Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 115

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie informuje, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz za  zgodą Organu Prowadzącego, wydaną na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia z programu „Za życiem” zostają zawieszone w okresie od 16 marca do 25 marca br.

O wszelkich zmianach i podjętych decyzjach będę Państwa informować na bieżąco.