Aktualności

Informacja dla nauczycieli SOSW (4/2019)

Informuję, że zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy grupy IV.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                        Dyrekcja Ośrodka

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

„Zwierzęta czują!- pomoc czworonogom w przetrwaniu zimnych dni”. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące

 

 

 

 

Projekt edukacyjny „Zwierzęta czują!- pomoc czworonogom w przetrwaniu zimnych dni”

 

Cel główny projektu: zbiórka karmy i akcesoriów dla czworonogów przebywających w schronisku w Braniewie oraz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Elblągu,    uświadomienie dzieciom i młodzieży, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby a przede wszystkim uczucia.

Cele ogólne:
1. Wdrażanie uczniów do aktywnego włączania się w zbiórkę karmy i różnych akcesoriów dla czworonogów.

2. Uwrażliwienie uczniów  na potrzeby porzuconych, bezdomnych, skrzywdzonych czworonogów.

3. Wzbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności wobec zwierząt.

4. Wzrost świadomości odpowiedniego traktowania zwierząt.

5. Wdrożenie uczniów do działalności społecznej.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- zna potrzeby bezdomnych zwierząt,
- wyjaśni, co jest przyczyną trudnej sytuacji zwierząt znajdujących się w schronisku,
- włączy się w akcję zbierania karmy i akcesoriów dla czworonogów,

- przedstawi swoją wiedzę, uczucia do zwierząt w wybranych wierszach,

- umiejętnie wywiązuje się z powierzonych zadań.

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2018  - marzec 2019
Uczestnicy projektu: uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Braniewie.
Projekt opracował zespół : Monika Kołodziejczak, Halina Frączek, Anna Drozdowska, Alicja Solińska i Agnieszka Markowska.

Harmonogram działań

 

Lp.

Działanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

Przygotowanie w szkole plakatów informujących o potrzebach czworonogów

 

 

 

 

 

Zbiórka żywności i różnych akcesoriów dla zwierząt.

 

 

 

 

Wycieczka uczniów klas gimnazjalnych ZT do schroniska w Braniewie, dostarczenie karmy dla zwierząt i różnych akcesoriów dla czworonogów.

 

 

 

Dostarczenie karmy dla zwierząt

i różnych akcesoriów dla czworonogów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Elblągu.

 

 

Pogadanki w klasach na temat niesienia pomocy pieskom i kotom.

 

 

 

 

Projekcje filmów o psach w roli głównej.

 

 

 

 

Konkurs recytatorski  "Psie i kocie dole i niedole".

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie projektu, prezentacja zdjęć z trwania projektu.

 

 

09.2018

 

 

 

 

 

 

 

09.2018 – 03.2019

 

 

 

 

 

2 razy w ciągu trwania projektu

 

 

 

 

 

1 raz w ciągu trwania projektu

 

 

 

 

kilka razy w ciągu trwania projektu

 

 

 

 

2 razy w ciągu trwania projektu

 

 

 

 

03.2019

 

 

 

 

 

 

 03.2019

Anna Drozdowska (budynek Ośrodka przy ul. Rzemieślniczej)

 

Agnieszka Markowska (budynek Ośrodka przy ul. Moniuszki)

 

 

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Alicja Solińska

Agnieszka Markowska

 

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Alicja Solińska

Agnieszka Markowska

 

Monika Kołodziejczak

Alicja Solińska

Agnieszka Markowska

 

 

 

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Alicja Solińska

Agnieszka Markowska

 

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Alicja Solińska

Agnieszka Markowska

 

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Alicja Solińska

Agnieszka Markowska

 

 

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Alicja Solińska

Agnieszka Markowska

 

Oczekiwania po realizacji szkolnego projektu edukacyjnego:

- zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów ze schroniska

- uwrażliwienie uczniów na los zwierząt

- uświadomienie młodzieży, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby, a przede wszystkim uczucia

- wzrost świadomości uczniów na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt.

 

Monika Kołodziejczak

Halina Frączek

Anna Drozdowska

Alicja Solińska

Agnieszka Markowska

 

 

 

 

Projekt edukacyjny „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące”

 

Cel główny projektu: zbiórka karmy i akcesoriów dla czworonogów przebywających w schronisku w Braniewie,  rozbudzenie zainteresowania uczniów życiem zwierząt , sposobami sprawowania nad nimi opieki oraz niesienia im pomocy .

 

Cele ogólne:


1. Zapoznanie z warunkami życia niechcianych psów i kotów  przebywających w Ogrodzie Zoologiczno- Botanicznym w Braniewie.

2. Wzrost świadomości uczniów Gimnazjum ZT na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt.
3. Wdrażanie uczniów do aktywnego włączania się w zbiórkę karmy dla zwierząt i różnych akcesoriów dla czworonogów.
4. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby porzuconych, bezdomnych, skrzywdzonych czworonogów.

