W dniu 28 września 2021 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 60 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 6 było nieważnych.

Komisja wyborcza w składzie: Roksana Niewiadomska, Oskar Więcierzewski oraz opiekun SU: Sylwia Gniadek, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.
Zgodnie z Regulaminem w skład Samorządu Uczniowskiego weszły trzy osób o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2021/2022:
Joanna Tyszko– 32 głosów – PRZEWODNICZĄCA SU
Daniel Lisowski– 16 głosów – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Daniel Szustak– 6 głosy – SEKRETARZ
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Opiekun SU Sylwia Gniadek