Aktualności

Informacja dla nauczycieli SOSW (4/2019)

Informuję, że zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy grupy IV.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                        Dyrekcja Ośrodka

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Rok dla Niepodległej

 

 

 

 

 

HURA! HURA! HURA! MAMY MIANO I CERTYFIKAT SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ!!!

 

Spośród  214  szkół w naszym kraju nasz Ośrodek realizując przez blisko rok zadania programu zapracował na miano i certyfikat SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ.

 

Celem Programu było:

a. kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich;

b. upowszechnienie wiedzy – lata 1914-1922 w kraju i poza jego granicami;

c. promowanie metody harcerskiej wśród nauczycieli i uczniów;

d. upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania i wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce;

e. promowanie mądrego i przemyślanego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych;

f. rozwijanie w uczniach:

•zaangażowania, wrażliwości, odpowiedzialności społecznej i poczucia możliwości wpływania na rzeczywistość,

•kreatywności, umiejętności współpracy, komunikacji i ciekawej prezentacji efektów pracy,

•umiejętność ciekawego i zrozumiałego wypowiadania się w języku ojczystym i przygotowywania publicznych prezentacji

•umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,

•umiejętności odpowiedzialnego korzystania z sieci, ze źródeł tradycyjnych i internetowych z poszanowaniem praw autorskich,

•umiejętności weryfikowania źródeł, dzielenia się wiedzą i tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych;

g. budowanie współpracy między nauczycielami;

h .wspieranie dyrektorów w realizacji programu wychowawczego szkoły w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego, w budowaniu strategii pracy szkoły opartej na współdziałaniu nauczycieli;

i. umożliwienie uczniom, nauczycielom i dyrektorom wymiany doświadczeń;

j. upowszechnienie rozwiązań wypracowanych w Programie.

 

Program miał zasięg ogólnopolski, z możliwością wykorzystania przez polskie placówki edukacyjne działające poza Polską.

Swoim patronatem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Realizowaliśmy następujące zadania w ramach pięciu ścieżek:

I. Zadanie: Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej

1. Nazwa zadania: Udział w obchodach świąt państwowych (03 V,  11 XI).

2. Nazwa zadania: Zorganizowanie biegów okolicznościowych lub zawodów sportowych.

 

II. Zadanie: Szlak Współtwórców Niepodległości

1) Nazwa zadania: Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych z odzyskaniem niepodległości.

2) Nazwa zadania: Przygotowanie projektu trasy turystycznej związanej z wydarzeniami lub ich bohaterami.

 

III. Zadanie: Szlak Żołnierzy Niepodległości

Nazwa zadania: Zorganizowanie wyprawy szlakiem wybranej formacji wojskowej związanej z regionem.

 

IV. Zadanie: Szlak Dróg do Niepodległości

Nazwa zadania: Zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskiwaniem niepodległości.

 

V. Szlak Pierwszych Dni Wolności

Nazwa zadania:  Kartka z kalendarza – moja miejscowość 100 lat temu – przygotowanie, według ustalonego formatu, elementów kalendarza.

 

Dziękujemy jeszcze raz nauczycielom, rodzicom i wychowankom za pomoc w wykonaniu obowiązkowych   przedsięwzięć i w efekcie otrzymanie certyfikatu, którego wręczenie nastąpi 8 lutego 2019r. w Warszawie.

 

 http://niepodlegla.zhr.pl/wp-content/uploads/2019/01/Szkoly_z_certyfikatem_Szkoly_Niepodleglej.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie realizacji zadań "Szkoły Niepodległej"

 

Zakończyła się realizacja zadań o pozyskanie tytułu zwanego Mianem "Szkoły Niepodległej".

Organizator udostępnił stronę internetową z treścią zadań i ich realizacją  przez Ośrodek wraz z załącznikami link:

 

https://szkolaniepodleglej.zhr.pl/zadania?page=16               

 

Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i wychowankom za pomoc w wykonaniu obowiązkowych 7  przedsięwzięć.

Zgłoszonych zostało 400 szkół. Lista przyznanych tytułów dla placówek zostanie opublikowana  do 31 stycznia 2019r.

 

         

 

 

 

FOTOREPORTAŻ Z POWIATOWYCH OBCHODÓW 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2018

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny: „ZŁOTA, POLSKA JESIEŃ W OGRODZIE”

 

 

W dniu 31.10.2018 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Złota, polska jesień w ogrodzie”, który był częścią projektu „Niepodległa kwiatami malowana”.

 Celem konkursu było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych.

Wpłynęło wiele prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi, które wzbudziły zachwyt organizatorów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy. Oto laureaci konkursu:

W kategorii uczniów klas I-III

  • Roksana Litka
  • Bartosz Przychodzień
  • Emilia Ocipka

W kategorii uczniów klas IV-VII

  • Sebastian Sydorczuk
  • Kamil Kurowski
  • Sebastian Sadkowski

W kategorii uczniów klas VI- VIII, Gimnazjum,PdP

  • Jan Urbaniak
  • Sebastian Janicki
  • Joanna Cieplucha

Każdy  z nagrodzonych uczniów otrzymał dyplom oraz upominki rzeczowe ufundowane przez osoby prywatne, które zostały wręczone na apelu szkolnym.

 Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Organizatorkami konkursu były: p. Agnieszka Markowska i p. Marzena Sieniawska.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

List  od  wojewody  Artura  Chojeckiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walenty Barczewski niezłomny żołnierz Odrodzonej Rzeczypospolitej

 

W dniu 26 października w naszym Ośrodku odbyła się uroczystość posadzenia jednego ze 100 dębów pamięci, który otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, w ramach projektu „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej”.

 

Jego pielęgnowanie ma być symbolicznym aktem - wykonanym zwłaszcza wobec młodych pokoleń - naszego zaangażowania i dbania o to co najważniejsze - o własną niepodległą Ojczyznę. Nasz dąb poświęcony jest osobie Walentego Barczewskiego (1856–1928) – działacza narodowego, prezesa Polskiej Rady Ludowej na Warmii, historyka, pisarza, folklorysty, redaktora i wydawcy, wieloletniego proboszcza w Brąswałdzie.

 

Uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia pocztu flagowego, odśpiewania hymnu państwowego i przybliżenia zgromadzonym gościom idei projektu edukacyjnego oraz postaci naszego bohatera. Następnie Pani Dyrektor Dorota Wiśniewska wspólnie z zaproszonymi gośćmi dokonała symbolicznego aktu posadzenie dębu i odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Walentego Barczewskiego - tablicę ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wartę honorową wystawiła 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego oraz harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk” naszego Ośrodka.

 

W drugiej części uroczystości, która odbyła się w auli Ośrodka, została przedstawiona  prezentacja multimedialna związana z działaniami o charakterze patriotycznym zrealizowanymi w ostatnim okresie czasu przez nasz Ośrodek. Uczniowie klasy siódmej i ósmej przedstawili część artystyczną w ramach podsumowania projektu „Miejsca pamięci w świetle literatury i położenia geograficznego”.

 

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Pani Karolina Motyka – Kozioł, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Leszek Dziąg, Burmistrz Miasta Braniewa Pani Monika Trzcińska, Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu Pani Reneta Perlińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Braniewie Pani Joanna Sokół, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie Pani Jolanta Ryczaj, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie Pan Piotr Danielewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie Pani Barbara Dytkowska, Proboszcz Parafii św. Katarzyny ks. Leszek Galica, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie Pan bryg. Zbigniew Januszko, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Braniewie Pan mjr SG Piotr Gajewski, Pani sierż. sztab. Jolanta Sorkowicz przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie oraz licznie zgromadzeni uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami naszej szkoły.

 

Organizatorzy: M. Bazydło, M. Wiśniewska, M. Sieniawska, M. Kowiako, A. Drozdowska, D. Badowska, A. Orysiak, Cz. Kozłowski, W. Saliński   

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

„100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej” - odbiór dębu i certyfikatu

 

Nasz Ośrodek w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości przystąpił do projektu „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej”, którego celem jest upamiętnienie i utrwalenie w społeczeństwie wybitnych postaci, które wywarły istotny wpływ na odzyskanie oraz umocnienie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Współorganizatorami projektu są: Kuratorium Oświaty, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 

19 października br. w auli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas uroczystej gali została nam przekazana sadzonka dębu wraz z certyfikatem ku pamięci Walentego Barczewskiego (1856–1928) – działacza narodowego, prezesa Polskiej Rady Ludowej na Warmii, którego postanowiliśmy upamiętnić wybierając z listy stu postaci zasłużonych dla sprawy odzyskania oraz utrwalenia niepodległości, opracowanej przez historyków z olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Uroczyste posadzenie dębu nastąpi w dniu 26 października na terenie naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.

 

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

Konkurs "Karta z życzeniami  dla Polski..." (2018)

 

W  ramach  realizacji szkolnego projektu edukacyjnego  ,,Miejsca pamięci w świetle literatury i położenia geograficznego”  2 X 2018 r.  klasa VIII SP wzięła udział w konkursie polonistycznym  ,, Karta z  życzeniami dla Polski w 100-lecie Niepodległości”.

Uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowali piękne karty z życzeniami, które w terminie dostarczyli na konkurs.

Cele konkursu:  uczczenie 100-lecia Niepodległości,  kształtowanie dumy z tożsamości narodowej, popularyzowanie wśród uczniów postaw patriotyzmu , inspirowanie do działań na rzecz ojczyzny i społeczeństwa, redagowanie wypowiedzi poprawnych pod względem językowym, ortograficznym i stylistycznym  oraz  twórcze czytanie treści życzeń.

Kryteria oceny prac: walory literackie, poprawność stylistyczna i językowa, układ graficzny, zgodność z tematem konkursu, oryginalność  i  wartości artystyczne Kart.

Zadaniem uczniów była prezentacja prac, płynne, poprawne  i wyraziste czytanie treści życzeń, omówienie technik i sposobu wykonania kart.

 

Wyniki konkursu:  I miejsce Agata Bogdańska,  II miejsce Daniel Lisowski, III Joanna Tyszko.

Wszystkie prace były piękne, więc wybór zwycięzcy był trudny,  w związku z tym na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz czekolady ufundowane przez wychowawcę  klasy  p.  Mariolę Wiśniewską.  

