21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Jego międzynarodowym symbolem stały się kolorowe, nie do pary skarpetki. Kiedy je nosimy wyrażamy tolerancję i zrozumienie.

  1. Celem konkursu jest :
  • propagowanie Światowego Dnia Zespołu Downa,
  • szerzenie tolerancji wśród społeczeństwa,
  • kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę swoich możliwości,
  • rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej i twórczej inwencji.
  1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej ,,Kolorowa skarpetka”– technika dowolna.
  2. Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematem, estetyki i kreatywności.
  3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.
  4. Podpisane prace (imię i nazwisko oraz wiek dziecka) należy złożyć w bibliotece szkolnej do


21 marca br. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

  1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 24 marca, a zdjęcia nagrodzonych prac opublikujemy na stronie FB naszego Ośrodka.