Imię i nazwisko, aktualny stopień nauczyciela

Opiekun stażu

Okres stażu

Agnieszka Grelewicz -kontraktowy Grażyna Kisiel 01-09.2018r. - 31.05.2021r.

Justyna Goulart – kontraktowy

Monika Kowiako

01.09.2019 r. – 31.05.2020 r.

Krystyna Wierzbicka – Bieniuk – mianowany

-

01.09.2017 r. – 31.05.2020 r

Barbara Wolak – mianowany - 01.09.2017 r. – 31.05.2020 r
 Alicja Solińska – mianowany - 01.09.2019 r. – 31.05.2022 r.
Maria Burchart – mianowany - 01.09.2019 r. – 31.05.2022 r.