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń:

- wyjaśni, co jest przyczyną trudnej sytuacji zwierząt znajdujących się w schronisku
- włączy się w akcję zbierania karmy i akcesoriów dla czworonogów

- przedstawi zdobyte wiadomości w pracy plastycznej ,,Z sercem dla zwierząt”
- wymieni obowiązki i przyjemności związane z posiadania zwierzęcia

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2017  - marzec 2018
Uczestnicy projektu: uczniowie z klas gimnazjalnych ZT
Projekt opracował zespół : Monika Kołodziejczak, Halina Frączek, Anna Drozdowska, Joanna   Strzałkowska

 

Harmonogram działań

 

Lp.

Działanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Zbiórka żywności i różnych akcesoriów dla zwierząt.

09.2017 – 03.2018

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska Joanna Strzałkowska

 

 

2.

Spotkanie z wolontariuszami z Towarzystwa Ochrony Zwierząt - ,,Animals” w Braniewie.

09.2017

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

 

3.

Wycieczka uczniów klas gimnazjalnych ZT do schroniska.

kilka razy w ciągu trwania projektu

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Joanna Strzałkowska

 

4.

Przygotowanie w szkole gazetki informującej o potrzebach czworonogów.

09.2017

Joanna Strzałkowska

 

5.

Pogadanki w klasach,  w świetlicy szkolnej na temat niesienia pomocy pieskom i kotom.

kilka razy w ciągu trwania projektu

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Joanna Strzałkowska

 

6.

Projekcje filmów.

kilka razy w ciągu trwania projektu

Monika Kołodziejczak Halina Frączek

Anna Drozdowska

Joanna Strzałkowska

 

7.

Konkurs plastyczny ,,Z sercem dla zwierząt”.

03.2018

Monika Kołodziejczak, Halina Frączek,

Anna Drozdowska,

 

8.

 

 Spotkanie  z weterynarzem.

02.2018

Monika Kołodziejczak,

Joanna Strzałkowska

 

9.

Podsumowanie projektu: : prezentacja zdjęć z trwania projektu oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

03.2018

Monika Kołodziejczak, Halina Frączek,

Anna Drozdowska,

Joanna Strzałkowska

 

         

 

 

Oczekiwania po realizacji szkolnego projektu edukacyjnego:

 

- zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów ze schroniska

- uwrażliwienie uczniów na los zwierząt

- uświadomienie młodzieży, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby, a przede wszystkim uczucia

- wzrost świadomości uczniów na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego ,,Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące”

 

           W naszym Ośrodku w okresie wrzesień 2017 – marzec 2018 został przeprowadzony projekt edukacyjny ,,Pomagamy zwierzętom przetrwać zimne miesiące”. Jego uczestnikami byli uczniowie z klas gimnazjalnych ZT. Został on opracowany przez zespół nauczycieli: Monika Kołodziejczak, Halina Frączek, Anna Drozdowska, Joanna   Strzałkowska.
          Głównym celem projektu było  zapoznanie uczniów z warunkami życia niechcianych psów i kotów  przebywających w Ogrodzie Zoologiczno- Botanicznym w Braniewie, wzrost świadomości uczniów Gimnazjum ZT na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt, wdrażanie uczniów do aktywnego włączania się w zbiórkę karmy dla zwierząt i różnych akcesoriów dla czworonogów oraz uwrażliwienie młodzieży na potrzeby porzuconych, bezdomnych, skrzywdzonych czworonogów.

           Na początku akcji zawiesiliśmy plakat informujący o potrzebach czworonogów. W trakcie trwania projektu uczniowie wraz z wychowawcami zbierali pokarm i różne akcesoria dla zwierząt.

          27 września 2017 r. uczniowie mieli możliwość spotkania się z wolontariuszami z Towarzystwa Ochrony Zwierząt - ,,Animals” w Braniewie.

Panie opowiedziały nam o zwierzętach, które trafiły do schroniska. Mogliśmy zobaczyć je na prezentacji przygotowanej przez wolontariuszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        W ramach projektu trzy razy ( 5 października, 14 grudnia i 14 lutego)   wybraliśmy się  do ogrodu zoologicznego, aby przekazać zebraną przez nas karmę i akcesoria dla psów i kotów.

 

5 października 2017 r.

 

 

14 grudnia 2017 r.

 

 

14 lutego 2018 r.

 

W ciągu trwania projektu wychowawcy klas oraz wychowawca świetlicy szkolnej prowadzili pogadanki z uczniami na temat niesienia pomocy pieskom i kotom. Uczniowie mogli uczestniczyć w projekcjach filmów, pt. ,,Mój przyjaciel Hachiko”, ,,Lassie”, ,,Mój przyjaciel Smitty”, ,,Pies imieniem Duke”.

