Aktualności

Informacja dla nauczycieli SOSW (4/2019)

Informuję, że zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy grupy IV.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                        Dyrekcja Ośrodka

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Projekt edukacyjny: „Ogród zmysłów”

Na początku marca 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Braniewie złożył projekt pt.: „Ogród zmysłów” do Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu -  Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Decyzją Rady Programowej ECEE naszej placówce zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na ten cel, w wysokości 2400 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 4600 zł., pozostała kwota zostanie pozyskana od sponsorów z różnych instytucji.

Projekt ma na celu innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu szkolnego przy budynku SOSW w Braniewie, przewiduje stworzenie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego, który ma być miejscem do wielozmysłowego poznawania świata przyrody. W  zaprojektowanym Ogrodzie zmysłów zostaną utworzone:

 

 1. Ścieżka  zmysłów
 2. Strefa dotyku
 3. Strefa zapachowo-smakowa
 4. Strefa słuchu
 5. Strefa wzroku

Atutem Ośrodka jest potencjał w postaci ogrodzonego terenu (powierzchnia ok. 1800 m kw.) przylegającego do budynku szkolnego, w którym obecnie znajdą się miejsce na ognisko,  umieszczone są drewniane ławki i stoły oraz strefa aktywności z piaskownicą i urządzeniami do ćwiczeń niewymagających dużego nakładu siłowego. W naszym zamyśle stworzony ogród będzie miejscem, gdzie dzieci będą uczyć się przez cały rok poznając świat wszelkimi zmysłami. Ogród ma być także inspiracją do spędzania wolnego czasu dla rodziców z dziećmi. Odbywać się będą tutaj zajęcia edukacyjne dla dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli. Miejsce to będzie tłem dla licznie organizowanych uroczystości szkolnych.

Realizację projektu planujemy na kwiecień - czerwiec 2016 r. W powstanie ogrodu zaangażowani będą wolontariusze, uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele Ośrodka. Dotacja umożliwi nam zakup wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do powstania Ogrodu zmysłów. Zakupione będą: rośliny, krzewy, kwiaty, ziemia, palisady, kora, tablice informacyjne i edukacyjne, materiały naturalne do powstania ścieżki zmysłów, narzędzia ogrodnicze. W przyszłym roku szkolnym planujemy organizację zajęć terapeutycznych z hortikuloterapii. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: M. Sieniawska, E. Żyłaniec, M. Bazydło.

 

Harmonogram - etapy realizacji projektu

L.p.

Zaplanowane zadania/działania w ramach projektu

Termin realizacji

1.

Wykonanie projektu ogrodu

 

kwiecień

2.

Przygotowanie gleby pod uprawy ziół, kwiatów, warzyw, drzew i krzewów w poszczególnych strefach

kwiecień

3.

Zakup roślin, ziemi i narzędzi ogrodniczych oraz obrzeży rabatowych

 

kwiecień

4.

Nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin

 

maj

5.

Zakup i umieszczenie  tablic informacyjnych i edukacyjnych  (tablica główna, tablice informacyjne do poszczególnych stref, tablice dydaktyczne zawierające ciekawe informacje o ptakach, owadach oraz roślinach)

 

maj

6.

Wycieczka do ogrodu zielnego przy szpitalu św. Ducha we Fromborku

maj-czerwiec

7.

Wycieczka do Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych

kwiecień

8.

Spotkanie z leśnikiem „Co piszczy w trawie”

maj

9.

Konkurs ekologiczny „Wiosna w ogrodzie”

kwiecień

10.

Konkurs plastyczny „Ogród moich marzeń”,

kwiecień

11.

Akcja „Jedna sadzonka dla Ośrodka”

kwiecień-maj

12.

 Konkurs „Rośliny naszego ogrodu -  Zielnik”,

czerwiec

13.

Podsumowanie projektu, piknik integracyjny

czerwiec

 

 

 

PROJEKT  EDUKACYJNY  "OGRÓD  ZMYSŁÓW''  - sprawozdanie

 

Braniewo, dnia 14.06.2016 r.