Zwycięzcom konkursu gratulujemy,  a rodzicom uczniów dziękujemy za pomoc

Organizatorzy:  Mariola Wiśniewska ,  Marzena Bazydło

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

"100-okrążeń na 100-lecie odzyskania niepodległości"

 

W celu uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj, wychowankowie grup opiekuńczo-wychowawczych  podjęli zadanie polegające na zorganizowaniu biegów  okolicznościowych  polegających na przebiegnięciu 100 okrążeń wokół budynku naszego Ośrodka.

 Na wykonanie  tego przedsięwzięcia dzieci miały 3 tygodnie. W ten sposób realizowały również  jedno z zadań programu "Szkoła Niepodległej".

Biegi odbywały się codziennie, każdy z uczestników mógł dostosować ilość okrążeń oraz tempo biegu do swoich możliwości, a panie Grażyna Kisiel i Małgorzata Krakowska-Turkiewicz skrupulatnie liczyły przebyty dystans.

Zakończenie zabawy odbyło się 13 listopada 2018 r. W celu wyrównania zużytych kalorii, na mecie na każdego uczestnika czekała słodka niespodzianka zakupiona przez Stowarzyszenie Oligare.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

„Niepodległość kwiatami malowana” - wycieczka do zagrody edukacyjnej

(2018)

W dniu 4 października 2018 roku odbyła się wycieczka do Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy dzbanek” w Sąpach. Po dotarciu na miejsce czekały na naszych uczniów same atrakcje... .

Głównym  zadaniem było stworzenie własnego mydełka poprzez wybór kształtu formy, krojenie         i mieszanie bazy glicerynowej, kolorów i zapachów oraz umieszczenie w środku elementów dekoracyjnych. Tak własnoręcznie przygotowane mydełka, każdy zapakował w ozdobną folię i zabrał swoje mydlane dzieła do domu. 

 

Potem zwiedzaliśmy zagrodę, gdzie mogliśmy karmić kaczki, kucyka, oglądać bażanty i inne zwierzęta. Podobały nam się ziołowe rabaty, pełne aromatycznych zapachów. Słuchaliśmy także opowieści o starych sprzętach domowych, wykorzystywanych dawniej przez ludzi na wsi. Pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do szkoły.

 

Dziękujemy właścicielom oraz Paniom prowadzącym warsztaty za miłą atmosferę, gościnność, ciepło płynące z kominka i zapachy różnych ziół, no i oczywiście za słodki poczęstunek.       

 

Wycieczka była organizowana w ramach projektu edukacyjnego: „Niepodległość kwiatami malowana”.

 

Organizatorzy:  Monika Zaremba, Agnieszka Markowska, Marzena Sieniawska

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

 

Wycieczka: Szymbark i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (2018)

 

W  ramach  realizacji szkolnego projektu edukacyjnego  ,,Miejsca pamięci w świetle literatury i położenia geograficznego”  oraz „Szkoła  Niepodległej 1918-2018”  27 września 2018 r.  uczniowie  Ośrodka  z klas  VI, VII, VIII SP oraz  kl. I i II BS I stopnia w  tym Harcerze 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk” uczestniczyli w wycieczce szkolnej  do Szymbarka i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie  k. Kościerzyny.

 

Pierwszym etapem wycieczki był Szymbark, jako przykład aktywności lokalnej

 

i dumy kaszubskiej ludności.  Dzięki ofercie Centrum Edukacji i Promocji Regionu uczniowie uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii i patriotyzmu. W „Domu Sybiraka”  udzielił im  się nastrój grozy i reżimu sowieckiego, zobaczyli transport na zsyłkę, mogli poczuć strach podczas symulacji ataku bombowego na bunkier „Ptasia Wola”, wysłuchali  historii Kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego.  Uczniowie byli także w kultowym  „Domu do góry nogami” – jako symbolu minionych czasów, gdzie nie brakowało emocji, widzieli  najdłuższą deskę  świata i największy koncertujący fortepian świata, na którym siostra Michaela miała okazję zagrać.

 

Wspólny obiad w sali biesiadnej, deser w kawiarni oraz czas na zakup pamiątek i wspólnych zdjęć zakończył pobyt  w tym kultowym miejscu.

 

Kolejnym etapem wycieczki było Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, które jest jedyną taką placówką na świecie. Znajduje się ono w XVIII –wiecznym barokowym dworku szlacheckim, należącym w latach 1741 – 1783 do rodziny Wybickich.

 

 W muzeum odbyła się atrakcyjna lekcja o życiu i działalności Józefa Wybickiego oraz o dziejach  samego hymnu. Uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę o Polsce, jej historii i symbolach patriotycznych:  fladze, godle i  hymnie. Zobaczyli najcenniejszą kolekcję muzykalii patriotycznych, m.in. pozytywki wygrywające ,, Mazurka Dąbrowskiego”,  ,,poznali” szarych żołnierzy legionistów, ich tęsknotę  za Ojczyzną i dumę narodową,  z  której zrodziła się pieśń żołnierska, jaką Józef Rufin Wybicki uczynił hymnem.  Była również okazja do wspólnego zaśpiewania  Hymnu Narodowego

 

 i zwiedzenia zabytkowych pomieszczeń dworku oraz parku.  

