Logopeda JOLANTA WITKOWSKA

 

Godziny pracy logopedy
Dni tygodniaGodziny przyjęć
Poniedziałek 9:00 - 14:00
Wtorek 9:00 - 14:00
Środa 09:00 - 13:30
Czwartek 11:30 - 14:00
Piątek 10:00 - 13:30

Dzieci pracując ze mną uczą się poprawnej wymowy poprzez:

 • Ćwiczenia narządów mowy;
 • Ćwiczenia oddechowe;
 • Ćwiczenia artykulacyjno-słuchowe;
 • oraz gry i zabawy.

Rodzice mogą uzyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka, oraz skorzystać z porady, co do sposobów terapii.

Pedagog Dorota Lubert

Godziny pracy pedagoga
Dni tygodniaGodziny przyjęć
Poniedziałek 10:00 - 12:30
Wtorek 10:15 - 14:15
Środa 08:00 - 12:30
Czwartek 11:30 - 16:00
Piątek 09:00 - 13:30

CZYM ZAJMUJĘ SIĘ PEDAGOG SZKOLNY?


Podstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny prowadzi:

 • indywidualne rozmowy wspierające,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych w szkole,
 • prowadzi zajęcia w klasie.

Pedagog szkolny:

 • Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki dostosowane do sytuacji.
 • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Na bieżąco współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.
 • Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją.
 • Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

Szanowny Rodzicu, zwróć się pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cie zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dzieckiem i Twoich z nim relacjach,
 • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

A Wasze pociech mogą zwrócić się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czują się samotni i mają wrażenie, że nikt ich nie rozumie,
 • nie potrafią porozumieć się z kolegami lub nauczycielami,
 • potrzebują pomocy,
 • chcieliby z kimś porozmawiać,
 • mają trudności w nauce,
 • mają ciekawe pomysły, z którymi chcą się podzielić.

 

Rodzina

Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny. Rodzinna najprościej mówiąc jest to komórka społeczna złożona z rodziców i przynajmniej jednego dziecka. To bardzo specyficzne środowisko. Nie ma innego tak prywatnego, intymnego i hermetycznego środowiska. To w tej społeczności dzieci rodzą się, stawiają pierwsze kroki. Rodzice obserwują pierwsze kroki, przeżywają swoje wzloty i upadki. W rodzinie jako najwcześniejszym środowisku społecznym zaspokajane są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzeby: miłości, szacunku, uznania, akceptacji. Niezaspokojenie którejś z wymienionych potrzeb prowadzi do zaburzeń w zachowaniu dziecka, a nawet może spowodować trwałe ujemne rysy osobowości. Więź emocjonalna łącząca członków rodziny jest ważniejsza niż stosowane przez rodziców metody wychowania, które są skuteczne dopiero na podłożu tych związków. O charakterze więzi uczuciowych w rodzinie decyduje współżycie rodziców i ich stosunek do dzieci. Matka i ojciec są pierwszymi istotami, które zaspokajają podstawowe potrzeby, dając w ten sposób dowód własnej miłości i wywołując w nim uczucia podobne. Rodzice mogą być również pierwszymi, którzy są w stanie wypaczać osobowość dziecka przez mniej lub bardziej sztywny system nakazów i zakazów, a tym samym wywołać niepokój, pierwsze uczucia urazy i wrogości. Sposób w jaki rodzice przejawiają miłość względem siebie oraz dzieci jest bardzo ważny w kształtowaniu emocjonalnej atmosfery w rodzinie. Każde dziecko potrzebuje przejawów doceniania go i uznania. Z czasem wyrażana jest opinia, że w pewnym okresie czy etapie życia funkcje te przechodzą na pedagogów, szkołę. Nic bardziej mylnego. Stosunek dziecka do szkoły i nauczycieli, jego samopoczucie w gromadzie rówieśników, zależą od cech charakteru, postaw i nawyków obcowania z ludźmi, zaszczepionych dziecku przez jego dom rodzinny. Wstąpienie dziecka do szkoły powoduje zmiany w jego życiu i w jego stosunku do rodziców, co nie zmniejsza roli domu we wszechstronnym rozwoju dziecka. Jeżeli dziecku zabraknie opieki rodziny, to wówczas może się ono załamać w szkole pod względem rozwoju fizycznego, przyswajania wiedzy szkolnej, bądź pod względem rozwoju społecznego.