            15 lutego 2018 r. wybraliśmy się do Przychodni Weterynaryjnej Braci Mniejszych. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania z panią weterynarz Agatą Ławniczak. Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza i zdobycie wiedzy na temat dbania i pielęgnowania  zwierząt domowych, a także kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt.  Pani weterynarz opowiadała o ciekawostkach i codziennej pracy weterynarza. Uczniowie dowiedzieli się o konieczności szczepienia zwierząt.

 

 

               W marcu 2018 r. uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, pt. ,,Z sercem dla zwierząt”. Głównymi  założeniami konkursu było:

- zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt,

- propagowanie praw zwierząt, ich humanitarnego traktowania, właściwej opieki, zapobiegania aktom przemocy wobec nich oraz promowanie adopcji zwierząt ze schronisk,

- wyrabianie poczucia estetyki,

- prezentacja talentów plastycznych.

W konkursie wzięło udział wielu wychowanków.

                Po wnikliwej analizie przyznano trzy główne nagrody oraz wyróżnienia:

I miejsce: Kewin Ogorzelski

II miejsce: Tomasz Adamczyk

III miejsce: Sebastian Janicki

Wyróżnienia:

Sebastian Sadkowski

Jakub Lendzioszek

Wiktoria Sadkowska

Jan Urbaniak

Malina Wejnert

Paulina Szymańska

        Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni 28 marca na Apelu Wielkanocnym. 

 

 

Nasze działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane. Zgodnie z oczekiwaniami uczniowie zaangażowali się  w  prace mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów ze schroniska, uwrażliwili się na los zwierząt, są bardziej świadomi, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby, a przede wszystkim uczucia. Wzrosła świadomość uczniów na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt.

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Zwierzęta czują!- pomoc czworonogom w przetrwaniu zimnych dni”

 

         W naszym Ośrodku od września 2018 do  marca  2019 był przeprowadzany projekt edukacyjny „Zwierzęta czują!- pomoc czworonogom w przetrwaniu zimnych dni”. Jego uczestnikami byli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Braniewie, a organizatorami nauczyciele: Monika Kołodziejczak, Halina Frączek, Alicja Solińska, Anna Drozdowska i Agnieszka Markowska.

 

     Głównym celem projektu było:  zbiórka karmy i akcesoriów dla czworonogów przebywających w schronisku w Braniewie oraz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Elblągu,    uświadomienie dzieciom i młodzieży, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby a przede wszystkim uczucia.

      Na początku akcji rozwiesiliśmy plakaty  informujące o potrzebach czworonogów. W trakcie trwania projektu uczniowie wraz z wychowawcami zbierali pokarm i różne akcesoria dla zwierząt.

     16 października 2018 r. uczniowie z  klas I- III SP a, I- II SP ZT, III a Gim. ZT i III Gim. ZT pojechali do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, aby przekazać zebraną karmę i akcesoria dla psów i kotów. Szkolną delegację powitała pracownica schroniska, która opowiedziała m.in. o funkcjonowaniu instytucji. 6 grudnia i  14 lutego wybraliśmy się  do Ogrodu Zoologicznego w Braniewie, aby przekazać prezenty dla zwierząt.

      W ciągu trwania projektu wychowawcy klas prowadzili pogadanki z uczniami na temat niesienia pomocy pieskom i kotom. Uczniowie mogli uczestniczyć w projekcjach filmów o psach w roli głównej.

     26.03.2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, pt. ,,Psie i kocie dole i niedole”. Wzięło w nim udział 11 uczniów.  Głównymi założeniami  konkursu było: propagowanie twórczości poetyckiej autorów piszących dla dzieci utwory o tematyce związanej ze zwierzętami, uwrażliwienie na potrzeby zwierząt, popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozwijanie nawyków radzenia sobie z emocjami podczas publicznych wystąpień oraz integracja uczniów.

Zwycięzcami zostali: I miejsce – Sebastian Szczotka, II miejsce – Patryk Marczak, III miejsce – Wiktor Karaźniewicz. Wyróżnienia: Łukasz Kowal, Martyna Bogdańska, Sebastian Janicki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów: Agnieszkę Markowską, Monikę Kołodziejczak, Alicję  Solińską, Halinę Frączek i Annę Drozdowską.

       Nasze działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane. Zgodnie z oczekiwaniami uczniowie zaangażowali się  w  prace mające na celu poprawę warunków bytowych czworonogów ze schroniska, uwrażliwili się na los zwierząt, są bardziej świadomi, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby, a przede wszystkim uczucia. Wzrosła świadomość uczniów na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania zwierząt.

 

 

Konkurs  recytatorski

 

Schronisko w Elblągu

 

ZOO  6 grudnia

 

ZOO 14 lutego