 

Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcia na tle dworku i pod Pomnikiem Orła.

 

Organizatorzy:  kierownik– Marzena Bazydło,  Mariola Wiśniewska , siostra Michaela, Justyna Goulart oraz  rodzice  Beata Tuptońska, Agnieszka Karczewska i Piotr Chmielik.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

"Miejsca pamięci w  świetle literatury i położenia geograficznego" - konkurs, film (2018r.)

 

 

KONKURS

 

W ramach projektu edukacyjnego pt. „Miejsca pamięci w świetle literatury i położenia geograficznego”, w dniu 21.09.2018 r. odbył się konkurs z  historii „Budowa Niepodległej Polski 1918-21”. W konkursie uczestniczyli uczniowie z klasy VII i VIII wraz z rodzicami.

  

Celem konkursu było upamiętnienie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę ws. ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stało się "wielkim triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli, którym nieodłącznie towarzyszyło pragnienie połączenia się na powrót z umiłowaną Rzeczpospolitą".

 

Konkurs polegał na opracowaniu i przedstawieniu na mapie wylosowanego regionu, wskazaniu procesu kształtowania się granic Polski i walk Polaków o  granice. Każdy uczestnik wraz z rodzicem miał przedstawić wylosowany region na mapie. Wcześniej uczniowie obejrzeli krótki  film pt. „Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej”. W wyniku rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy: I-sze miejsce zajął Jakub Gilarowski, II-gie Daniel Szustak, a III-cie Paweł Chmielik. Na zakończenie konkursu zostały wręczone nagrody książkowe ufundowane przez panią dyrektor Dorotę Wiśniewską. Zwycięzcom gratulujemy.

 

ZAPRASZAMY  DO  GALERII SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

FILM

 

24 września 2018 r. uczniowie klasy VII i VIII ze Szkoły Podstawowej naszego  Ośrodka pod  opieką  wychowawczyń p. Marzeny Bazydło i p. Marioli Wiśniewskiej oraz rodziców p. Agnieszki Korczewskiej i p. Piotra Chmielika uczestniczyli w wyjściu edukacyjnym do kina w Braniewskim Centrum Kultury.

 

 

Głównym celem było obejrzenie filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Ekranizacja powstała na podstawie kultowej książki Arkadego Fiedlera.

 

Film opowiada historię takich pilotów, jak: Witold Urbanowicz, Jan Zumbach, Witold Łokuciewski, Mirosław Ferić, Josef František, Ludwik Paszkiewicz, Zdzisław Henneberg, Jan Daszewski, Leopold Pamuła, Stanisław Karubin, Tadeusz Andruszków czy Kazimierz Wünsche.

 

,,Polscy piloci początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stali się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) utworzyli  elitarną jednostkę – Dywizjon 303, który nie miał sobie równych”.

 

Uczniowie  przekonali się,  jak wielki był wkład  Polaków  w  zwycięskiej Bitwie  

 

o Anglię, czym jest prawdziwe bohaterstwo i niezwykły patriotyzm.

 

Seans w kinie był dla uczniów okazją do zobaczenia filmowej wizji dokonań polskich lotników.

 

Taka forma realizacji Szkolnego Projektu Edukacyjnego

 

 ,,Miejsca pamięci w świetle literatury i położenia geograficznego” oraz realizacji  podstawy programowej  z  języka polskiego  i  historii wpłynie  na  atrakcyjność zajęć.

 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII SOSW

 

 zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

Miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne

 

 

 

W naszym Ośrodku, w miesiącu wrześniu harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk” oraz uczniowie VIII klasy, przeszli szlakiem miejsc upamiętniających historyczne wydarzenia.

Te miejsca to:

 

1. Kamień pamiątkowy (koło młyńskie) z napisami: "Skwer Sybiraków- maj 1998r." i "W hołdzie tym, którzy na nieludzkiej ziemi pozostali na zawsze."

 

2. Kamień pamiątkowy z napisem: „Rondo im. Generała Władysława Andersa." 10.05.1998r.

 

3. Dąb i kamień pamiątkowy z napisem: "Dąb pamięci posadzony dla uhonorowania kapitana Józefa Miernika zamordowanego przez NKWD w Katyniu w maju 1940r." - 17.09. 2009r.

 

4. Kamień pamiątkowy z napisem: "W hołdzie tym, którzy zginęli w tajgach Sybiru i nie było im dane powrócić do Ojczyzny. Ku pamięci zmarłym 1939-1956. Ku przestrodze żywym. Mieszkańcy Ziemi Braniewskiej" -  1994r.

 

5. Dąb i kamień pamiątkowy z napisem: "Dąb pamięci posadzony dla uhonorowania aspiranta Policji Państwowej Alojzego Sikory zamordowanego przez NKWD w Twerze  1940 roku."  10.04.2011r.

