REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
„CZYTAMY DOTYKIEM”

 1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie.


Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są: Dorota Żachowska, Alicja Solińska, Monika Kołodziejczak.

 1. Fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu książki sensoryczno – dotykowej.
 3. Cele konkursu:
 • rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni u dziecka,
 • doskonalenie zręczności i logicznego myślenia - rozwijanie zdolności manualnych,
 • wykorzystanie książeczek do terapii integracji sensorycznej uczniów Ośrodka.
 1. Adresatami konkursu są uczniowie kl. IV - VIII szkół podstawowych powiatu braniewskiego.
 2. Prace mogą być realizowane wyłącznie indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczone do konkursu.
 3. Temat książki jest dowolny.
 4. Książka powinna zawierać:
 • stronę tytułową, na której znajdą się: tytuł, imię i nazwisko autora,
 • maksymalnie 10 stron,
 • przyklejoną na ostatniej stronie metryczkę,
 • dołączoną wypełnioną i podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na udział dziecka w konkursie, przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację zdjęcia pracy i wizerunku dziecka.
 1. Kryteria oceniania:
 • estetyka wykonania,
 • liczba elementów sensorycznych,
 • kreatywność,
 • ogólne wrażenie,
 • zgodność z regulaminem,
 • wkład samodzielnej pracy.
 1. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 3. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą z załączonymi dokumentami (metryczką oraz wymaganymi zgodami) do 24 listopada 2021 r. na adres:


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
ul. Moniuszki 22E
14 – 500 Braniewo

 1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Przechodzą one na jego własność i będą wykorzystywane podczas zajęć z uczniami Ośrodka.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Ośrodka 26 listopada 2021 r.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędą się 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie (nr 116, parter).
 4. Osoby, które nie wezmą udziału w uroczystym rozdaniu nagród, będą mogły odebrać je w dowolnym terminie w sekretariacie Ośrodka.
 5. Dodatkowych wyjaśnień udziela:


Dorota Żachowska
adres e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.