Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Warmia i Mazury czytają, o czyste powietrze dbają”, która jest częścią projektu „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze na Warmii i Mazurach”. Projekt realizowany jest pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.
Przedszkola i szkoły, które przystąpiły do projektu, maja za zadanie zorganizować akcję czytelniczą, polegającą na czytaniu dzieciom i młodzieży książek o tematyce obejmującej zagadnienia ekologiczne, w tym związane z czystością powietrza oraz udokumentowanie przebiegu akcji poprzez wykonanie zdjęć i umieszczenie ich na platformie You Tube.

Pierwsze zajęcia poświęciliśmy problemowi zbyt dużej ilości śmieci, które każdy z nas wytwarza każdego dnia. Z roku na rok generujemy ich coraz więcej, zanieczyszczając naszą planetę. W oparciu o jedno z opowiadań zawartych w zbiorze „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” poruszyliśmy temat wyrzucania przedmiotów, które możemy ponownie wykorzystać. Postanowiliśmy też sięgnąć do naszego pudełka, w którym gromadzimy skrawki tkanin i powstały z nich wspaniałe lwy:)
Zachęcamy wszystkich do wprowadzania w swoim codziennym życiu nawyków mających na celu ograniczenie ilości odpadów. Jednocześnie przypominamy, że nasza biblioteka chętnie przyjmie resztki nici, włóczek, tasiemek, skrawki materiałów oraz kolorowe i szare gazety, którym regularnie nadajemy drugie życie.

Dorota Żachowska

biblioteczne1 1biblioteczne1 3biblioteczne1 4biblioteczne1 5biblioteczne1 6biblioteczne1 7biblioteczne1 8biblioteczne1 9biblioteczne1 10biblioteczne1 11biblioteczne1 12biblioteczne1 13biblioteczne1 14