 

6. Tablica z napisem: "W hołdzie zesłańcom i ofiarom sowieckich represji, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi i zasłużyli na obecność w pamięci Narodu. Wdzięczni Bogu za cud ocalenia i powrót do Ojczyzny. Sybiracy Ziemi Braniewskiej. Św. Rafale - patronie Sybiraków módl się za nami."  lipiec 1994r.  oraz Różaniec Sybiraka

 

7. Kamień pamiątkowy z napisem: "W hołdzie polskim matkom Sybiraczkom  za głód i cierpienia  niechaj cześć oddadzą przyszłe pokolenia. Niewinnie deportowanych do łagrów w Syberii  1940-1946.  Sybiracy Ziemi Braniewskiej." 17 września  2012r.

 

8. Kamień pamiątkowy z napisem: "Pamięci por. Antoniego Paproty 3.06.1897-13.04.1940  i wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej 1940r."  kwiecień 2011r.

 

 

 

Po miejscach upamiętniających ww. wydarzenia oprowadził nas przewodnik pan Czesław Kozłowski, który przy każdym z miejsc opowiedział jego krótką historię.

 

Uczniowie wraz z nauczycielami zapalili znicze, oddali hołd i należną cześć  pomordowanym.

 

 

ZAPRASZAMY  DO  GALERII SOSW

 

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

79. rocznica agresji ZSRR na Polskę

 

W naszym Ośrodku harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”: Patrycja Frankowska, Daniel Lisowski, Magdalena Ptak oraz Kornel Kozłowski, podczas lekcji historii odczytali krótką informację o tym tragicznym wydarzeniu zapisanym na kartach historii naszej ojczyzny.

 

Po zapoznaniu z faktami historycznymi, pamięć ofiar stalinowskiego terroru uczczona została minutą ciszy. Ponadto dzieci sporządziły gazetkę oraz wystawę swoich prac plastycznych poświęconych temu wydarzeniu.

 

 

ZAPRASZAMY  DO  GALERII  SOSW

 

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

 

Narodowy  Dzień Pamięci Ofiar  Zbrodni Katyńskiej (2018r.)

 

Święto  zostało  ustanowione 14 listopada 2007r. przez Sejm RP w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Obchody  mają charakter państwowy.

 

Do zbrodni doszło po sowieckiej agresji na Polskę17 września 1939 r., kiedy do niewoli w ZSRR dostało się ok. 15 tys. oficerów. Decyzja o ich wymordowaniu - jako wrogów komunizmu i Związku Radzieckiego zapadła na najwyższym szczeblu. Zgodnie z dekretem władz ZSRR, podpisanym przez Stalina 5 marca 1940 r., NKWD rozstrzelało wiosną tego roku ok. 22 tys. obywateli polskich, w tym 15 tys. oficerów, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni.

 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”: Wioletta Polit, Dawid Więcierzewski, Norbert Ujazdowski i Daniel Szustak, podczas apelu odczytali krótką informację o tym tragicznym wydarzeniu zapisanym na kartach historii naszej ojczyzny. Po zapoznaniu z faktami historycznymi, pamięć ofiar stalinowskiego terroru uczczona została minutą ciszy. Ponadto dzieci sporządziły gazetkę oraz wystawę swoich prac plastycznych poświęconych temu wydarzeniu. Uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły zawodowej obejrzeli film Andrzeja Wajdy „Кatyń”.

 

ZAPRASZAMY  DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Apel szkolny:    Żołnierze  Wyklęci (2018)

 

 

Nasza szkoła upamiętniła dzień 1 marca - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Wychowankowie z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku "Promyk" działającej w naszym Ośrodku,

 

przy wsparciu nauczyciela historii przygotowali apel  poświęcony zamordowanym bohaterom tego niechlubnego okresu. Ponadto uczniowie sporządzili gazetkę poświęconą temu wydarzeniu, celem przybliżenia niektórych postaci – naszych bohaterów narodowych.

 

Marzena Bazydło

   

 

    

 

 

 

 


 

 

 Rok 2018  - Rokiem Ireny  Sendlerowej (2018r.)

 

Rok 2018  rokiem Ireny Sendlerowej - zdecydował Sejm, oddając w ten sposób „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”.

 

W uchwale przypomniano, że Irena Sendlerowa ocaliła z warszawskiego getta ok. 2,5 tys. żydowskich dzieci. W uzasadnieniu zwrócono również uwagę na rolę jej współpracowników, „którzy ramię w ramię, z narażeniem życia poświęcali się, niosąc pomoc potrzebującym i słabszym”.

 

W dniu 15 lutego br. w naszym Ośrodku, w klasie VII SP odbył się konkurs historyczny „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej”. Celem konkursu było upamiętnienie postaci Ireny Sendlerowej, zapoznanie z jej działalnością. i rozbudzenie zainteresowań historią II wojny światowej, szczególnie martyrologią narodu żydowskiego. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 14 pytań (otwarte i zamknięte) dotyczących działalności Ireny Sendlerowej w okresie okupacji. Wcześniej uczniowie obejrzeli film, a następnie wysłuchali reportażu o Irenie Sendlerowej.

 

W wyniku rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy: 1 miejsce uzyskała Agata Bogdańska, 2 miejsce Daniel Lisowski 3 miejsce Magdalena Ptak Na zakończenie konkursu zostały wręczone nagrody ufundowane przez panią dyrektor Dorotę Wiśniewską.

