Z radością informujemy, że nasza świetlica zdobyła drugi z kolei certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie "Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów", zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Konkurs trwał w okresie od 13 września 2019 r. do 13 marca 2020 r. Celem konkursu było wspieranie działań kształtujących zachowania prospołeczne uczniów. Realizacja wszystkich zadań przewidzianych regulaminem konkursu została oceniona na maksymalną liczbę punktów.

29 listopada nasza świetlica zamieniła się w magiczną salę, w której zgodnie z tradycją, odbyły się różne wróżby i zabawy. Tradycyjne przepowiednie przeplatały się z nowoczesnymi, jednak wszystkie „przepowiadały” bliższą lub dalszą przyszłość. Były buciki, koperty szczęścia, magiczne gwiazdki i oczywiście przekłuwanie serca z imieniem wybranka, czy lanie wosku.

W minionym roku szkolnym nasza świetlica mogła pochwalić się sukcesem jakim było otrzymanie certyfikatu ,, Świetlica przyjazna uczniowi”.

 

Obecnie przystąpiliśmy do kolejnego konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod hasłem ,, Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”.