Konkurs polega na wykonaniu ilustracji do słuchowiska "BASIA I NARTY". Link do słuchowiska

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „ Nasz region, nasza okolica”. Uczestnicy konkursu wykazali się dużymi zdolnościami plastycznymi i pomysłowością. Przy wykonywaniu swoich prac wykorzystali różne techniki plastyczne.

Atrakcyjne kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z siedzibą przy ul. Moniuszki 22E, 14-500 Braniewo:
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
• pracownik pomocniczy gastronomii.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany przez naszą placówkę jako jednostkę wyznaczoną do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO).

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zorganizował konkurs „Zakładka edukacyjna do książki w kwiaty malowana: kwiaty lasu – kwitnące drzewa, krzewy i rośliny runa”. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ogłoszono wyniki konkursu dla nauczycieli i uczniów pt. „Mikołaj Kopernik życie związane z Warmią” realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach programu „Być jak Kopernik, czyli siedem kroków do rozwoju”.