 

ZAPRASZAMY  DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

 

Konkurs "Świadectwa przeszłości - Jak historia Polski wpłynęła na losy  mojej rodziny"  (2017r.)

 

 

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala finałowa Konkursu Świadectwa przeszłości - jak historia

Polski wpłynęła na losy mojej rodziny, którego organizatorem był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. 

 

Na konkurs nadesłano 130 prac. Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie, przyznała nagrody w 2 kategoriach (szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe). Przy ocenie prac  kierowano się m.in. następującymi kryteriami: trafność doboru tematu pracy, wartość merytoryczna i edukacyjna, poprawność warsztatowa, wykorzystanie oryginalnych źródeł rękopiśmienniczych i ikonograficznych pochodzących z archiwów publicznych i prywatnych oraz samodzielność autora oraz estetyka pracy.

 

Z naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie udział w konkursie wziął uczeń klasy III gimnazjum Paweł Woźniak - opiekun pani Marzena Bazydło, którzy zostali zaproszeni na uroczystą galę. Paweł napisał pracę o losach swojej rodziny jeszcze sprzed I wojny światowej do dnia dzisiejszego (ostatnie sto lat). Praca została opatrzona zdjęciami oryginalnych dokumentów i starych fotografii będących w posiadaniu rodzinnym Pawła.

 

Podczas gali  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski wręczyli uczniom okolicznościowe dyplomy. Na uroczystość przybyli  również nauczyciele oraz rodzice. Kurator pogratulował uczniom udziału w konkursie. Podziękował również rodzicom i nauczycielom za przekazywanie tradycji oraz  rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowania historią.

 

ZAPRASZAMY  DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

Wycieczka - Muzeum II Wojny  Światowej w Gdańsku (2018r.)

 

W dniu 23 maja dwudziestu wychowanków naszego Ośrodka wzięło udział w wycieczce do Gdańska. Celem wycieczki było zwiedzenie Muzeum II wojny światowej oraz zapoznanie z historią tamtych tragicznych dla naszego kraju i świata wydarzeń.

 

Po muzeum oprowadził nas i przedstawił wykład związany z przebiegiem II wojny światowej - przewodnik historyczny pan Jarosław Twardziak. Bardzo polecamy i zachęcamy do odwiedzenia muzeum, chociażby dla chwili refleksji i zadumy, a także ku przestrodze aby nasze pokolenia umiały żyć w pokoju i nie zaznały nigdy więcej okropieństw wojny. Po wyczerpującym wykładzie, w drodze powrotnej z dużym apetytem, tradycyjnie już zjedliśmy posiłek w Mc Donaldzie.

 

ZAPRASZAMY  DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość  wręczenia Certyfikatu  "Szkoła Wierna Dziedzictwu" (2017r.)

 

10 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 86 szkół i placówek z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Marka Krzysztofa Nowackiego otrzymało Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

 

Kapituła Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele: Kuratorium Oświaty, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Badań Naukowych i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała do otrzymania Certyfikatu, między innymi i nasz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie. Kapituła oceniła przedsięwzięcia pod kątem doskonalenia procesu dydaktycznego i wychowawczego w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej.

 

Certyfikat został wręczony pani dyrektor Dorocie Wiśniewskiej na gali zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości. Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy, o jego otrzymanie wnioskowały 252 szkoły i placówki z naszego województwa. Aby znaleźć się wśród wyróżnionych, należało nadesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie sprawozdanie z podejmowanych przez ostatni rok działań. Wyróżnienie przyznawane jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu szkoła ma prawo ponownie ubiegać się o Certyfikat.

 

Projekt realizowali uczniowie pod opieką nauczycieli, włączając całą społeczność szkolną oraz instytucje i organizacje współdziałające. Za ogromny trud włożony w realizację ww. działań i przedsięwzięć wszystkim zaangażowanym należą się wielkie podziękowania, w szczególności nauczycielom naszego Ośrodka: koordynatorowi projektu: pani Marzenie Bazydło, pani Kamili Wojtas, pani Marioli Wiśniewskiej, pani Justynie Wróblewskiej-Trapiszczonek i panu Czesławowi Kozłowskiemu.

 

Przyznany Certyfikat nagradza i podkreśla przywiązanie do wartości patriotycznych i tradycji narodowych, ale również zobowiązuje do wytężonego wysiłku na rzecz ich krzewienia i pielęgnowania. Mamy nadzieję, że tego zapału nam nigdy nie zabraknie.

 

ZAPRASZAMY  DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia      

 

 

 

 

 

2017 - Rokiem  Józefa Piłsudskiego (2017r.)

 

Sejm ustanowił rok 2017 rokiem Piłsudskiego - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków".

 

W ramach zajęć koła historycznego uczniowie z klas VI-VII szkoły podstawowej uczestniczyli w wystawie zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską w Braniewie, dedykowanej Józefowi Piłsudskiemu z okazji 150-lecia urodzin Marszałka oraz zbliżającego się Święta Niepodległości. Ponadto uczniowie wzięli czynny udział w lekcji o życiu i działalności Marszałka.

