W dniu 28 września 2021 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 60 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 6 było nieważnych.

Rozpoczęcie roku odbedzie sie 1.09.2021 o godz. 10.00 ul. Moniuszki 22E

Drodzy Uczniowie i Rodzice !
Po długiej przerwie wracamy do szkoły. Jeżeli w związku z tym pojawiają się jakieś trudności, problemy, coś Was zastanawia, chcecie o coś zapytać - przypominamy, że do Waszej dyspozycji zostają specjaliści z naszego Ośrodka:

Uwaga!

Od dnia 21-12-2020 następuje zmiana numerów telefonów stacjonarnych w Ośrodku

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym.

Są to:
1.całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12
2.dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów na stronie https://liblink.pl/EXlgxgn6m7

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Od dnia 29 czerwca 2020 r. siedziba Biura Rzecznika Praw Dziecka mieści się pod nowym adresem. Z uwagi na powyższe, proszę bieżącą korespondencję kierować na adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.

uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 r. jest dla pracowników administracji i obsługi dniem wolnym od pracy z uwagi na wyznaczenie dnia wolnego od pracy w zamian za 26 grudnia 2020 r., tj. w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela – na podstawie zarządzenia nr 871 z 16 listopada 2020 r. (podstawa prawna art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Dyrekcja Ośrodka