 

                                                                Sprawozdanie

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie w roku szkolnym 2015/2016 złożył do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu wniosek o dofinansowanie działalności z zakresu edukacji ekologicznej. W związku z powyższym został napisany projekt pt. „Ogród zmysłów”. Głównym celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu szkolnego  przy budynku SOSW w Braniewie. Projekt przewidywał stworzenie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego, który ma być miejscem do wielozmysłowego poznawania świata przyrody.

 

W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:

1. Powstały rabaty:

 • Ścieżka sensoryczna
 • Strefa dotyku
 • Strefa zapachowo-smakowa
 • Strefa słuchu
 • Strefa wzroku

2. Zorganizowano wycieczkę do Ogrodu Zielnego przy szpitalu św. Ducha we Fromborku,

3.  Przeprowadzono konkurs przyrodniczy „Zielnik- rośliny mojego ogrodu”,

4. Odbyło się spotkanie z leśnikiem „ Co piszczy w trawie”,

5. Przeprowadzono konkurs ekologiczny „Wiosna w ogrodzie” 

6. Przeprowadzono konkurs plastyczny „ Ogród moich marzeń”,

7.Zorganizowano akcję „Jedna sadzonka dla Ośrodka”

8.Zorganizowano wycieczkę do Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Państwa Jurgielewiczów Flor-Mix

9. Odbyły się zajęcia dydaktyczne – „Domki dla owadów”.

 10. Odbyły się zajęcia  edukacyjne na różnych poziomach kształcenia służące zapoznaniu uczniów z bogactwem świata roślin i zwierząt charakterystycznych dla środowiska ogrodowego: „Wiosna w ogrodzie”, „Poznajemy drzewa”.

 

Ze środków przyznanych naszej placówce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 2400 zł zostały zakupione tablice edukacyjne, ziemia i rośliny ogrodowe, które ozdobiły rabaty.

Ponadto udało nam się pozyskać środki finansowe od lokalnych przedsiębiorców i instytucji:

 • Nadleśnictwo Zaporowo- ławy drewniane, oprawa drewniana tablic edukacyjnych, drewnochron,
 • Koło Łowieckie Ponowa- fontanna ogrodowa,
 • Firma Remal R.M. Krawiec- materiały budowlane (żwir, kamienie, piasek, krawężniki, płyty chodnikowe, gazony, palety, drewnochron) oraz piaskownica,
 • Market PSB Mrówka – dywaniki na siedliska, zrębki drewniane, agrowłóknina,
 • Stowarzyszenia „Oligare”- narzędzia ogrodnicze, materiał przyrodniczy, rośliny ogrodowe,
 • Nazali-Naft- otoczaki
 • Zakład stolarski- A. Z. Brewczak- stół i 2 ławy ogrodowe,
 • Tartak Chruściel- ławy, blat stołu,
 • A. Plażuk- zakup przewodu elektrycznego.

             

Podsumowaniem wyżej wymienionych działań  w naszym Ośrodku było uroczyste otwarcie ogrodu, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2016 roku. Zaprosiliśmy sponsorów, rodziców i uczniów. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Ogród moich marzeń” oraz konkurs przyrodniczy „Zielnik mojego ogrodu”. Wręczono także podziękowania i upominki dla sponsorów oraz wszystkich uczestników projektu. Uroczystości towarzyszyła pokonkursowa wystawa prac uczniów i prezentacja multimedialna pt. „Projekt Ogród zmysłów”.

 

Podjęte działania miały za zadanie poszerzyć wiedzę przyrodniczą, ekologiczną naszych uczniów, nauczyć obserwować przyrodę i jej doświadczać. Realizacja projektu pozwoliła kształtować postawy poszanowania przyrody i czerpać radość z obcowania z nią. Dzięki możliwości bezpośredniej obserwacji uczniowie rozwinęli umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących nasz ogród  oraz ich zależności, umiejętność posługiwania się narzędziami i akcesoriami ogrodniczymi.

 

Ogród oprócz funkcji edukacyjnej spełnił i będzie pełnił również funkcję rekreacyjną i  terapeutyczną.   W powstanie ogrodu zaangażowani    byli wolontariusze, uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele Ośrodka.