 

Biblioteka Miejska organizuje również konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim, do którego z naszej szkoły został zgłoszony uczeń Paweł Woźniak.

 

Także w naszym Ośrodku przy ulicy Moniuszki zorganizowano wystawę prac uczniów poświęconą Józefowi Piłsudskiemu.

 

ZAPRASZAMY  DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu – konferencja (2018r.)

 

W dniu 12 lutego 2018r. Paweł Woźniak uczeń gimnazjum naszego Ośrodka wraz z opiekunem panią Marzeną Bazydło uczestniczył w konferencji programowej, która odbyła się w ramach projektu „Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu”.

 

 Projekt „Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu” ma na celu upowszechnianie wśród młodzieży idei parlamentaryzmu jako formy świadomego i odpowiedzialnego wpływania obywateli na życie publiczne i społeczne oraz przybliżanie ważnych kart z historii Polski wraz z ich bohaterami.

 

 Konferencja z udziałem młodzieży szkół województwa warmińsko-mazurskiego została zrealizowana przez Fundację Commodus i Fundację Łączka w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Wysłuchaliśmy wykładów poświęconych m.in. przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski, Konstytucji II RP, Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Podczas konferencji swoje wykłady zaprezentowali również Tadeusz Płużański prezes Fundacji „Łączka” oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Pierwszy z nich wygłosił wykład na temat Żołnierzy Niezłomnych. Natomiast kurator oświaty przybliżył młodzieży postać Augusta Emila Fieldorfa w kontekście wpływu ludzi i miejsc na życie tego bohatera.

 

 W trakcie konferencji obejrzeliśmy wystawę poświęconą postaci gen. Ryszarda Kuklińskiego. Ekspozycja prezentowana była w holu urzędu wojewódzkiego. Filip Frąckowiak – dyrektor Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego wskazał na bohaterstwo generała oraz zachęcił zebranych do zapoznania się z wystawą pt. „Generał Ryszard Kukliński – Polska Misja”.

 

 W ramach projektu na zakończenie konferencji otrzymaliśmy wiele materiałów i opracowań dydaktycznych poświęconych omawianej tematyce, za które bardzo dziękujemy.

 

 

1  Marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (2017r.)

 

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w wykonaniu uczniów klas IV–VI SP i narratorów z kl. II gimnazjum rozpoczął się wejściem pocztu flagowego i odśpiewaniu Hymnu Państwowego.

 

Uczniowie przedstawili montaż słowny na tle wzruszających wideoklipów ,, Orzeł Biały” i ,, Inka”. Recytowali utwory na cześć Danuty Siedzikówny, pseudonim „Inka”. Narratorzy przedstawili też historię ,,Inki” i innych zamordowanych bohaterów tego niechlubnego okresu.

 

Pamięć zamordowanych uczczono minutą ciszy.

 

Niecodzienną sytuacją była również obecność kombatanta wojennego pana Lucjana Gorczycy, który wspominał wydarzenia z tego okresu, urozmaicone pokazem zdjęć i dokumentów historycznych.

 

ZAPRASZAMY DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 Szkoła Niepodległej  1918-2018 (2018r.)

 

 

 

 

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA  ZGŁOSZENIA DO REALIZACJI  PROGRAMU PRZEZ SPECJALNY  OŚRODEK  SZKOLNO - WYCHOWAWCZY  NASTĄPIŁO  W DNIU 18 MARCA 2018R.

 

O programie

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałym momentem, by podjąć się współcześnie chyba najważniejszego dla naszej Ojczyzny zadania – budowania Wspólnoty łączącej bogactwo tradycji, kultury i kształtujących ją doświadczeń, różnorodność poglądów oraz przekonań. Wspólnoty, w której należy dbać o łączące więzi, pielęgnować wzajemne zaufanie.

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej przygotował Program Niepodległa 1918 – 2018, którego celem jest przeżycie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości w szerokich kręgach społeczeństwa, w kraju i poza jego granicami.

 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem dla Niepodległej – propozycje programowe ZHR mogą być cenne i wzbogacić programy wychowawcze szkół, dać okazję do osobistego doświadczenia przynależności do szeroko pojętej Wspólnoty i współuczestnictwa w wydarzeniach wzmacniających z nią osobistą więź.

 

Proponujemy  pozyskanie tytułu zwanego Mianem „Szkoły Niepodległej”. Mogą go zdobyć szkoły, które zarejestrują się na przygotowanej platformie i wykonają wymaganą liczbę zadań.

 

Można skorzystać z propozycji zamieszczonych w Programie lub wykazać się własną inwencją. Modyfikacja lub zmiana zadań wymaga jednak akceptacji Organizatora. Warto postarać się o wyjątkową formę ich realizacji, angażując zarówno swoich uczniów, jak i społeczność lokalną, ponieważ reprezentanci dziesięciu najlepszych szkół, podejmujących najambitniejsze zadania (zakwalifikowane przez Radę Programową ZHR Niepodległa 1918 – 2018), zostaną zaproszeni na ogólnopolską galę wręczenia Mian.

 

Czas trwania programu: 1 września 2017 - 31 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

Dzień Pamięci  Ofiar  Zbrodni  Katyńskiej (2017r.)