Rodzina to wielkie słowo, chociaż niektórzy uważają, że trochę się ono straciło na znaczeniu. W dobie kryzysu pewnych wartości oraz samej rodziny, sens tego słowa nabiera wielkiego znaczenia. Pułapka tkwi w tym samym. Rodzina przeżywa kryzys i to odbija się na dzieciach. Coraz częściej słyszymy o „wirtualnych rodzicach”. Dziecko zapatrzone w telefon, tablet czy spędzające mnóstwo czasu przed telewizorem i komputerem na stałe wdarł się w krajobraz rodzinny. Pedagodzy bija na alarm. Można dostrzec głębszy problem. Dzieci wychowywane są przez media, rodzice zaniedbujący rozmowy z dziećmi stawiają się na linii strzału przeróżnych pułapek w postaci środków psychoaktywnych, złego towarzystwa itd.. W tym może pomóc im szkoła. Nauczyciele to specjaliści, którzy wiedza jak i kiedy interweniować. Rodzice i nauczyciele powinni znać i rozumieć potrzeby psychiczne dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz starać się je zaspokajać. Chodzi o wypracowanie takich metod współpracy między tymi dwoma środowiskami wychowawczymi by ich działanie było skoordynowane i skoncentrowane na wspólnej płaszczyźnie działania, jaką jest dobro dziecka. Wymaga to zatem wysiłków dwóch stron. Ze smutkiem należy stwierdzić, że badania wykonywane pokazują, że coraz mniej rodzina angażuję się w takie relacje. Wraz ze wzrostem dzieci maleje kontakt ze szkołą. I nad tym jest potrzeba zatrzymać się i wyciągnąć wnioski. To rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym. Wychowawczej działalności rodziny nie jest w stanie zastąpić żadne inne środowisko ze względu na typ więzi łączących z rodziną. Z uwagi, jaką przywiązuje się w każdej zbiorowości do posiadania rodziny, wynikają poważne konsekwencje natury wychowawczej, takie jak:

• troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, jego sprawność i zdrowie,

• troska o rozwój intelektualny (umysłowy),

• zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (uczuciowych) dziecka, przy równoczesnym w zbogacaniu jego życia uczuciowego, rozwijaniu w nim dyspozycji pozytywnych przełamywaniu dyspozycji negatywnych,

• wdrażanie w kulturę własnego społeczeństwa, grupy społecznej, z którą jest się najściślej związanym, w kulturę ogólnoludzką,

• wpajanie społecznie akceptowanych zasad i norm moralnych,

• przygotowanie do samodzielnego życia, uodparnianie na napotykanie trudności i niepowodzenia, hartowanie charakteru i silnej woli,

• uczenie tolerancji dla wszelkiej odmienności poglądów (pod warunkiem, że nie są one szkodliwe czy groźne społecznie), cech indywidualnych, zainteresowań i dążeń. Z uwagi na powyższe z całą odpowiedzialnością należy zalecać pomoc rodzinie w przezwyciężaniu pułapek XXI wieku.

Dorota Lubert

Bibliografia:

• Jan Paweł II - "O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym" KD, Częstochowa 1982,

• Jan Paweł II - "List do rodzin", KŚW, Poznań 1994, • Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Warszawa 1994,

• Izabelska H. - "Szczęście dziecka", PWN, Warszawa 1988,

• Schwengeler B. - "Wychowanie - udręka czy przyjemność", PPZ, Arka, Sulejówek 1990.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.sp5braniewo.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.sp5braniewo.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego www.sp5braniewo.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.sp5braniewo.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.sp5braniewo.pl , a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO NA ROK 2016/2017

 1. Dominik Bogdański VIB
 2. Joanna Miszta kl. VIB
 3. Dominika Koniuk VIA


SKŁAD POCZTU FLAGOWEGO NA ROK 2016/2017

 1. Cezary Drożdż
 2. Alicja Brzozowska
 3. Aleksandra Bładek

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • PRZEWODNICZĄCA- ALICJA BRZOZOWSKA KL. VIA
 • ZASTĘPCA - JOANNA MISZTA - KL. VIB
 • ZASTĘPCA - ZUZANNA NIKIPEROWICZ - KL VIB

Aktywni członkowie:

 • MARTYNA PARZYCH VIB
 • DOMINIKA KONIUK VIA
 • ARTUR MILEWSKI VIB

Najważniejszym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest organizacja życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej Szkoły.

