Aktualności

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Wojewódzki Konkurs „Kreatywna i innowacyjna szkoła” dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nasza placówka przystąpiła w maju do Wojewódzkiego Konkursu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty  pn. „Kreatywna i innowacyjna szkoła” nagrywając film o działaniach uczniów w Branżowej Szkole.

Więcej…

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” 2018/2019

W tym roku szkolnym nasz Ośrodek kolejny raz przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Koordynatorem akcji na terenie placówki jest Alicja Solińska i Monika Kołodziejczak.

 

 

Program adresowany był do uczniów klas:

- I-III SP – wychowawca Marzena Boryczka

- I-III Sp „a”  - wychowawca Alicja Solińska

- I-II SP ZT – wychowawca Halina Frączek.

 

Głównym celem zajęć było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

 

Dzieci poprzez zabawę przypomniały i utrwaliły wiedzę oraz umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególnie zwrócono uwagę na zasady ruchu pieszych. Przypomniano o potrzebie noszenia odblasków, by być widocznym na drodze oraz o  konieczności przechodzenia przez jezdnię na zielonym świetle lub tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Ponadto uczniowie utrwalili zasady bezpiecznego i zdrowego odpoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Poruszono  też zagadnienia dotyczące rozsądnego  i bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Na koniec uczniowie napisali test sprawdzający ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, w którym wykazali się bogatym zasobem wiadomości.

W wyniku podjętych działań Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zdobył Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 

zobacz  zdjęcia

Alicja Solińska