Z okazji Dnia Dziecka

wszystkim  dzieciom  życzymy

wielu powodów do uśmiechu i radości.

Samych sukcesów, rozwijania swoich

talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy.

Spełnienia wszystkich marzeń,

prawdziwych przyjaciół

i kochającej rodziny.

Dyrekcja, nauczyciele i personel

Ośrodka.