Aktualności

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Wojewódzki Konkurs „Kreatywna i innowacyjna szkoła” dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nasza placówka przystąpiła w maju do Wojewódzkiego Konkursu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty  pn. „Kreatywna i innowacyjna szkoła” nagrywając film o działaniach uczniów w Branżowej Szkole.

Więcej…

Oferta specjalistów

Psycholog

 

 

 1. Trening twórczego myślenia ( Giętkość myślenia, nowe oryginalne pomysły, przełamywanie schematów w postrzeganiu i interpretowaniu rzeczywistości. Sytuacje problemowe i sposoby ich rozwiązywania)
 2. Jak efektywnie się uczyć? (Techniki zapamiętywania. Znaczenie koncentracji w procesie uczenia się. Plan dnia)
 3. Problemy i niepokoje okresu dorastania. (Nerwice. Konflikty. Depresja. Egoizm i altruizm dostrzegany mocniej niż kiedykolwiek. Zaburzenia odżywania obrazu ciała- anoreksja i bulimia).
 4. Uczucia. (Uczucia przyjemne i przykre. Gdzie i jak się ujawniają? Jak je okazywać? Jak odreagować?)
 5. Agresja. Jak panować nad sobą? (Jakie sytuacje i jakie zachowania budzą agresję i przemoc? Czy można pokonać w sobie agresję? Co jest przyczyną frustracji?)
 6. Dorastanie do miłości. (Adorowanie. Flirt, sympatia, narzeczeństwo, miłość, małżeństwo – kolejne etapy uczuć. Uczuciowe i seksualne problemy nastolatków. Odpowiedzialność w stosunkach z płcią odmienną. Tolerancja wobec innych: prawo do odrębności przekonań, przyjaźń i szacunek dla drugiej osoby jako podstawy współżycia z innymi.)
 7. Jak radzić sobie ze stresem? (Co jest powodem powstawania sytuacji stresujących? Czy stres wywołuje zawsze negatywne emocje i działania? Stres przedegzaminacyjny.)
 8. Jak powiedzieć „Nie”? (Asertywność. Pojecie i ćwiczenia postaw asertywnych)
 9. Zajęcia integracyjne.
 10. Zajęcia relaksacyjno- wyciszające.

 

Pedagog

 

 1. Bezpieczna szkoła. (Konsekwencje niewłaściwego zachowania. Zasady umieszczone w Statucie SOSW).
 2. Alkohol. (Mechanizm uzależnienia. Korzyści i straty. Konsekwencje prawne).
 3. Narkotyki – szczęście czy pułapka? (Mechanizm uzależnienia. Korzyści i straty. Konsekwencje prawne).
 4. Palić czy nie ? Zdecyduj sam. (Sąd nad papierosem) .
 5. Prawa i obowiązki członków rodziny. (Obowiązki dziecka względem rodziców i rodziców względem dzieci. W jaki sposób przebiega dialog międzypokoleniowy. Rozwiązywanie trudności)
 6. Trudne sytuacje w naszej klasie. (Próby zespołowego rozwiązywania trudności).
 7. Uwaga problem! Wagary. (Co jest przyczyną wagarów? W jaki sposób można im zapobiec? Próby zespołowego rozwiązywania trudności).
 8. Agresja. Przemoc. ( Mechanizmy Pomoc ofiarom i sprawcom przemocy. Przemoc w rodzinie. Instytucje wspomagające).
 9. Co po gimnazjum? (Aktualne informacje o klasach ponadgimnazjalnych. Rodzaje dokumentów potrzebnych do złożenia do klasy I ZSZ).
 10. Start w dorosłe życie (Instytucje wspomagające. Poszukiwanie pracy. Smutki i radości w życiu dorosłego).

 

Pielęgniarka

 

PROMOCJA ZDROWIA
Szkoła Podstawowa

 1. Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”.
 2. Program stomatologiczny „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”.
 3. Zapobieganie chorobom zakaźnym.
 4. Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży.
 5. „Trzymaj formę”.

Gimnazjum

 1. "Trzymaj formę".
 2. Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
 3. Zapobieganie HIV/AIDS.
 4. Profilaktyka chorób nowotworowych „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 1. Zapobieganie HIV/AIDS.
 2. Profilaktyka chorób nowotworowych „Wybierz życie – pierwszy krok”.

 

Bibliotekarz

 

 1. Baśnie, bajki, legendy...
 2. Człowiek w świecie mediów
 3. Polscy Nobliści
 4. Przysłowie prawdę ci powie
 5. Warmińscy artyści: pisarze
 6. Różnorodność zbiorów bibliotecznych i możliwości praktycznego ich wykorzystania
 7. Jak szukać informacji w bibliotece
 8. Słowniki i ich rodzaje
 9. Jasne strony Internetu
 10. Poznajemy popularno-naukowe książki dziecięce i młodzieżowe
 11. Poznajemy czasopisma dziecięce i młodzieżowe
 12. Budowa książki
 13. Historia książki i pisma
 14. Wyszukiwanie w bibliotece materiałów na wybrany temat
 15. Biblioteczka domowa ucznia
 16. Czytam, słucham, oglądam, czyli media źródłem informacji