Uwaga!

Od dnia 21-12-2020 następuje zmiana numerów telefonów stacjonarnych w Ośrodku

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym.

Są to:
1.całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12
2.dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów na stronie https://liblink.pl/EXlgxgn6m7

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Od dnia 29 czerwca 2020 r. siedziba Biura Rzecznika Praw Dziecka mieści się pod nowym adresem. Z uwagi na powyższe, proszę bieżącą korespondencję kierować na adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.

uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 r. jest dla pracowników administracji i obsługi dniem wolnym od pracy z uwagi na wyznaczenie dnia wolnego od pracy w zamian za 26 grudnia 2020 r., tj. w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela – na podstawie zarządzenia nr 871 z 16 listopada 2020 r. (podstawa prawna art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Dyrekcja Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału

w I Ogólnopolskim Konkursie Hotelarskim DIY -Zaprojektuj
w kategoriach „Mój wymarzony apartament” i „Bajkowy hol hotelowy.”

Zgodnie z informacjami MEN z dnia 24.04.2020r, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja  do dnia 24.maja 2020r.  nie spotkamy się w naszym Ośrodku. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. 

Informujemy również, że egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020. Więcej szczegółowych  informacji będziemy  przekazywali na bieżąco.

Rodzicom serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i pomoc. Prosimy o dalsze wsparcie swoich dzieci i współpracę z nami. Życzymy zdrowia!

Dyrektor  Ośrodka

Dorota  Wiśniewska

 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Ośrodka, Uczniowie, Rodzice!

 

 Na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne, bez dyngusa, bez marszu z koszyczkiem ze święconką do kościoła, rezurekcyjnej procesji i bez wielkich rodzinnych spotkań  życzymy spokoju i otwartego serca. Życzymy także Wam, aby w tym roku, w te święta wytrwałość
 i nadzieja były szczególnie obecne. Aby troski, smutki i niepokój nie przesłoniły radości świętowania. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam wszystkim odrodzenie duchowe, napełni spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z  ufnością spojrzeć w przyszłość.

 

Ciepłych, rodzinnych, pełnych miłości Świąt Wielkiej Nocy  życzy

Zespół kierowniczy  Ośrodka: Dorota Wiśniewska, Jarosław Dobrowolski, Beata Hrycyna.