Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący – Beata Tuptońska

Z-ca przewodniczącego – Jolanta Trusewicz

Sekretarz – Sylwia Więcirzewska

Skarbnik – Mariola Błaszczyk

 

Komisja Rewizyjna:

Wioletta Sołowiej

Joanna Langowska

Ocipka Anna

 

W roku szkolnym 2019/2020 ustalono składkę na Radę Rodziców w następujący sposób:

 

Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodzicielskich na następujące cele:

- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania przyborów szkolnych

- dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Święto Szkoły, finały szkolne imprez sportowych itp.,

- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów w zakresie nauki, działalności artystycznej, sportowej i organizacyjnej,

- sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego i sportowego Ośrodka.Nr konta: 91831300090031452720000010

 

W roku szkolnym 2019/2020 przyjęto następujące tematy szkoły dla rodziców:

  1. Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka.
  2. Bezpieczeństwo w sieci
  3. Profilaktyka zdrowia psychicznego – PoMOC ku równowadze

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 i dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów ustalona w porozumieniu z Radą Rodziców:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r. godz. 09:30

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe: 20 stycznia – 2 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 09 – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty:

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Część pisemna – 23 czerwca 2020 r.

Część praktyczna – od 27 czerwca do 07 lipca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2019r (poniedziałek) – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

01.11.2019r (piątek) – Wszystkich Świętych

11.11.2019 r (poniedziałek) – Święto Odzyskania Niepodległości

01.01.2019r. (środa) – Nowy Rok

02 – 03.01.2020 – dni wolne z godzin dyrektorskich dla uczniów

06.01.2020r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

1.05.2019 r. (piątek) – Święto Pracy

11.06.2020r. (czwartek) – Boże Ciało

12.06.2020r. (piątek) – dni wolne z godzin dyrektorskich dla uczniów