Aktualności

Informacja dla nauczycieli SOSW (4/2019)

Informuję, że zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy grupy IV.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                        Dyrekcja Ośrodka

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

,,Poznaj mnie, moje miasto i okolice.”

          ,,Poznaj mnie, moje miasto i okolice. 

 

Program międzyszkolny dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym

na II semestr 2018/2019-2019/2020

 

 

              ZATWIERDZONO DO REALIZACJI NA RADZIE PEDAGOGICZNEJ                    

15 MARCA 2019 R.

 

 

Elbląg - Braniewo 2019

                                                           

WSTĘP

 

    Efektywne realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych w szkole specjalnej to dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. Pomoc w pokonywaniu barier wynikających
z upośledzenia, podejmowanie działań , które wpływają na wzrost ich samooceny. To również integrowanie wychowanków ze środowiskiem lokalnym, w którym żyją i umożliwienie im
w miarę możliwości pełnego korzystania z życia społecznego.

       Program „Poznaj mnie, moje miasto i okolice" stworzy możliwość do nawiązania kontaktu między młodzieżą z placówek o tym samym profilu. Ukaże najciekawsze zakątki prezentowanych przez uczniów miast i okolic. Pozwoli na odwiedzenie ciekawych miejsc kulturalno- -rozrywkowych, gdzie miło spędzą czas oraz poznanie ciekawych ludzi.

     Wpłynie to korzystnie na ich rozwój poznawczy, zwiększy poczucie wartości
i przynależności do społeczeństwa , w którym  żyją .

 

ADRESACI PROGRAMU:

Uczestnicy: uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Braniewie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Elblągu.

 

Osoby odpowiedzialne:SOSW Braniewo- D. Badowska, A. Drozdowska

                                         SOSW Elbląg- W. Szczepańska, M. Zalewska              

 

CELE:

Główny cel programu:

-  integracja młodzieży między Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi  z  Braniewa i Elbląga

Cele szczegółowe programu:

1. Nawiązywanie relacji społecznych między wychowankami.

2.Poznanie ciekawych miejsc rozrywki i kultury w zwiedzanej miejscowości.

3.Utrwalanie wiedzy o własnym mieście i regionie.

4.Poznanie nowych form spędzania czasu wolnego.

5.Rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości na poznawanie nowych ludzi 

    i  miejsc.

6.Budowanie poczucia własnej wartości.

7.Zaspokajanie potrzeb psychicznych tj. uznanie, akceptacja, bezpieczeństwo.

8. Wymiana doświadczeń między nauczycielami.

9.Promowanie placówek.

 

METODY I FORMY REALIZACJI:

Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania.      

Formy: indywidualna, grupowa, praca w zespołach.

 

 

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI:

- prospołeczne- w tym komunikowania się m.in.: zadawania pytań, proszenia o pomoc, wykonywania poleceń, przekonywania innych, pomagania innym.

-  efektywnego spędzania czasu wolnego.

- kulturalnego zachowanie się w miejscach publicznych

- poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

-  pracy w zespole

 

 

ZAKRES TREŚCI I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu.

Braniewo:

-  spotkanie młodzieży w Braniewie

 - spacer ulicami miasta w okolicy szkoły,

 - poczęstunek w SOSW w Braniewie

- zaprezentowanie placówki i uczniów

- spotkanie w ramach Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

- spotkanie w Braniewskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki- warsztaty malarskie

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- zwiedzanie Ogrodu Botanicznego

- spacer i zwiedzanie ciekawych miejsc- Kościół św. Krzyża, Katedra św. Katarzyny, Muzeum Ziemi Braniewskiej

- Wyjazd do Fromborka:

- Planetarium i Obserwatorium Wzgórze katedralne-Katedra Wniebowzięcia NMP, lekcja muzealna w Muzeum M. Kopernika, wieża Radziejowskiego, Wieża Wodna, zespół poszpitalny Św. Ducha z Muzeum Medycyny, plaża miejska przy Zalewie

- piknik integracyjny

 

 

Elbląg:

-  spotkanie młodzieży w Elblągu

 - spacer ulicami miasta w okolicy szkoły,

 - poczęstunek w SOSW w Elblągu

-  zaprezentowanie placówki i uczniów

-  spotkanie w Starówce: zwiedzanie Starego Miasta, przejście Ścieżką kościelną, wejście na Bramę Targowa, Zwiedzanie Katedry św. Mikołaja, Bulwar Z.Augusta

- lekcja muzealna w Muzeum Archeologiczno- Historyczne, Centrum Sztuki Galeria EL- zwiedzanie bieżącej wystawy

-rejs statkiem "Elwinga" po rzece Elbląg

- Spotkanie w Parku Miejskim Bażantarnia w ramach święta pieczonego ziemniaka

-spotkanie integracyjne -Andrzejki

- zajęcia w bibliotece "Cyberiada" wg oferty

- warsztaty plastyczne w pracowni plastycznej Inveni Ryt

- spotkanie w Activity Park- zajęcia sportowe oraz w kręgielni, Rodzinnym Parku Rozrywki  "Nowa Holandia"

 

OCZEKIWANE EFEKTY:

Uczeń:

- pozna nowych kolegów i koleżanki z zaprzyjaźnionego Ośrodka

- zwiedzi miasto i interesujące miejsca kulturalno- rozrywkowe w pokazywanej miejscowości

- miło i atrakcyjnie spędzi czas

- utrwali zasady savoir- vivre

- zaspokoi swoje potrzeby  psychiczne tj. uznania, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa
   i   przynależności

- podniesie swoją samoocenę.

 

EWALUACJA:

Po zakończeniu zostanie przeprowadzone spotkanie w atrakcyjnym miejscu jednego z miast, skierowane do uczniów  i  nauczycieli biorących udział w programie . Podsumowaniem końcowym będzie wykonany przez uczniów album spotkań.

 

 

 

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIĘDZYSZKOLNEGO PROGRAMU                                                                                                                            „POZNAJ MNIE, MOJE MIASTO I OKOLICE”

 

          W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klasy I, II, III pdp rozpoczęli realizację programu „ Poznaj mnie, moje miasto i okolice”.

 

          W ramach realizacji programu 26 marca 2019 r uczniowie SOSW w Braniewie i SOSW nr 1 w Elblągu uczestniczyli w spotkaniu z Wojewodą warmińsko mazurskim, panem Arturem Chojeckim  i dyrektorem  Delegatury Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, panią Karoliną Motyka - Kozioł.

22 maja 2019 r. uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Elbląga, gdzie wspólnie z kolegami , z SOSW nr 1 zwiedzali Stare Miasto.

29 maja 2019 w Braniewie odbył się Międzyszkolny konkurs recytatorski „ Rodzina w poezji”, w którym brali udział uczniowie obu placówek.

          Powyższe działania korzystnie wpływają na rozwijanie u uczniów umiejętności prospołecznych w tym komunikowania się m.in.: zadawania pytań, proszenia o pomoc, wykonywania poleceń, przekonywania do pomagania innym. Uczą efektywnego spędzania czasu wolnego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Integrują uczniów z obydwu ośrodków.

 

          Program będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020 .

 

 

Dorota Badowska,   Anna Drozdowska