Zgodnie z informacjami MEN z dnia 24.04.2020r, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja  do dnia 24.maja 2020r.  nie spotkamy się w naszym Ośrodku. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. 

Informujemy również, że egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020. Więcej szczegółowych  informacji będziemy  przekazywali na bieżąco.

Rodzicom serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i pomoc. Prosimy o dalsze wsparcie swoich dzieci i współpracę z nami. Życzymy zdrowia!

Dyrektor  Ośrodka

Dorota  Wiśniewska