Aktualności

Informacja dla nauczycieli SOSW (4/2019)

Informuję, że zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy grupy IV.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                        Dyrekcja Ośrodka

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Rewalidacja

 

Kluczową ofertą placówki jest stale poszerzana oferta zajęć rewalidacyjnych terapeutycznych.

 

 Obecnie realizujemy następujące zajęcia:

 

 

 1. Terapia ręki
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
 3. Kynoterpia
 4. Arteterapia
 5. Terapia EEG Biofeedback
 6. Zajęcia rehabilitacji i masażu
 7. Hipoterapia
 8. Terapia dzieci z wadami wzroku (tyflopedagogiczna) i słuchu (surdopedagogiczna)
 9. Usprawnianie ruchowe
 10. Hortiterapii
 11. Terapia Snoezelen- zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 12. Muzykoterapia
 13. Biblioterapia
 14. Terapia logopedyczna
 15. Terapia autyzmu i zaburzeń pokrewnych
 16. Teatroterapia
 17. Terapia pedagogiczna
 18. Play attention
 19. Zajęcia w gabinecie odnowy biologicznej
 20. Terapia integracji sensorycznej (SI)
 21. Trening umiejętności społecznych
 22. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa
 23. Usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych
 24. Choreoterapia
 25. Alternatywne metody porozumiewania się
 26. Gimnastyka korekcyjna

 

W pracy rewalidacyjnej stosujemy również:

Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Masaż Shantali Specjal Care, Metodę Marianny i Christophera Knillów, gimnastykę mózgu Dennisona, Metodę Dobrego Startu, metodę Orffa, pedagogikę zabawy, stymulację wielozmysłową i inne.

 

 

 1. Terapia ręki

Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie kończyn górnych rąk ma w życiu dziecka ogromne znaczenie.  Terapia Ręki prowadzona w Ośrodku ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczanie nowych wrażeń dotykowych. Przede wszystkim służy jednak  do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Terapia stanowi również doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne mają na celu kształtowanie umiejętności społecznych (akceptowanie odmienności i otwartości na nią, współpraca  w grupie) przy jednoczesnym poznawaniu siebie, swoich możliwości i ograniczeń, jako punktu wyjścia do poznania innych.

W małej grupie podczas zajęć uczniowie uczą się  rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami; budowania dobrych relacji z innymi; konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; skutecznego radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego; sposobów ograniczania destrukcyjnych czy agresywnych zachowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kynoterapia

Kynoterapia ( zwana też dogoterapią) to metoda, w której bodźcem do podejmowania działań jest odpowiednio przygotowany pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Ta szczególna forma terapii wzbudza w dziecku ogromne emocje. Bezpośredni kontakt  z żywym zwierzęciem zaspokaja potrzeby dziecka : potrzebę dotyku, czułości, bliskości. Dzięki zabawie z psem, nieświadomie w odczuciu dziecka, prowadzimy specjalistyczną rehabilitację, ukierunkowaną indywidualnie na jego potrzeby. W naszym Ośrodku wraz  z terapeutami pracują ulubieńcy dzieci-Nana, Joko oraz Norman. Ofertę zajęć z kynoterapii kierujemy do  wszystkich chętnych dzieci z zaburzeniami i niepełnosprawnościami takimi jak: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, nerwice, ADHD, zespół Downa, wady postawy, zaburzenia nastroju, niedowład kończyn, zaburzenia lękowe, trudności w szkole, zaburzenia mowy i wzroku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Arteterapia

Arteterapia to działanie  za pośrednictwem środków sztuki, np. muzyki, tańca, filmu, plastyki i teatru oraz literatury.  Różne formy sztuki otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Arteterapia pomaga nie tylko w przypadku chorej duszy – nieoceniona bywa również w leczeniu chorób fizycznych.  Celem zajęć jest stymulowanie i pobudzanie wszechstronnego rozwoju, stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnych środków artystycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie kontroli nad własnymi ruchami, poznawanie nowych sposobów widzenia i interpretowania różnych zjawisk pojawiających się w świecie dziecka obcującego ze sztuką. Arteterapia skierowana jest również na rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, osiąganie stanu wyciszenia, radości, rozluźnienia, wewnętrznego spokoju, wyzwolenie energii życiowej, odreagowania wewnętrznych napięć, relaksowanie.

