Z dumą informujemy, iż nasza świetlica w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „EMOCJA ”.
Głownym założemiem projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci wiary w siebie i własne możliwości, aktywizowanie empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejetności mówienia o swoich emocjach i potrzebach.
W ramach projektu będziemy współpracować z nauczycielami i uczniami z placówek oświatowych z terenu całego kraju oraz z zagranicznymi szkołami polinijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

W skład projektu wchodzą nastepujące moduły , które będziemy realizować;

  • Moduł Kreatywność- rozbudzanie wiary we własne mozliwości oraz


pobudzenie kreatywności.

  • Moduł Wyobrażnia - pobudzanie wyobrażni, fantazji i kreatywności.
  • Moduł Moc Słów- przemyślenia czy słowa mają moc.
  • Moduł Empatia- podwyższenie poczucia własnej wartości.
  • Moduł Odwaga- zachęcenie do pokonywania trudności

Jeśli znajdziemy sie w gronie szczęśliwców, nasza świetlica uzyska międzynarodowy certyfikat potwierdzajacy, ze jesteśmy miejscem w którym kształtowane są wśrod dzieci postawy tolerancji, akceptacji i wrażliwości.

Bedziemy informowac na bieżąco o naszych działaniach.
Trzymajcie za nas kciuki!!!

Krystyna Wierzbicka -Bieniuk
Agnieszka Tomczyk
Roman Demkowicz