1. Celem konkursu jest promowanie zdrowego odżywiania oraz wyrabianie poczucia estetyki.
  2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Ośrodka.
  3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia swojego zdrowego i kolorowego śniadania.
  4. Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie.
  5. Prace konkursowe należy przesłać do wychowawcy klasy lub organizatorów do 23 kwietnia.
  6. Jury będzie oceniało:


• oryginalny pomysł zaprezentowania potrawy,
• kreatywność,
• estetykę pracy.

  1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia 2021 r. na stronie FB Ośrodka.
  2. Organizatorzy konkursu: Alicja Solińska, Monika Kołodziejczak i Dorota Żachowska.

Monika Kołodziejczak