Zajęcia ukierunkowane są także na zaspakajanie potrzeby odnoszenia sukcesów, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie kontroli nad własnymi ruchami, wzbogacanie osobowości ucznia, podnoszenie poziomu samoakceptacji, eliminowanie i łagodzenie przejawów zaburzeń w zachowaniu, wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeb oraz przejawianie różnych form aktywności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Terapia EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to nowoczesna, skuteczna metoda  terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.  Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu.  Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych.  Zajęcia EEG Bio mają olbrzymie znaczenie nie tylko w terapii zaburzeń koncentracji uwagi, uczenia się, zaburzeń pamięci, ale również we wspomaganiu leczenia stanów depresyjnych i lękowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zajęcia rehabilitacji i masażu

Rehabilitacja ruchowa jest jedną z „najmłodszych” form terapii  w naszym Ośrodku.   W najbliższym czasie planujemy otwarcie kompleksowo wyposażonej, nowej sali do rehabilitacji ruchowej. Zajęcia w Ośrodku prowadzone są indywidualnie- jeden rehabilitant zajmuje się  jednym dzieckiem pracując nad osiągnięciem celu, dotyczącego danej sfery usamodzielnienia małego pacjenta. W rehabilitację angażowani są również rodzice i opiekunowie. Inną formą zajęć rehabilitacyjnych są zajęcia  grupowe-  korekcyjno - kompensacyjne. Głównym celem tych zajęć jest aktywowanie układu nerwowego  i mięśniowego, aby po pierwsze zmniejszać napięcia mięśniowe, które są głównym efektem porażenia układu nerwowego, a po drugie eliminować wady postawy lub minimalizować ich negatywny wpływ na funkcjonowanie układu ruchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Hipoterapia

 Koń jako jedyne zwierzę na świeci chodzi tak samo jak człowiek, dlatego wpływa na poprawę wzorcu ruchu, poprawę poczucia równowagi, a także kształtuje orientację przestrzeni, orientację własnego ciała, a co najważniejsze – daje poczucie sukcesu przez co prowadzi swoistą psychoterapię osoby niepełnosprawnej. Obecność konia jako współterapeuty oraz wykorzystanie jego specyficznych właściwości sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna przynosząca wymierne efekty przy systematycznej pracy. Hipoterapia realizowana jest przez wykwalifikowanego terapeutę.

     

 

 

 1. Terapia dzieci z wadami wzroku (tyflopedagogiczna) i słuchu (surdopedagogiczna)  

Ośrodek zapewnia wsparcie dzieciom z uszkodzonym wzrokiem i słuchem.  Terapia polega na usprawnianiu analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno–ruchowego. Podczas terapii  dzieci zachęcane są do nauki i wiary we własne siły. Uzyskują świadomość,  że mimo słabego wzroku lub  słuchu  można wiele się nauczyć, ale trzeba w to włożyć sporo wysiłku i pracy. W trakcie zajęć pobudzane  wszystkie zmysły przez włączenie w zabawę przedmiotów o różnej fakturze, smaku, zapachu i dźwięku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Usprawnianie ruchowe

Usprawnianie ruchowe – to zajęcia, które umożliwiają uczniom rozwijanie swoich zainteresowań sportowych, wzmacnianie kondycji fizycznej organizmu, odporności  i wytrzymałości. Dzięki systematycznym treningom wychowankowie biorą udział    w zawodach sportowych odnosząc wiele sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hortiterapia

