W ramach akcji w kwietniu i maju prowadziliśmy kampanię popularyzującą postać Mikołaja Kopernika w środowisku szkolnym i lokalnym. Przygotowaliśmy prezentację w starszych klasach, przedstawiliśmy treści pozostałym uczniom, plakaty z informacjami o wielkim Polaku, pogadanki oraz popularyzowaliśmy postać wielkiego Polaka w trakcie pikniku integracyjnego” Mamo Tato Baw się z nami” Uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym na logo akcji.

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Warmia i Mazury czytają, o czyste powietrze dbają”, która jest częścią projektu „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze na Warmii i Mazurach”. Projekt realizowany jest pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.
Przedszkola i szkoły, które przystąpiły do projektu, maja za zadanie zorganizować akcję czytelniczą, polegającą na czytaniu dzieciom i młodzieży książek o tematyce obejmującej zagadnienia ekologiczne, w tym związane z czystością powietrza oraz udokumentowanie przebiegu akcji poprzez wykonanie zdjęć i umieszczenie ich na platformie You Tube.

20 lutego drużyna uczestniczyła w zbiórce poświęconej Mikołajowi Kopernikowi. Mikołaj Kopernik jest patronem Hufca ZHP w Braniewie. Drużyna tworzyła kartki urodzinowe z okazji 550 rocznicy urodzin patrona.

15 września 2022r klasy: 6SPZ-5ZTb, 4ZTA obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Odbyła się prezentacja krótkometrażowego filmu na temat książki ,,The Dot- Kropka”, którą napisał Peter Reynolds. Jest to historia dziewczynki, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Następnie pogadanka na temat obejrzanego filmu, odpowiedzi na pytania oraz oglądanie ilustracji o kropkach, które są w różnych miejscach. Na zakończenie naszego świętowania została zrealizowana najbardziej twórcza część lekcji – prace plastyczne wykonane wyobraźnią naszych uczniów.

Woźniacki Natan podczas pracy

Uczniowie klasy I/II szkoły podstawowej biorą udział w akcji "Czytanie ma Moc", który polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć mających na celu promocję czytelnictwa w oparciu o książki Wydawnictwa Znak Emotikon, rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie oraz rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania.

Z dumą informujemy, iż nasza świetlica w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „EMOCJA ”.
Głownym założemiem projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci wiary w siebie i własne możliwości, aktywizowanie empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejetności mówienia o swoich emocjach i potrzebach.
W ramach projektu będziemy współpracować z nauczycielami i uczniami z placówek oświatowych z terenu całego kraju oraz z zagranicznymi szkołami polinijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

W skład projektu wchodzą nastepujące moduły , które będziemy realizować;

  • Moduł Kreatywność- rozbudzanie wiary we własne mozliwości oraz


pobudzenie kreatywności.

  • Moduł Wyobrażnia - pobudzanie wyobrażni, fantazji i kreatywności.
  • Moduł Moc Słów- przemyślenia czy słowa mają moc.
  • Moduł Empatia- podwyższenie poczucia własnej wartości.
  • Moduł Odwaga- zachęcenie do pokonywania trudności

Jeśli znajdziemy sie w gronie szczęśliwców, nasza świetlica uzyska międzynarodowy certyfikat potwierdzajacy, ze jesteśmy miejscem w którym kształtowane są wśrod dzieci postawy tolerancji, akceptacji i wrażliwości.

Bedziemy informowac na bieżąco o naszych działaniach.
Trzymajcie za nas kciuki!!!

Krystyna Wierzbicka -Bieniuk
Agnieszka Tomczyk
Roman Demkowicz

Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983

W lutym br. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Braniewie przystąpił do XII edycji projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983”. Projekt koordynuje Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Święta Wielkanocne to radosny czas, na który każdy z utęsknieniem czeka. Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów. Nie każdy ma jednak możliwość świętowania i przebywania w gronie najbliższych. Są w wśród nas osoby samotne , bezdomne, bezrobotne i ten okres świąteczny jest dla nich trudnym przeżyciem.