Główne kierunki działalności Samorządu Uczniowskiego to:

 • praca uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
 • kształtowanie obowiązkowości i odpowiedzialności uczniów;
 • organizacje imprez szkolnych, kulturalnych i sportowych;
 • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 • wspieranie akcji charytatywnych oraz działań proekologicznych.

Samorząd Uczniowski jest wspaniałym polem do działania dla osób aktywnych, które nie tylko chcą się sprawdzić, ale i pomóc innym.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI są Panie: mgr Iza Malińska i mgr Małgorzata Dorawa

CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część uroczystości oraz imprez szkolnych.

NASZ SZTANDAR

Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, oraz Szkoły. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do uroczystości właściwego poszanowania. Sztandar jest przechowywany w Gabinecie Dyrektora Szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

Poczet sztandarowy powinien jest wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży (uczeń) i asystujący (dwie uczennice). Kandydatury pocztu sztandarowego są przedstawiane przez opiekuna pocztu na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. Kadencja pocztu trwa jeden rok. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. Chorąży i asysta powinni być ubrani w strój galowy. Uczeń - ciemne spodnie, biała koszula. Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice.

INSYGNIA POCZTU SZTANDAROWEGO:

 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze;
 • białe rękawiczki.

CHWYTY SZTANDARU

Postawa zasadnicza - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

Postawa spocznij - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

Postawa na ramię - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

Postawa prezentuj - z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia a dłoń prawej ręki trzyma na wysokości barku. Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.

Salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje się z postawy prezentuj – Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

Salutowanie sztandarem w marszu - z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” - pochyla sztandar „baczność ”- bierze sztandar na ramię.

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM SZTANDARU

Komendy. Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie.

WPROWADZENIE SZTANDARU

1. „Proszę o powstanie”

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru.

Poczet -przygotowanie do wyjścia postawa „na ramię”.

2. „Baczność - sztandar wprowadzić”

Uczestnicy w „postawie zasadniczej”.

Poczet - wprowadzenie sztandaru w „postawie na ramię w marszu” - zatrzymanie na ustalonym miejscu – postawa „prezentuj”.

3. „Do hymnu”

Uczestnicy w „postawie zasadniczej”.

Poczet – „postawa salutowanie w miejscu”.

4. „Po hymnie”

Uczestnicy w „postawie spocznij”.

Poczet- „postawa spocznij”

5. „Można usiąść”.

Uczestnicy siadają.

Poczet- „postawa spocznij".

WYPROWADZENIE SZTANDARU

1. „Proszę o powstanie”

Uczestnicy powstają.

Poczet - „postawa spocznij”

2. „Baczność - sztandar wyprowadzić”

Uczestnicy w „postawie zasadniczej”.

Poczet- wyprowadzenie sztandaru - „postawa na ramię w marszu”.

3. „Spocznij”

Uczestnicy siadają.

CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

Komendy. Opis sytuacyjny zachowania się uczestników.

1. Proszę wstać.

Uczestnicy wstają „postawa spocznij”.

2. „Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru- wystąp”

Uczestnicy „postawa zasadnicza”.

Poczet- „postawa zasadnicza” do „postawy prezentuj”

Nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru - „postawa zasadnicza”.

3. „Baczność- sztandar przekazać”

Uczestnicy „postawa zasadnicza ”

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia - ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

Chorąży:

 • podaje sztandar jednej z asysty,
 • przekazuje szarfę potem rękawiczki,
 • następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi: „Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem”

Sztandar w „postawie spocznij”.

4. „Baczność ustępujący poczet odmaszerować”

Uczestnicy w „postawie zasadniczej” nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce.