Hortiterapia, czyli leczenie ogrodami pomaga zachować równowagę psychiczną, zmniejsza stres i polepsza koncentracje. Natura, tak jak i wszelkie tereny zielone, daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju, co ułatwia odzyskiwanie sił i zdrowia. Otaczająca zieleń, kwiaty i natura stymulują wszystkie zmysły. Naukowcy udowodnili ponadto, że bakterie znajdujące się w glebie pobudzają wydzielanie się w organizmie człowieka serotoniny, nazywanej hormonem szczęścia.  W terapii nie można również pominąć  dobroczynnej roli wysiłku fizycznego i ruchu. Nasza placówka posiada własny ogród zmysłów, który jest doskonałym zapleczem do prowadzonych zajęć.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Terapia Snoezelen- zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Założeniem zajęć w Sali Doświadczania Świata jest przebywanie w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, w którym dzieci niepełnosprawne poddawane są stymulacji zmysłów za pomocą całej gamy odpowiednio dobranych bodźców.  Zmysły  pobudzane są głównie efektami świetlnymi, delikatnymi wibracjami, dźwiękami, muzyką oraz aromaterapią.  Atmosfera ciepła i relaksu zwiększa poczucie akceptacji i zaufania i daje tym samym możliwość swobodnego cieszenia się doznaniami zmysłowymi. Pozytywne oddziaływanie sali pozwala również na relaks, budzenie ciekawości poznawczej oraz poprawę interakcji i  komunikacji z dzieckiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Muzykoterapia

Muzykoterapia to metoda rewalidacji zaburzonych funkcji psychomotorycznych i zaburzeń emocjonalnych poprzez zajęcia warsztatowe i relaksacyjne z muzyką. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju motorycznego dziecka, rozwoju jego mowy, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowej oraz poprawa samopoczucia uczestników. Treści zajęć realizowane są poprzez śpiew, recytację tekstów, grę na instrumentach poznawanie zjawisk akustycznych, tworzenie akompaniamentu do zabaw i piosenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Biblioterapia

Biblioterapia to terapia wykorzystująca książki, której celem jest rozbudzanie zainteresowań tekstem, kształtowanie empatii i wrażliwości, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, przedstawienie czytania jako formy miłego spędzania czasu wolnego, przedstawienie książki jako źródła wiedzy, rozbudzania wyobraźni podczas czytania, rozwijanie aktywności twórczej uczniów, uaktywnienie dziecka w grupie rówieśniczej, wywoływanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania, tworzenie klimatu bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Oddziaływania te mają na celu: korygowanie wad i  zaburzeń mowy, usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (również usprawnianie funkcji pokarmowych), wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, wzbogacanie zasobu słownictwa biernego  i czynnego.  W przypadku wychowanków,  którzy nie są w stanie posługiwać się mową, logopeda (w porozumieniu z rodzicami) wprowadza komunikację alternatywną.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Terapia autyzmu i zaburzeń pokrewnych

Terapia skierowana jest  do   wychowanków z  całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera. Każde z tych dzieci jest inne, wymaga innego rodzaju oddziaływania terapeutycznego. W zależności na jakim etapie rozwoju się ono znajduje, terapeuta podejmuje   odpowiednie, zindywidualizowane formy i techniki pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Teatroterapia

Teatroterapia jest formą oddziaływania terapeutycznego, w której teatr jest środkiem do wyrażania siebie i grupowych interakcji oraz w której bazuje się na technikach teatralnych.  W naszym ośrodku to zajęcia, podczas których wychowankowie przygotowują i prezentują przedstawienia teatralne. Praca tą metodą pozwala na całościowe i wszechstronne rozwijanie osobowości oraz doskonalenie komunikacji interpersonalnej. W ramach zajęć teatroterapii od lat działa nasz szkolny teatrzyk "Supełek", który prezentuje swoje osiągnięcia w placówce oraz uczestniczy w przeglądach, konkursach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna  to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie  i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków  w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Play attention

