Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Braniewie

Zaprasza do złożenia oferty na :
 
"Wykonanie izolacji ściany piwnic w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie ul. Moniuszki 22E"

 

 

Przedmiar robót

Formularz Rozeznania rynku

Umowa

Zaświadczenie