 

Organizatorzy projektu:  Marzena Bazydło, Marzena Sieniawska,  Ewa Żyłaniec  

 

 

 

 

Braniewo, dnia 14.11.2017 r.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu

„Jesień w Ogrodzie zmysłów”

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie w roku szkolnym 2017/2018 złożył do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu wniosek    o dofinansowanie działalności z zakresu edukacji ekologicznej. W związku z powyższym został napisany projekt pt. „Jesień w Ogrodzie Zmysłów”- jako kontynuacja wcześniejszego projektu pod nazwą „Ogród zmysłów”. Głównym celem projektu było przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska przyrodniczego, jakim jest ogród.

Projekt zrealizowany został przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

             W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:

1. Jesienne prace w ogrodzie:

 1. .   wykonano jesienne prace pielęgnacyjne w ogrodzie- grabienie, usuwanie przekwitniętych roślin, zbieranie nasion, wykopywanie bulw, przesadzanie bylin.
 2. .   wykonano projekt nasadzeń cebul kwiatowych: tulipanów, szafirków, hiacyntów, narcyzów, żonkili, krokusów i innych roślin,
 3. .   przygotowano glebę pod uprawę- przekopano grządki i nawieziono ziemi,
 4. .   zakupiono i posadzono cebule kwiatowe oraz kosze na cebule,
 5. .   zakupiono i posadzono sadzonki roślin- wrzosy, jarzębiny, wierzby,
 6. .   wykonano tabliczki z opisem posadzonych roślin.

2. Przygotowano miejsce na kompostownik

.   wyznaczono i uporządkowano miejsce, w którym stanął kompostownik.

.   zakupiono kompostownik,

.   zakupiono drobne narzędzia ogrodnicze.

3. W ramach edukacji uczniów:

 1. .   odbyła się wycieczka do Szkółki Państwa Jurgielewiczów Flor-mix - „Poznajemy rośliny cebulowe”,
 2. .   odbyły się również zajęcia edukacyjne: „Kompostownik i pożyteczne dżdżownice”,
 3. .   przeprowadzono plener malarski - „Jesień pędzlem malowana”.

 

Ze środków przyznanych naszej placówce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 1000 zł. zostały zakupione materiały do ogrodu w postaci kompostownika, cebul kwiatowych i sadzonek, a także nagrody dla uczestników konkursu przyrodniczo-ekologicznego w postaci gier edukacyjnych.

Ponadto udało nam się pozyskać ziemię, kosze i cebule kwiatowe od przedsiębiorstwa Flor-mix Beata Jurgielewicz. Drobne narzędzia ogrodnicze zakupiono ze szkolnych środków finansowych. Nagrody rzeczowe dla uczestników projektu zasponsorowała Apteka „Centrum” Marek Godlewski w Braniewie.

            Podsumowaniem wyżej wymienionych działań  w naszym Ośrodku było zorganizowanie wystawy prac plastycznych uczniów- „Jesień pędzlem malowana”, a także przeprowadzenie i rozstrzygnięcie  konkursu przyrodniczo-ekologicznego pt. „Jesień w Ogrodzie Zmysłów”, gdzie uczniowie wykazali się zdobytą wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas trwania projektu. Uroczystości towarzyszyła  prezentacja multimedialna przedstawiająca działania uczniów podjęte w trakcie realizacji projektu oraz słodki poczęstunek.

            Podjęte działania miały za zadanie poszerzyć wiedzę przyrodniczą, ekologiczną naszych uczniów, nauczyć obserwować przyrodę i jej doświadczać. Realizacja projektu pozwoliła kształtować uczniów postawy poszanowania przyrody i czerpać radość z obcowania z nią. Dzięki możliwości bezpośredniej obserwacji i działania uczniowie rozwinęli umiejętność dostrzegania zalety kompostowania i jego wpływu na zmniejszenie powstawania odpadów organicznych. Nauczyli się rozpoznawania niektórych gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących nasz ogród  oraz ich zależności, a także posiedli umiejętność posługiwania się narzędziami i akcesoriami ogrodniczymi. Zakładane cele i efekty ekologiczne zostały więc osiągnięte.

 

 

Organizatorzy: Marzena Bazydło, Marzena Sieniawska, Marzenna Boryczka, Ewa Żyłaniec