Nowy poczet- „postawa zasadnicza”.

5. „Baczność - sztandar wyprowadzić”

Uczestnicy – „postawa zasadnicza”.

Nowy poczet- z „postawy zasadniczej - postawa na ramię w marszu”.

6. „Spocznij”

Uczestnicy siadają.

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH POZA TERENEM SZKOŁY

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych - mszy świętej.

Braniewo było jednym z miast w województwie elbląskim, gdzie zajęcia w szkołach podstawowych odbywały się przez 6 dni w tygodniu. Wiązało się to z bardzo trudną sytuacją lokalową miejscowych szkół. Od dawna, marzeniem braniewskich władz oświatowych była nowa, 34 – oddziałowa szkoła z salą gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia, z urządzeniami do rekreacji i własnym basenem. Niestety koszt wzniesienia takiego kompleksu obliczało się na około 3 miliardy złotych. Jak się mają owe koszty do kwot przeznaczanych rocznie na inwestycje oświatowe w Elbląskiem, niewiele przekraczające sumę 600 milionów – lepiej nie wspominać.

I oto marzenie o nowej szkole ma szansę się ziścić. Byłe tzw. „białe koszary”, dokumentem wydanym przez ówczesne Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego przekazane zostały na ręce władz miasta, braniewskiej społeczności. Są to 4 obszerne budynki, w tym sala gimnastyczna. Wszystkie budynki wymagają remontu i adaptacji na potrzeby oświatowe. Koszt owych przeróbek i remontów, jak wymiana stolarki, podłóg, centralnego ogrzewania oraz przełożenia instalacji elektrycznej zamknie się kwotą ok. 300 milionów złotych. Władze miasta przeznaczyły „od zaraz” 50 mln, a cały proces adaptacyjny, byłych koszar na placówkę oświatową realizowany będzie etapami. Jest nadzieja, że na miejscu byłych koszar powstanie miasteczko oświatowe – z piękną szkołą podstawową na tysiąc uczniów, ośrodkiem szkolno–wychowawczym dla około 60 wychowanków, obiektami sportowymi. Rozpoczynający się w tych dniach remont pozwoli, według władz oświatowych, na wprowadzenie już we wrześniu do nowej szkoły klas I–III. Jeszcze jesienią br. przekazany zostanie drugi budynek, na wiosnę przyszłego roku – trzeci itd

W powstawaniu Szkoły wyraźnie zarysowały się III etapy.

 1. organizacja placówki.

 2. rozwój i adaptacja obiektów – zmiana organu prowadzącego.

 3. podział szkoły na podstawową i gimnazjum – reforma oświaty.


Ad.1.Organizacja palcówki

Na początku września ‘89 został powołany na stanowisko Dyrektora Szkoły mgr Leszek Szamotuło.

W tym samym czasie dla całego obiektu szkoły podstawowej, rozpoczęto prace koncepcyjno–projektowe. Remont kapitalny – adaptacja rozpoczęła się w listopadzie ‘89 od budynku nr 6, który miał służyć jako budynek dydaktyczny.

Zmiany ustrojowe i gospodarcze w kraju mocno zachwiały realizacją zadań związanych z powstawaniem SP 5. Poddawano w wątpliwość inaugurację roku szkolnego 90/91 w nowym obiekcie. Ale, dzięki uporowi i determinacji wszystkich zainteresowanych stron, 1 IX 1990 r. rozpoczęliśmy naukę w nowym budynku, mając do dyspozycji 15 izb lekcyjnych, a w nich przysłowiową kredę i tablicę. W szkole zaczęła funkcjonować biblioteka z podręcznym, niezbędnym księgozbiorem, świetlica szkolna i sala gimnastyczna.
Naukę w szkole rozpoczęło: pięć oddz. „0” liczących 108 dzieci (trzy z nich, dzięki życzliwości ks. dziekana Tadeusza Brandysa mieściły się w salkach katechetycznych przy katedrze) i 25 klas od I–VI z 558 uczniów. Zajęcia trwały do 1515. Nad tą gromadką uczniów opiekę wychowawczą i dydaktyczną sprawowało 44 nauczycieli.
Początki były bardzo trudne, ale poświęcenie i wysiłek grona pedagogicznego ogromny. Ambicją nas wszystkich było szybkie dorównanie poziomowi do istniejących placówek oświatowych. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeżeli w krótkim czasie nie zmieni się sytuacja lokalowa szkoły, to heroizm postaw nauczycieli może minąć. Bo chcąc realizować coraz to ambitniejsze plany należy mieć ku temu warunki. Wykorzystywaliśmy więc takie sytuacje, jak:

