniarz-zbrojarz 711402  o strukturze przedmiotowej typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, rodzaj programu: liniowy, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012

 

Kierunek: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 1. 1.      Autorzy: mgr inż. Gabriela Albertin, mgr inż. Iwona Domachowska Program nauczania dla zawodu: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 o strukturze przedmiotowej, typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, rodzaj programu: liniowy, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012