Play attention o innowacyjna technologia wykorzystywana m.in. przez astronautów NASA dla podniesienia skupienia i uwagi podczas długich i męczących lotów kosmicznych. To nieinwazyjna metoda pozwalająca na: znaczną poprawę pamięci i koncentracji w dłuższych przedziałach czasowych, utrzymywanie zadowalającego poziomu uwagi nawet na niezbyt atrakcyjnych treściach, skrócenie czasu wykonywania zadań (np. odrabiania zadań domowych). Podczas godzinnej sesji dziecko wykonuje serię ćwiczeń przypominających gry komputerowe.  System Play Attention wykorzystuje opaskę na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują stan koncentracji uwagi użytkownika i automatycznie przesyłają zapisane dane do komputera. Pozwala to na śledzenie przebiegu ćwiczenia oraz jego bieżące modyfikowanie, jak również daje możliwość natychmiastowej oceny postępów. Wychowanek w trakcie zajęć otrzymuje różne pozytywne wzmocnienia – zdobywa punkty, monety, pochwały. Pozwala to na wytworzenie pozytywnego nastawienia do wykonywanych ćwiczeń, mobilizuje do pracy i ułatwia pokonywanie trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zajęcia w gabinecie odnowy biologicznej

Gabinet bio-odnowy oferuje wychowankom nie tylko poprawę sprawności ruchowej, ale i relaks. Oprócz masażu i hydromasażu dostępna jest również aromo i chromoterapia. Zabiegi połączone z relaksacyjną muzyką pozwalają na oderwanie od rzeczywiści, gwarantują pełne odprężenie.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Terapia integracji sensorycznej (SI)

 Terapia SI polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych  z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynących  z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego).  Terapia ta odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb- atrakcyjna forma zajęć sprawia, że jest ona traktowana przez dzieci nie jako terapia, lecz zabawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, skierowaną głównie do   wychowanków z  całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera i ma za zadnie poprawiać ich funkcjonowanie w środowisku społecznym. Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie.

 

 1. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa

Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa – to terapia polegająca na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Metodę Tomatisa stosuje się w pracy z dziećmi w sytuacjach: zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy), zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko), dysleksji, a także w przypadku trudności szkolnych i zaburzeń koncentracji.

 

 1. Usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych

Usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych to zajęcia dla wychowanków  z wielorakimi deficytami rozwojowymi, takimi jak: zaburzona analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa, zaburzona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni. Do najważniejszych celów pracy terapeutycznej podczas tych zajęć należy zaliczyć: rozwijanie funkcji poznawczych takich jak myślenie, pamięć czy koncentracja uwagi, wzbogacanie zasobu słownictwa, usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i ruchowego. Podczas zajęć dzieci zaburzone psychoruchowo realizują cele terapeutyczne poprzez zabawę, ćwiczenia ruchowe, manualne  i polisensoryczne poznawanie świata.

 

 1. Choreoterapia

Choreoterapia to metoda terapii, której podstawą jest taniec wzbogacony ćwiczeniami muzyczno-ruchowymi i improwizacjami ruchowymi do wybranej muzyki. Choreoterapia pomaga w rozpoznawaniu sygnałów wysyłanych przez ciało dziecka, uczy jak radzić sobie z emocjami i przeżywać je w sposób bezpieczny. Ponadto, usprawnia nasze ciało usuwając napięcie mięśniowe. Wyzwala spontaniczność, dodaje energii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Alternatywne metody porozumiewania się

Alternatywne metody porozumiewania się  to zajęcia, podczas których wychowankowie poznają korzyści, jakie daje umiejętność pracy z komputerem, uczą się wyszukiwania nowych informacji i wykorzystania ich w praktyce, a także poznają nowoczesne metody komunikacji cieszą się dużym zainteresowaniem. Wychowankowie Ośrodka korzystają z pracowni komputerowej i stałego dostępu do Internetu.

 

 1. Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna – to ćwiczenia gimnastyczne, których celem jest korygowanie i eliminowanie wad postawy.