 • rozpad przedsiębiorstw i zakładów pracy; skąd czerpaliśmy sprzęt audiowizualny, meble, chodniki, dywany, mapy, globusy, kalkulatory itp.;
 • sponsorowanie, o które nie było jeszcze tak trudno; oprócz drobnych sum także farby, narzędzia i inne sprzęty, które mogły się przydać przy remontach.

Dzięki tym zabiegom mogliśmy, angażując tylko własną siłę roboczą, odnawiać i meblować kolejne pomieszczenia, w których znalazły swoje miejsce: biblioteka oraz pracownie techniki (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców). Odmalowana została również podłoga w sali gimnastycznej.
Nasze poczynania i zabiegi o poszerzenie bazy dydaktycznej zauważyło „miasto”, mimo że nie było wówczas organem prowadzącym, wystąpiło do Kuratorium z inicjatywą o adaptację drugiego budynku, z przeznaczeniem go dla klas 0–III i świetlicy. W rezultacie, dzieląc się kosztami, w okresie ferii 1994 r. przekazano nam nowiutki, pachnący farbą budynek. Szybko go wyposażyliśmy w nowe kolorowe ławki, meble, białe tablice. 14 lutego dzieci rozpoczęły naukę w wyposażonym ponad obowiązujący standard budynku.

Ad.2.Rozwój i adaptacja obiektów – zmiana organu prowadzącego.

Od początku stycznia 1996 r. organem prowadzącym dla SP 5 zostało Miasto Braniewa. Powiększa się ilość pracowników administracji (gł. księgowa + kierownik adm. – gosp.), którzy przejmują całą działalności naszej szkoły w zakresie finansowo – księgowym. Całkowita samodzielność – nowy budżet, swoboda w jego dysponowaniu w pełnym zakresie, to warunki do właściwego funkcjonowania placówki. Taka sytuacja trwa do kolejnych wyborów samorządowych w ‘X 1998 r. Nowy zarząd, w którym jest trzech nauczycieli (dyrektor i dwóch wicedyrektorów), do połowy roku 1999 odbiera braniewskim dyrektorom placówek oświatowych samodzielność w dysponowaniu budżetem. Tym niemniej okres trzech lat (1996 – 1998) nasza szkoła wykorzystała maksymalnie.

Adaptujemy piwnicę w budynku nr 6: na szatnię wyposażoną w szafki; na salę komputerową, zakupując z własnych środków 7 komputerów. Wykonujemy remont pomieszczeń biurowych, zakup nowych mebli i 4 komputery dla pracowników administracji; remont pomieszczeń dydaktycznych nad garażami oraz rozpoczęcie projektu budowy nowej sali gimnastycznej; po dziewięciu latach eksploatacji - remont kapitalny budynku dydaktycznego nr 6.

Ad.3.Podział szkoły na podstawową i gimnazjum – reforma oświaty.

Od chwili, gdy była mowa o powstaniu gimnazjów, byliśmy za utworzeniem na terenie naszego miasta dwóch zespołów szkół na okres trzech lat – czyli pierwszego organizacyjnego okresu tworzenia gimnazjów. Tym bardziej, że nie było żadnych przesłanek ku temu, by wymuszać takie zmiany, a dyrektorzy zarządzający wówczas w SP 5 i SP 6 bez problemu poradziliby sobie z nowymi zadaniami, jak:

 • rozdział budynków dwóm placówkom (zapewnienie właściwych warunków dydaktyczno–bytowych dla uczniów);
 • podział kadry dydaktycznej między sąsiadujące szkoły;
 • sporządzenia niezbędnej dokumentacji.


