Z radością informujemy, że nasza świetlica zdobyła drugi z kolei certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie "Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów", zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Konkurs trwał w okresie od 13 września 2019 r. do 13 marca 2020 r. Celem konkursu było wspieranie działań kształtujących zachowania prospołeczne uczniów. Realizacja wszystkich zadań przewidzianych regulaminem konkursu została oceniona na maksymalną liczbę punktów.

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w konkursie.

Krystyna Wierzbicka- Bieniuk