 

13 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2017 r.

 

Do zbrodni doszło po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r., kiedy do niewoli w ZSRR dostało się ok. 15 tys. oficerów. Decyzja o ich wymordowaniu - jako wrogów komunizmu i Związku Radzieckiego - zapadła na najwyższym szczeblu.

 

Zgodnie z dekretem władz ZSRR, podpisanym przez Stalina 5 marca 1940 r., NKWD rozstrzelało wiosną tego roku ok. 22 tys. obywateli polskich, w tym 15 tys. oficerów, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni.

 

Uczniowie klasy II gimnazjum- Paweł Wożniak i Katarzyna Lipka, w asyście naszych harcerzy  z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku Promyk”- Marii i Daniela Szustak- odczytali w klasach apele o tym tragicznym wydarzeniu zapisanym na kartach historii naszej ojczyzny.

 

Po zapoznaniu z faktami historycznymi, pamięć ofiar stalinowskiego terroru uczczona została minutą ciszy.

 

ZAPRASZAMY DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 Konkurs  Historyczny Jestem stąd - moje  Braniewo (2017r.)

 

W dniu 12 kwietnia 2017 roku uczniowie z gimnazjum naszego Ośrodka wzięli udział w zorganizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych konkurs Historyczny Jestem stąd – moje Braniewo.

 

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu braniewskiego, a także przedstawiciele instytucji samorządowych, oświatowych, kulturalnych, wychowawczych i przedsiębiorstw.

 

Zadaniem uczestników konkursu – dwuosobowych drużyn reprezentujących daną instytucję – było rozwiązanie w czasie 30 minut testu zawierającego pytania dotyczące historii miasta Braniewa. Autorem testu była pani mgr Ewa Siejk. Jury konkursowe w składzie: Agnieszka Borysewicz – Filipek (przewodniczący), Wojciech Jaroszek (Zastępca komendanta Powiatowego Straży Pożarnej) i Dariusz Lis (wicedyrektor ZSB) wyłoniła Laureatów, wśród których wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Paweł Woźniak i Katarzyna Lipka zdobyli wyróżnienie.

 

Ponadto uczestniczyliśmy na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w uroczystym apelu z okazji przypadającego w dniu 13 kwietnia Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej. W trakcie apelu przy Dębie Katyńskim i pomniku poświęconym por. Antoniemu Paprocie i Ofiarom Zbrodni Katyńskiej złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

ZAPRASZAMY DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

 

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 2018 (2018r.)

 

Dnia 27.04.2018r odbył się apel z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji   3 Maja. Uczniowie przedstawili montaż słowno - muzyczny.

W montażu zaprezentowano najważniejsze wydarzenia związane z tym świętem. Dzięki takim uroczystościom Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz słuchacze dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

Na koniec Pan Wicedyrektor Ośrodka  i życzył wszystkim udanego majowego weekendu  i przypomniał o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach jak i   o umiejętnym korzystaniu z majowych atrakcji.  

 

 

 

Dzień  Flagi  Państwowej (2017r.)

 

 W ramach zajęć koła historycznego uczniowie z klas szkoły podstawowej wykonali biało czerwone flagi i kotyliony dla upamiętnienia Dnia Flagi Państwowej i Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Została również przeprowadzona lekcja o historii polskiej flagi i znaczeniu symboli narodowych, mająca na celu pogłębienie poczucia patriotyzmu i szacunku do tradycji narodowych. Dzieci dowiedziały się, że flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa lub organizacji.

 

Kolory flagi Polskiej towarzyszą nierozerwalnie dziejom historycznym naszego narodu, a są nimi czerwień (symbolizuje przelaną krew w walce w obronie kraju) oraz biel (oznaczająca wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie). Te przyjęte przez sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszą Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach.

 

 

ZAPRASZAMY DO  GALERII  SOSW

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Uroczystości miejskie  związane z obchodami  Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja (2018r.)

 

W środę, 2 maja 2018r. świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Braniewskie uroczystości rozpoczęły się o godz. 14.00 na placu przed Bazyliką Mniejszą. Mieszkańcy Braniewa mieli okazje podziwiać tam m.in. ceremonię wciągnięcia flagi RP na maszt, którą uświetnili żołnierze z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej na czele z dowódcą brygady płk. Dariuszem Kosowskim.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele  naszej 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego  Szlaku „Promyk”.

 

   

 

W czwartek, 3 maja 2018r. odbyły się obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Obchody  miały w Braniewie tradycyjny przebieg. Rozpoczęła je msza św. odprawiona  w braniewskiej Bazylice Mniejszej w intencji Ojczyzny, po której jej uczestnicy przemaszerowali wraz z wojskiem i wojskową orkiestrą przez miasto na rondo gen. Andersa i Skwer Sybiraków.

 

Pod znajdującymi się tam symbolami pamięci złożone zostały wieńce i kwiaty. Wśród oddających hołd byli kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych i licznych organizacji.

 

Nasz Ośrodek reprezentowała delegacja  nauczycieli  i  przedstawiciele  15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”.

 

 

ZAPRASZAMY DO  GALERII  SOSW

 

zobacz zdjęcia