Wszystkie te działania odbyłyby się bez zbędnego pośpiechu z korzyścią dla działania „zespołu”, nauczycieli i dyrektora. Stało się inaczej.
W wyniku reformy systemu oświaty Szkoła Podstawowa Nr 5 dzielona jest na dwie placówki. Budynek nr 4 przekazaliśmy dla stworzonego Gimnazjum Nr 2, część kadry zmuszona była odejść, pozostawiając klasy najstarsze innym nauczycielom, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z tymi uczniami. Brak ciągłości w nauce nie przyniósł dobrych efektów. Z perspektywy widać, że nasza koncepcja była słuszna.

Opracował: Leszek Szamotuło

W dniu 24.06.2005 uroczyście pożegnaliśmy naszego Dyrektora szkoły Pana Leszka Szamotuło, który przeszedł na emeryturę. Całe swoje życie zawodowe związał z oświatą. W sposób bardzo indywidualny realizował swoje powołanie, które rozumiał jako odpowiedzialność za przyszłe pokolenie uczniów i nauczycieli.
Naszym nowym Dyrektorem Szkoły został Pan mgr Jarosław Borysewicz – wybrany w drodze konkursu. Od 1-go września 2005 roku stanowisko wicedyrektora sprawuje również Pani mgr Anna Żyłowska.

Od 1-go września 2012 roku na stanowisku wicedyrektora szkoły zasiadła Pani mgr Ilona Zadrożna.
Od 1 września 2015r. funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej numer 5 pełni Pani Wioletta Nowakowska, która została wybrana w yniku konkursu na dyrektora szkoły. Od 1.09.2015 r. Pani Anna Żyłowska została powołana na jego zastepcę.

Biblioteka szkolna to źródło informacji i pomysłów, które są podstawą satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym. Wyposaża uczniów nie tylko w umiejętność uczenia się przez całe życie, ale również rozwija ich wyobraźnię oraz przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli. W związku z tym stanowi ona integralną i nieodzowną część procesu dydaktycznego, a podstawą jej pracy jest:

 • wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły,
 • wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie,
 • umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności,
 • pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego,
 • udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł informacji, stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń,
 • organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną,
 • współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami,
 • szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym,
 • propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.

Aby wypełniać te funkcje biblioteka szkolna stale rozwija kierunki swoich działań oraz poszerza zakres usług, ponadto rozwija warsztat informacyjny i zatrudnia odpowiednio przygotowany personel.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Godziny otwarcia biblioteki
Dzień tygodniaGodziny otwarcia
Poniedziałek 08:00 - 11:00
Wtorek 09:00 - 12:00
Środa 11:00 - 14:00
Czwartek 12:00 - 15:00
Piątek 09:00 - 12:00

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły oraz osoby odbywające praktykę pedagogiczną.
 • Biblioteka czynna jest w określonych godzinach (godziny pracy wywieszone są na drzwiach biblioteki).
 • Biblioteka szkolna umożliwia korzystanie z księgozbioru czytelni oraz wypożyczalni.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki.
 • W czytelni i wypożyczalni biblioteki należy zachować ciszę.
 • Wypożyczone książki można przetrzymywać trzy tygodnie a lektury jeden miesiąc.
 • W wyjątkowych przypadkach termin ten można przedłużyć za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 • Za nieuzasadnione przetrzymywanie książek nauczyciel bibliotekarz udziela upomnienia.
 • W przypadku zagubienia książki oraz jej zniszczenia, lub zabrudzenia należy odkupić pozycję taką samą lub o podobnej tematyce oraz w takiej samej cenie (po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem).
 • Do 5-go czerwca każdego roku szkolnego należy dokonać zwrotu wypożyczonych książek.

 

Regulamin Czytelni Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie

 • Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice inni pracownicy szkoły oraz osoby odbywające praktykę pedagogiczną.
 • Czytelnia jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki.
 • Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do nauczyciela bibliotekarza i wpisanie się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.
 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 • Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 • Materiały do czytelni wydaje bibliotekarz.
 • Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory Biblioteki.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 • Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
 • Centrum służy uczniom, jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 • Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 • Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 • Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 • W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 • Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 • Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 • Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 • Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 • W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.